Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Mediepluralisme: Kommissionen lancerer indkaldelse af forslag med henblik på at udvide systemet til overvågning af medieejerskab til alle medlemsstater

Kommissionen har iværksat endnu en indkaldelse af forslag til systemet til overvågning af medieejerskab, et projekt, der medfinansieres af EU. Denne indkaldelse vil supplere dækningen af det første igangværende pilotprojekt og tilvejebringe en landebaseret database om medieejerskab i de resterende 12 medlemsstater, der ikke er omfattet af den første udgave.

woman holding a laptop standing in front of a wall of media screens

iStock photo Getty Images plus

Systemet til overvågning af medieejerskab vil systematisk vurdere relevante retlige rammer samt risici for gennemsigtigheden af medieejerskab. Det vil også vise potentielle risici for mediepluralismen og give værdifulde oplysninger med henblik på en bedre forståelse af nyhedsmediemarkedet. Dette værktøj vil gøre disse oplysninger tilgængelige for alle via en interaktiv onlineplatform, der viser resultaterne i formater, der er tilpasset de forskellige brugeres behov. Interesserede konsortier, der arbejder inden for mediefrihed og -pluralisme på europæisk, regionalt og lokalt plan, kan ansøge om denne indkaldelse indtil den 15. december. Det maksimale beløb for EU-støtte, der er afsat til dette projekt, er på 500,000 EUR. Dette initiativ er en del af en bredere indsats inden for mediefrihed og -pluralisme som skitseret i handlingsplanen for europæisk demokrati. Yderligere oplysninger om denne og andre indkaldelser vedrørende medier, enten igangværende eller under udarbejdelse, er også tilgængelige.

Flere oplysninger