Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Mediefrihed: Kommissionen anlægger sag mod Ungarn ved Domstolen for manglende overholdelse af EU's regler for elektronisk kommunikation

Kommissionen har i dag besluttet at indbringe Ungarn for Domstolen for overtrædelse af EU's telekommunikationsregler med det ungarske medieråds beslutning om at afvise Klubradios ansøgning om anvendelse af radiofrekvenser af meget tvivlsomme grunde.

radio journalist

© Getty images

Betingelserne for brug af radiofrekvenser og procedurerne for tildeling, forlængelse, fornyelse eller tilbagekaldelse af disse rettigheder er underlagt EU's regler for elektronisk kommunikation, der er fastsat i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation (direktiv (EU) 2018/1972). I henhold til EU's regler for elektronisk kommunikation skal brugsrettigheder til radiofrekvenser tildeles på grundlag af objektive, transparente, ikke-diskriminerende og forholdsmæssige kriterier.

 

Læs hele pressemeddelelsen