Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband in Bulgaria

The National Broadband Infrastructure Plan for Next Generation Access "Connected Bulgaria" and the Policy on electronic communications were updated and adopted in August 2020.

  flag of Bulgaria

Summary of broadband development in Bulgaria

The National Broadband Infrastructure Plan for Next Generation Access 'Connected Bulgaria' and the Policy in the field of electronic communications were adopted in August 2020. The National Development Program Bulgaria 2030 introduced a priority 8 Digital connectivity aiming at building a modern and secure digital infrastructure as a basis for offering more digital services. Also, the Digital Transformation of Bulgaria for the period 2020-2030 approved in July 2020 aims at deploying networks with a very high capacity. State budget and the EU funds will be used to help reach the set aims.

National broadband strategy and policy

Responsible authorities

Main aims for broadband development 

The National Broadband Infrastructure Plan for Next Generation Access 'Connected Bulgaria' outlines the steps to provide digital infrastructure for the provision of various services. The measures envisage improving access to high-speed Internet in less populated regions and developing the high-speed mobile Internet in the country. Of key importance for the digitisation of the Bulgarian economy and public services will be investments for the introduction of 5G networks. The plan sets out the need for targeted investments in technological development, completion of the necessary infrastructure and guaranteed network and information security. The main priority fields in the plan are:

 • Broadband infrastructure - accelerated building of broadband infrastructure, incl. for the needs of the state administration
 • Very high-speed infrastructure – creating conditions for very high-speed networks’ deployment
 • Spectrum efficient use - establishing conditions for building NGA networks
 • Improving coverage in settlements located in peripheral, sparsely populated and rural areas
 • Bridging the Digital divide
 • Network security

The plan sets the following target indicators:

 • Coverage of 52 % of households by the Fixed Very High Capacity Network (VHCN),
 • Take-up of 33% of households of at least 100 Mbps fixed broadband,
 • 5G readiness at 50%.

The updated Policy in the field of electronic communications aims to ensure the provision of modern and quality electronic communications services by creating conditions for the development of a competitive market as part of the EU internal market. Priority is the deployment and use of very high-capacity networks, the provision of fifth generation services, effective and sustainable competition, the security of networks and services, as well as advantages for end-users, including equivalent access to the services of people with disabilities.

The Priority 8 Digital connectivity of the National Development Program Bulgaria 2030 aims to build a modern and secure digital infrastructure as a basis for offering more services through digital management. The goal is to build very high capacity networks, which will form a platform for providing a variety of digital value-added services while ensuring that no part of the country or a society group will be left without adequate digital connectivity. The focus is on deploying high-speed networks, especially broadband in rural areas, effective assignment of the spectrum for wireless broadband and 5G, accelerated development and take-up of broadband-dependent services such as cloud, IoT, etc. as well as the development of digital skills and services.

The Digital Transformation of Bulgaria for the period 2020-2030 approved in July 2020 aims at deploying networks with a very high capacity to ensure that no part of the country or a group in society is left without adequate digital connectivity, and provide better access of the enterprises to diverse, high-quality and innovative digital services. Digital connectivity shall contribute to providing access to all major drivers of socio-economic development, such as schools, hospitals, transport centres, major public service providers, etc.

National and regional broadband financial instruments and measures

According to the Priority 8 of the National Development Program Bulgaria 2030, use of the state budget and EU funds is foreseen.

Recovery and Resilience Facility (RRF): Bulgaria plans to use financing under the RRF for major connectivity investments. The symmetric gigabit backbone/backhaul networks throughout the country is to be built, with a focus on underserved parts of the country, and connecting with networks at European level. The main road networks (TEN-T) are planned to be covered by 5G to ensure speeds of up to 1 Gbps.

Roadmap to implement the Connectivity toolbox: Bulgaria informed the Commission that it has already implemented a number of best practices such as permit exemptions and fast track procedures; availability of georeferenced information about the occupation level of infrastructure and existence of dark fibre, and  easy access to physical infrastructure controlled by public bodies. Bulgaria also indicated that it is currently working on: (i) ensuring that permit applications are submitted through electronic means, (ii) establishing broadband coordinators, and (iii) entrusting a body with a coordination role regarding rights of access to existing physical infrastructure.

Data on broadband development and technologies in Bulgaria

For the latest data on broadband coverage, subscriptions and penetrations, coverage of different broadband technologies and costs, check the scoreboard reports and the country reports of the Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrum assignments for wireless broadband

For details on harmonised spectrum assignments consult the European 5G Observatory.

Publications and press documents

English

Bulgarian

Contact information

BCO Bulgaria (national Broadband Competence Office): Information Technology Directorate, Ministry of Transport and Communications (Министерство на транспорта и съобщенията)

Address: 9 Dyakon Ignatiy Str., 1000 Sofia, Bulgaria
Contact via email
Phone: +35 92 940 92 80
Website

Communications Regulation Commission (Комисия за регулиране на съобщенията)

Address: 6, Gurko str., Sofia 1000, Bulgaria
Contact via email
Phone: +35 92 949 27 23
Website

Latest News

Årligt arbejdsprogram for 2022-23 Oversigt over netværket af europæiske kompetencekontorer for bredbånd

Støttefaciliteten for det europæiske netværk af bredbåndskompetencekontorer (BCO-netværket) har offentliggjort sit resumé af den årlige arbejdsplan for 2022-23, der skitserer de vigtigste aktiviteter og emner for dette års program for videnudveksling og kapacitetsopbygning.

