Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Offentliggørelse

Enkel: cloud-to-edge forbund og dataområder gjort enkle

Simpl er det intelligente middleware, der vil give cloud-to-edge forbundene mulighed for og støtte alle større datainitiativer, der finansieres af Europa-Kommissionen, såsom fælles europæiske dataområder.

Det vil være simpelthen at:

 • Forankret til specifikke anvendelsestilfælde, der dækker en bred vifte af tilfælde fra sektorspecifikke dataområder (f.eks. landbrug, genomforskning, energi, mobilitet) til Destination Earth og fra AI on demand til den europæiske åbne videnskabscloud. Simpelthen vil sikre, at datasættene og deres infrastrukturer kan sammenkobles problemfrit og gøres interoperable.
 • Intelligent og modulær, så det bliver muligt at udskifte eller tilføje komponenter uden at påvirke resten af systemet, hvilket vi håber at kunne fortsætte med at udvikle sig over tid.
 • Open source, der giver indsigt i alle dele af arkitekturen (uden krav om ejendomsrettigheder) og enkel udrulning.
 • Grøn, skalerbar og elastisk ved at gøre det muligt at overvåge dens miljøpræstationer og tilføje nye brugere uden at påvirke ydeevnen.
 • Sikker og interoperabel, hvor tillid, tillid og overholdelse af reglerne er indbygget i systemet. Dette indebærer en hurtig deling af ressourcer mellem deltagerne, uanset deres databehandlingsmiljø. Det skaber et indvindingslag, der gør det muligt at strømme data på tværs af flere udbydere og medlemsstater.

Og naturligvis...

 • det er enkelt at bruge og udvide! 

Se også vedlagte sæt præciseringer om Simpl

Finansiering

Simpl finansieres gennem DIGITAL Europe's arbejdsprogram under emneområde 2.1.1 (intelligent middleware for en europæisk cloudsammenslutning og for det europæiske dataområde, der modtager 65 mio. EUR fra 2021-2022), 2.1.2 (storstilede pilotprojekter for cloud-til-ed-baserede tjenester) og på tværs af specifikt mål nr. 2 (cloud, data og kunstig intelligens), som alle vil overveje Simpl i forbindelse med deres udbredelse.

Europa-Kommissionens rolle er at:

 • Være den ordregivende myndighed, der indkøber Simpl.
 • Gøre Simpl gratis tilgængelig og open source til gavn for den offentlige og private sektor og i sidste ende de europæiske borgere.
 • Anvende sine egne eksempler på Simpl som en aktiv interessent i kommende dataområder.
 • Være hovedoperatør af visse offentlige sektorspecifikke dataområder.
 • Stille åbne testmiljøer til rådighed for interessenter, så de kan afprøve Simpl inden udrulningen, ud over deres egen deltagelse i dataområder (en enkel sandkasse).

Forberedende arbejde

Med støtte fra en kontrahent udførte vi det forberedende arbejde, som vi offentliggør, efterhånden som det er afsluttet. Her er resultaterne:

Den kontrahent, der udførte det forberedende arbejde, arrangerede desuden en præsentation af sine resultater den 30. maj 2022, hvor han gav nærmere oplysninger om baggrunden for, visionen for og den mulige gennemførelse af Simpl.

Videopræsentationerne findes her:

Indkaldelse af bud (Ny februar 2023)

Udbuddet blev iværksat den 24. februar 2023. Alle oplysninger findes på TED eTendering, herunder om, hvordan man stiller spørgsmål om udbudsproceduren.

Indsendelsesfristen er den 24. april 2023 kl. 17: 00 (lokal tid i Bruxelles).

Anmodninger om yderligere oplysninger om udbuddet skal kun fremsættes skriftligt via TED eTendering-webstedet under fanebladet "Spørgsmål — Ansvar" ved at klikke på "Opret et spørgsmål" (registrering på TED eTendering er påkrævet for at kunne oprette og indsende et spørgsmål).

 

Fremtidige skridt (ajourført februar 2023)

Det nuværende skøn over omfanget af de liberale tjenesteydelser, der skal indkøbes, er:

 1. udviklingen af SIMPL-Open. Dette vil være open source-softwaren som beskrevet i ovennævnte forundersøgelse, som tilbudsgiverne vil kunne udarbejde deres eget forslag om.
 2. levering og forvaltning af SIMPL-Labs, et præinstalleret demonstrations- og legepladsmiljø, hvor tredjeparter (typisk sektorspecifikke dataområder i deres indledende faser) kan eksperimentere med udrulning, vedligeholdelse og støtte af open source-softwaren, inden den udrulles til deres egne behov.
 3. tilvejebringelse af flere eksempler på SIMPL-Open software i form af skræddersyede produktionsmiljøer til sektorspecifikke dataområder, hvor Europa-Kommissionen selv spiller en aktiv rolle i forvaltningen heraf (disse kaldes Simpl-Live).

Vi planlægger følgende køreplan på højt plan for gennemførelsen af Simpl:

 • Et minimum af brugbar platform offentliggjort i begyndelsen af 2024.
 • Parallelt hermed og med start så tidligt som muligt i 2024 vil det åbne testmiljø (Simpl-Labs) blive stillet til rådighed for interessenter, der kan eksperimentere med.
 • Vi vil gradvist integrere brugstilfælde om bord og hjælpe dem med at tilpasse dem til deres specifikke behov (uden at gå på kompromis med deres generelle karakter). Brugstilfælde, der ellers finansieres under arbejdsprogrammet DIGITAL Europe, vil få prioritet.
 • Som et open source-projekt vil vi gennemføre yderligere udviklinger på en åben måde, lytte til brugernes behov og byde eksterne bidrag velkommen. Køreplanen forudser store nye versioner hver 6. måned.

Flere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger om den politiske kontekst i:

Der er mange tredjepartsinitiativer på dette område, og vi følger os selv med stor interesse, f.eks. Gaia-X, International Data Space Association og Eclipse Foundation for blot at nævne nogle få.

Simpl er et ambitiøst tilsagn. Hvis du vil vide mere om Simpl, skal du holde dig ajour med yderligere, ajourførte oplysninger.

Forslag kan fås ved henvendelse til cnect-simpl@ec.europa.eu (meddelelser vedrørende igangværende udbud vil blive omdirigeret til de rette kanaler).