Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

De første indkaldelser af forslag under programmet for et digitalt Europa iværksættes inden for digital teknologi og europæiske digitale innovationsknudepunkter

Kommissionen annoncerede i denne uge det første sæt indkaldelser af forslag under programmet for et digitalt Europa. Dette følger vedtagelsen af arbejdsprogrammerne og afsætter næsten 2 mia. EUR til investeringer, der har til formål at fremme den digitale omstilling.

logo of the Digital Europe Programme

Indkaldelserne er åbne for virksomheder, organisationer og offentlige forvaltninger fra EU's medlemsstater samt enheder fra andre lande, der er associeret med programmet for et digitalt Europa.

Disse tilskud vil være rettet mod en investering på over 415 mio. EUR i cloud til edge infrastruktur, dataområder, kunstig intelligens (AI), kvantekommunikationsinfrastruktur, fremme af folks digitale færdigheder og projekter, der fremmer et sikrere internet, bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn og desinformation indtil udgangen af 2022.

Den første indkaldelse af forslag åbner også op for oprettelsen og udbredelsen af det europæiske digitale innovationsknudepunkt (EDIH). Disse knudepunkter vil støtte private virksomheder, herunder SMV'er og nystartede virksomheder, og den offentlige sektor i deres digitale omstilling.  

Yderligere oplysninger om ansøgning om tilskud under dette sæt indkaldelser af forslag