Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Handels- og teknologirådet: Der opnås enighed om vigtige resultater på det konstituerende møde, og der skitseres områder for det fremtidige samarbejde mellem EU og USA

På det første møde i handels- og teknologirådet (TTC) i Pittsburgh nåede EU og USA til enighed om konkrete resultater og skitserede det fremtidige arbejdsområde. Navnlig forpligtede EU og USA sig til at arbejde tæt sammen om fælles prioriteter såsom eksportkontrol, screening af udenlandske investeringer, kritiske og fremspirende teknologiske standarder, herunder kunstig intelligens, og sikre forsyningskæder, herunder for halvledere. De blev også enige om at arbejde sammen om vigtige globale handelsspørgsmål såsom udfordringerne i forbindelse med ikkemarkedsøkonomier og handelsrelaterede klima- og miljøspørgsmål samt undgå unødvendige handelshindringer for nye teknologier og fremme grundlæggende arbejdstagerrettigheder.

graphic with the flags of the United States and Europe

iStock photo Getty Images plus

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler:

Med handels- og teknologirådet giver vi et nyt liv til vores forbindelser baseret på vores fælles demokratiske værdier. Det vil bidrage til at fremme den digitale omstilling af vores økonomier, fremme handel og investeringer og opbygge modstandsdygtige og bæredygtige forsyningskæder. Sammen kan vi sikre, at nye teknologier udvikles og anvendes på måder, der værner om vores værdier og fremmer vores bestræbelser på at tackle klimakrisen. 

Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler:

Dette første møde i handels- og teknologirådet markerer et nyt kapitel i vores transatlantiske forbindelser. I dag forpligtede EU og USA sig til at arbejde hurtigt for i fællesskab at udforme de standarder og regler, der vil støtte vores virksomheder, arbejdstagere og forbrugere i det 21. århundrede. Det handler om at sikre, at teknologien kan ændre vores liv til det bedre med de rette værdier og kontroller på plads. Og om at samarbejde dybere for at tackle gensidige handelsudfordringer. Vi vil nu fortsætte dette arbejde sammen med en bred vifte af interessenter.

På det første møde i handels- og teknologirådet blev der også fastlagt klare arbejdsprogrammer for hver af de 10 arbejdsgrupper under handels- og teknologirådet. Fremtidige møder vil fokusere på at definere ambitioner på lige så vigtige områder såsom datastyring og teknologiplatforme, ren teknologi, SMV'ers adgang til digital teknologi, IKT-sikkerhed og konkurrenceevne og bekæmpelse af misbrug af teknologi. Hele den fælles erklæring er tilgængelig online. Yderligere oplysninger findes også i et faktablad om det første møde og et generelt faktablad om handels- og teknologirådet.

Yderligere oplysninger om det digitale område i handels- og teknologirådet