Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Offentliggørelse

Sammenkobling: dataløsninger for energisektoren

Pilotprojektet InterConnect i stor skala går på tværs af innovation på digitale markeder og energimarkeder og integrerer apparater og systemer i intelligente hjem, bygninger og net.

InterConnect large scale pilot

Omstillingen til ren energi og en kulstofneutral økonomi er en af de største udfordringer, vi står over for. Den dobbelte grønne og digitale omstilling kræver et mere velfungerende, intelligent, integreret og sammenkoblet energisystem, hvor der kan opstå nye forretningsmodeller på et marked i hastig forandring. Med dette in mente blev det i meddelelsen fra juli 2020 om styrkelse af en klimaneutral økonomi foreslået at vedtage en systemdækkende handlingsplan for digitalisering af energi som en af de vigtigste tiltag til at fremskynde gennemførelsen af digitale løsninger.

Digitaliseringen af energi har resulteret i gunstige lovgivningsmæssige vilkår og teknologiske innovationer, der åbner nye markeder for tjenesteydelser. Som følge heraf bliver sektoren mere brugercentreret og markedsdrevet. For at sikre en mere velfungerende, mere intelligent, mere integreret og renere energisektor skal fremtiden være interoperabel.

Efterhånden som digitale teknologier forandrer energisektoren, begynder operatørerne at forvalte deres systemer mere effektivt. Der er imidlertid mange løsninger at vælge imellem, og ikke alle kan kombineres for at arbejde godt sammen. Dette komplicerer forbrugernes liv og udgør en hindring for en hurtig udbredelse af intelligente energitjenester. Det Horisont 2020-finansierede InterConnect-projekt udvikler løsninger, der tackler denne udfordring ved hjælp af en ontologibaseret semantisk interoperabilitetsramme.

Anvendelse af digitale teknologier såsom tingenes internet (IoT), intelligente apparater og intelligente hjem og bygninger, netforbundne lagringsløsninger og elektromobilitet er afgørende for, at en sådan "vedvarende revolution" kan finde sted, og vil bidrage til at muliggøre energiomstillingen. Digitale fremskridt på disse områder vil skabe muligheder for de europæiske borgere og give dem flere valgmuligheder i deres hjem og mere fleksibilitet, når de tilpasser deres energiforbrug til grønne kilder, ved at reducere deres energiforbrug i spidsbelastningsperioder og forbruge mindre, når sol- eller vindenergi bliver tilgængelig.

InterConnect, der blev lanceret i oktober 2019 og modtog ca. 30 mio. EUR, forvaltes i fællesskab af Kommissionens Generaldirektorat for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (GD CONNECT) og Generaldirektoratet for Energi (GD ENER). Dette storstilede pilotprojekt (LSP) arbejder på effektiv energiforvaltning gennem interoperable tekniske løsninger, hvor fleksibilitet på efterspørgselssiden kan integreres, hvilket giver slutbrugerne mange fordele i deres hjemms komfort.

Konsortiet består af 50 partnere fra interessentgrupper i 11 forskellige lande, der dækker hele værdikæden, herunder forskningsinstitutioner, producenter, distributionssystemoperatører, detailhandlere, IKT-udbydere og energibrugere, der arbejder sammen om at udvikle og demonstrere avancerede løsninger til at forbinde og konvergere digitale boliger og bygninger med elsektoren.

For at sikre en virkelig paneuropæisk virkning er flere teknologi- og energirelaterede sammenslutninger også involveret i InterConnects arbejde: syv LSP'er i Belgien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Nederlandene og Portugal, som hver især har forskellige slutbrugere, forventes at sikre fuld repræsentation og dimension med hensyn til antallet af apparater og tjenester. Sammenkobling har været i stand til at demonstrere et digitalt markedsmiljø frem for elektriske systemer med betydelig fleksibilitet på efterspørgselssiden, hvilket har reduceret driftsomkostningerne, som ikke kun gavner energibrugerne, men også hjælper EU med at nå sine mål for energieffektivitet og bæredygtighed i de kommende år.

Der udvikles semantisk interoperable løsninger baseret på ETSI SAREF-ontologier inden for 8 områder: standardisering, ontologi, digitale platforme, tingenes internet, cloud, elnet, big data og cybersikkerhed. I alt er 177 applikationsprogrammeringsgrænseflader (API'er) ud af 69 tjenester fra 20 partnere blevet analyseret for at berige ontologierne med intelligente bygninger og energikoncepter for intelligente net fra 7 LSP'er i Europa for at frigøre denne semantiske interoperabilitet. Dette har resulteret i 10 nye ontologimoduler, som blev forelagt ETSI med henblik på indarbejdelse i SAREF's række af ontologier.

Løsningerne vil muliggøre gnidningsløs tilslutning af apparater og tjenester baseret på semantiske koncepter frem for traditionelle API-standarder. Dette vil fremskynde digitaliseringen af boliger, bygninger og elnet baseret på en referencearkitektur for sikker interoperabel IoT-intelligent bygning og intelligente energisystemer. InterConnect, der løber frem til 2023, vil sikre interoperabilitet mellem udstyr, systemer og privatlivets fred i forbindelse med brugerdata. Dette vil blive opnået ved at indarbejde digitale teknologier såsom kunstig intelligens, blockchain, cloud og big data baseret på åbne standarder.

Derudover har projektet etableret et onlinefællesskab af interoperable løsninger, der forbinder intelligente hjem, bygninger og net. Denne platform er udformet til en bred vifte af interessenter i hele verden, som ønsker at netværke, vejlede og udveksle idéer om sådanne løsninger. For at udvide kredsen af centrale aktører har InterConnect iværksat 3 åbne indkaldelser i 2022, som giver iværksættere mulighed for at udvælge 42 innovative bottom-up-projekter fra SMV'er, herunder en indkaldelse af ansøgninger om "Interoperable-by-AdoptionDemonstrators" — begyndende i begyndelsen af 2023 — hvor hver støttemodtager vil modtage et tilskud på 50 000 EUR og et 4-måneders støtteprogram.

Energibrugere i både beboelsesejendomme og erhvervsbygninger, producenter, distributionsnetoperatører og energidetailhandlere bør drage størst fordel af det fleksible og interoperable økosystem, der i øjeblikket er under udvikling. Forbrugerne vil kunne vælge og skifte teknologi- og tjenesteleverandører, samtidig med at de bruger energi på en bæredygtig måde takket være det arbejde, der er beskrevet i InterConnect-projektet.