Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Offentliggørelse

Indkaldelse af forslag for 2023 om intelligente net og tjenester er nu åben

Fællesforetagendet for intelligente net og tjenester har iværksat sin anden indkaldelse af forslag for 2023.

5G to 6G building blocks

Denanden indkaldelse af forslag fra fællesforetagendet for sociale sikringsordninger findes på EU's finansierings- og udbudsportal. Med en frist, der er fastsat til den 25. april 2023, kan deltagerne nu indsende deres forslag online.  

Den 14. december 2022 vedtog fællesforetagendet for intelligente net og tjenester (SNS JU) sit arbejdsprogram for 2023-2024 (.pdf) vedrørende innovation inden for forskning og innovation, hvori der blev bebudet 132 mio. EUR i EU-støtte til denne anden indkaldelse med henblik på at fremme 6G-forskning i Europa og udvikle test- og pilotinfrastrukturkapaciteter.

Den anden indkaldelse af forslag til sociale netværkstjenester vil omfatte de 35 projekter under fase 1 i SNS, herunder forsknings- og innovationsaktioner og innovationsaktioner (IA), som blev udvalgt fra den første indkaldelse af forslag og iværksat den 1. januar 2023. Fællesforetagendet for sociale sikringsordninger spiller en central rolle i gennemførelsen af en ambitiøs investeringspakke ved at forvalte et EU-budget på 900 mio. EUR for perioden 2021-2027. Den private sektor vil bidrage med lige store ressourcer til fællesforetagendet for sociale netværkers aktiviteter.

Potentielle ansøgere vil få mulighed for at lære mere og stille spørgsmål på informationsdagen for indkaldelse af forslag 2, der finder sted den 23. januar 2023. De kan også dele deres idéer og finde partnere ved at deltage i SNS "formidlingsplatform.