Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Europas 5G-strategi i det digitale årti

Kommissionen har fastsat nye strategiske mål for udbredelsen af 5G i det digitale årti som grundlag for en digital og grøn genopretning.

Læs mere om det digitale årti
fix-empty

Covid-19-pandemien har øget offentlighedens bevidsthed om behovet for avanceret konnektivitet. Uden en sådan konnektivitet ville mange forvaltninger, virksomheder og uddannelsesinstitutioner ikke have været i stand til at fortsætte driften. Og pandemien fremhævede det enorme potentiale af konnektivitet for vores økonomis fremtid.

Kommissionen har fastlagt en europæisk tilgang til en digitaliseret økonomi og et digitalt samfund under hensyntagen til den digitale omstillings strategiske betydning. Meddelelsen om det digitale kompas frem til 2030 "Den europæiske vej for det digitale årti" skitserede denne tilgang.

5G-mål for det digitale årti: i mindst én større by i alle EU-lande inden udgangen af 2020 i befolkede områder og transportruter inden udgangen af 2025 i alle befolkede områder ved udgangen af 2030

5G vil spille en central rolle med hensyn til at nå et af de kardinalpunkter, som det digitale kompas er rettet mod: sikker og effektiv digital infrastruktur. Kommissionen foreslår at hæve ambitionsniveauet på EU-plan med hensyn til etablering af 5G-infrastrukturer. Målet er at sikre, at alle europæiske husstande er omfattet af et gigabitnetværk senest i 2030, hvor alle befolkede områder er omfattet af 5G. Strategien sigter også mod at implementere mindst 10.000 klimaneutrale, meget sikre kantknudepunkter inden for samme periode.

I den forbindelse er Kommissionen i færd med at revidere Europas 5G-strategi som fastsat i 5G-handlingsplanen fra 2016.

5G-netværk er i øjeblikket udrullet i de førende regioner rundt om i verden. Mens de fleste EU-lande har lanceret kommercielle 5G-tjenester, er frekvenstildelingen og netudrulningen ikke så hurtig som i førende lande som Sydkorea og USA.

Europa har imidlertid taget føringen i udviklingen af 5G-industriøkosystemer med ambitiøse forsøgsinvesteringer, der giver store nye markedsmuligheder. Det vil være af afgørende betydning at opbygge 5G-ledende markeder i denne sammenhæng. Og fordi industriens FoI-investeringer har en tendens til at flytte derhen, hvor markederne er mere avancerede.

Et område med stort potentiale for et sådant leadmarked er 5G-baseret Connected and Automated Mobility (CAM). Connecting Europe-facilitetens digitale program bør støtte udrulningen af 5G-korridorer til CAM. Dette vil frigøre dette økosystem i Europa efter en strategisk implementeringsdagsorden (SDA), der er udviklet af en bred vifte af interessenter.

På udbudssiden er en vigtig succesfaktor at skabe og udnytte sådanne muligheder, så Europa kan blive en standardsætter inden for 6G og de relaterede teknologiområder.

For det første kan europæiske aktører bidrage til at sikre, at nye netteknologistandarder defineres i overensstemmelse med europæiske værdier, såsom databeskyttelse eller menneskecentrerede tilgange.

For det andet skal de udforme centrale teknologiske standarder, navnlig inden for radiokommunikation, da de er afgørende for de europæiske aktørers stilling inden for intellektuelle ejendomsrettigheder.

Endelig er de europæiske aktører nødt til at forme den næste generation af netværksarkitektur, så de europæiske leverandører kan forblive konkurrencedygtige, og for at sikre levering af avancerede servicefunktioner. F.eks. gennem effektiv anvendelse af softwareteknologier og åbne grænseflader, samtidig med at kravene til energieffektivitet opfyldes. Det foreslåede europæiske partnerskab om intelligente net og tjenester (SNS) vil være en vigtig katalysator for at nå disse mål.

Mens de strategiske mål i 5G-handlingsplanen fortsat er relevante, navnlig i betragtning af de nødvendige investeringer frem mod 2025, øger det nye 2030-mål Europas ambitioner om en bred tilgængelighed af 5G-tjenester, for udviklingen af 5G-baserede blymarkeder og for en god udgangsposition for 6G-tjenester, der forventes i slutningen af dette årti.

 

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og støtte den digitale omstilling.

Se også

5G Forskning & standarder

Europa-Kommissionen arbejder sammen med industrien i 5G Public Private Partnership som et forsknings- og innovationsmiddel til at strukturere og styre europæisk 5G-forskning.

5G og elektromagnetiske felter

Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation spiller en central rolle med hensyn til at sikre konsekvente 5G-udrulningsbetingelser og samtidig beskytte folkesundheden.

5G-observatoriet

Det Europæiske 5G-observatorium sætter EU i stand til at vurdere fremskridtene med 5G-handlingsplanen og træffe foranstaltninger til at gennemføre den fuldt ud.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen er et strategisk initiativ, der vil gøre 5G til en realitet for alle borgere og virksomheder i hele EU.

Opkoblet og automatiseret mobilitet

Opkoblet og automatiseret mobilitet giver en enestående mulighed for at gøre vores transportsystemer sikrere, renere, mere effektive og mere brugervenlige.

5G grænseoverskridende korridorer

EU-landene og industrien samarbejder om at forberede den omfattende udbredelse af 5G-korridorer for netforbundet og automatiseret mobilitet på europæiske transportveje.

Mere om det digitale årti

Europe's Digital Decade

The EU will pursue a human-centric, sustainable vision for digital society throughout the digital...