EVENT |
Webserie 10: Uddannelse af bredbåndskompetencekontorer

Den tiende sæson med onlinevidenudveksling og kapacitetsopbygning, der tilbydes netværket af europæiske bredbåndskompetencekontorer (BCO'er), vil omhandle en række emner såsom: EU's nye statsstøtteregler, satellitkonnektivitet og fremskridt i det digitale årti.

PRESS RELEASE |
EU's regler for opkald inden for EU beskytter effektivt borgerne mod urimeligt høje priser

Både Kommissionens vurderingsrapport og resultaterne af en Eurobarometer-undersøgelse om virkningen af de regler, der sikrer prismæssigt overkommelig kommunikation inden for EU, viser, at EU-reglerne har vist sig at være effektive: siden 2019 har europæerne haft lavere detailpriser for opkald fra én medlemsstat og terminering i andre medlemsstater.

Se også

Det store billede

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

Se også

Bredbånd i Sverige

Sveriges nationale bredbåndsplan, der blev vedtaget i 2016, har en vision om et fuldt forbundet Sverige og har mål for både mobildækning og højhastighedsbredbåndsforbindelser for husholdninger og virksomheder.

Bredbånd i Spanien

Digital konnektivitet og 5G-udrulning er blandt de ti strategiske prioriteter i Spaniens digitale 2025-dagsorden.

Bredbånd i Slovakiet

Slovakiet har sat sig det langsigtede mål at give alle husstande adgang til ultrahurtigt internet senest i 2030.

Bredbånd i Rumænien

Rumæniens bredbåndsplan fokuserer på at opbygge et nationalt bredbåndsnet som et første skridt i retning af at nå EU's konnektivitetsmål.

Bredbånd i Portugal

Dagsordenen Portugal Digital sigter mod at udvikle en digital infrastruktur, der gør det muligt for borgerne at udnytte de nye muligheder, som teknologierne giver.

Bredbånd i Polen

Polens nationale bredbåndsplan 2025 er i overensstemmelse med EU's mål for gigabitsamfundet.

Bredbånd i Holland

Alle husstande i Nederlandene bør have mulighed for at få adgang til bredbåndsnet på mindst 100 Mbps, og langt de fleste bør udnytte 1 Gbps senest i 2023.

Bredbånd i Malta

Maltas bredbåndspolitik er teknologineutral og fremmer et konkurrencepræget marked.

Bredbånd i Luxembourg

Udvikling af en kommunikationsinfrastruktur med et mål om gigabitbredbåndsadgang i hele landet er en af prioriteterne i Luxembourgs regeringsprogram.

Bredbånd i Litauen

Litauen sigter mod at levere 100 Mbps senest i 2027 til landdistrikterne samt støtte gigabitsamfundets mål 2025.

Bredbånd i Italien

Den italienske strategi for ultrabredbånd mod gigabitsamfundet har til formål at give gigabitforbindelser til alle inden 2026.

Bredbånd i Irland

Ifølge den nationale bredbåndsplan for Irland vil alle lokaler i Irland senest i 2026 have adgang til højhastighedsbredbånd.

Bredbånd i Ungarn

Ungarns udkast til national digitaliseringsstrategi 2021-2030 sigter mod at nå et mål om, at 95 % af husstandene skal være omfattet af gigabitnet senest i 2030.

Bredbånd i Grækenland

Den græske Digital Transformation Bible 2020-2025 fremhæver konnektivitet som en af de fem strategiske akser og anerkender Gigabit Society 2025-målene.

Bredbånd i Tyskland

Koalitionsaftalen fra 2021, den digitale strategi og den tyske forbundsregerings gigabitstrategi 2022 prioriterer den landsdækkende forsyning af FTTH- og 5G-netværk.

Bredbånd i Frankrig

Det nationale bredbåndsprogram France Très Haut Débit sætter et mål om hurtig bredbåndsadgang for alle husstande senest i 2022 og fiber for alle inden 2025.

Bredbånd i Finland

De finske myndigheder går ind for en konkurrencebaseret, fiberbaseret netudrulning, der bistås af offentlige midler til underforsynede områder, og rådgivning til lokale kommuner om, hvordan bredbåndsnet kan etableres.

Bredbånd i Estland

Estland har etableret grundlæggende bredbåndsdækning i hele landet. Den estiske digitale dagsorden fastsætter ambitiøse mål for 2030.

Bredbånd i Danmark

En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fastnet- og mobilbredbåndsdækning, understøtter danske bredbåndsmål. Regeringen arbejder for at gøre Danmark til en digital frontløber ved at skabe et fundament for danske virksomheders udnyttelse af digitale...

Bredbånd i Tjekkiet

Den nationale plan for udvikling af netværk med meget høj kapacitet, der blev godkendt i marts 2021, fastlægger Den Tjekkiske Republiks strategiske tilgang til opførelsen af VHCN.

Bredbånd på Cypern

Cyperns bredbåndsplan fastsætter strategiske mål for 2021-2025 og omfatter lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige indgreb samt praktisk støtte til udvikling af bredbåndsinfrastruktur.

Bredbånd i Kroatien

Kroatiens nationale plan for bredbåndsudvikling 2021-2027 opfylder målene for det europæiske gigabitsamfund 2025 og delvis de digitale mål for 2030.

Bredbånd i Belgien

Belgiens bredbåndsstrategi er indarbejdet i en bredere politisk strategi Digital Belgien. Formålet med den nationale plan for fastnet- og mobilbredbånd er at fjerne de resterende hvide områder, hvor der ikke er adgang til højhastighedstjenester. Ved at sænke omkostningerne og...

Bredbånd i Østrig

Østrigs bredbåndsstrategi fokuserer på den landsdækkende forsyning af gigabitforbindelser (faste og mobile) inden 2030.