Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

5G-observatoriet

Det Europæiske 5G-observatorium sætter EU i stand til at vurdere fremskridtene med 5G-handlingsplanen og træffe foranstaltninger til at gennemføre den fuldt ud.

    5G-observatoriets logo

Hvad er det europæiske 5G-observatorium?

Det Europæiske 5G-observatorium overvåger markedsudviklingen og de forberedende foranstaltninger, som industriens interessenter og medlemsstaterne har truffet i forbindelse med udbredelsen af 5G i og uden for Europa.

Da 5G nærmer sig markedsudrulningen, giver det europæiske 5G-observatorium opdateringer om alle markedsudviklingen, herunder foranstaltninger iværksat af den private og offentlige sektor, inden for 5G. Alle udviklinger vil blive analyseret i lyset af deres strategiske konsekvenser for målene i 5G-handlingsplanen og andre offentlige politiske mål. Observatoriet fokuserer primært på udviklingen i Europa sammen med store internationale udviklinger, der kan påvirke det europæiske marked.

Følgende udviklinger overvåges af observatoriet:

  • den vigtigste udvikling på 5G-markedet, herunder planlægning og kommerciel lancering af 5G-produkter og -tjenester med stor indvirkning
  • nye udviklinger med hensyn til centrale 5G-produkter og -komponenter samt teknologiske valg, der træffes af centrale aktører, herunder med hensyn til standarder og anvendelse af frekvensbånd
  • 5G prækommercielle forsøg og partnerskaber mellem aktører i 5G-værdikæden
  • nationale strategier og planer fra EU-medlemsstaterne, tilgængelige nationale data om 5G-udrulning, herunder dækning og kvalitet
  • offentlige myndigheders forberedelse og udførelse af frekvenstildelinger samt offentlig 5G-finansiering til netudrulning og FoI.

Seneste rapportering

Onlineplatformen opdateres regelmæssigt og giver de seneste centrale tendenser inden for 5G-udrulning i Europa og på verdensplan. Desuden offentliggøres kvartalsrapporter med et øjebliksbillede af 5G-fremskridt samt en vurdering i lyset af målene i 5G-handlingsplanen.

Oplysningerne indgår også i overvågningen af Europas digitale resultater og af EU-medlemsstaternes udvikling inden for digital konkurrenceevne, indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) inden for konnektivitet.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen fremlægger nye initiativer for morgendagens digitale infrastrukturer

Kommissionen har fremlagt en række mulige foranstaltninger til fremme af innovation, sikkerhed og modstandsdygtighed i digitale infrastrukturer. Den europæiske økonomis fremtidige konkurrenceevne afhænger af disse avancerede digitale netinfrastrukturer og -tjenester, da hurtig, sikker og udbredt konnektivitet er afgørende for udbredelsen af de teknologier, der vil bringe os ind i morgendagens verden: telemedicin, automatiseret kørsel, prædiktiv vedligeholdelse af bygninger eller præcisionslandbrug.

Se også

Det store billede

5G

5G er den kritiske nye generation af netværksteknologi, der vil muliggøre innovation og understøtte den digitale omstilling.

Se også

5G Forskning & standarder

Europa-Kommissionen arbejder sammen med industrien i 5G Public Private Partnership som et forsknings- og innovationsmiddel til at strukturere og styre europæisk 5G-forskning.

5G og elektromagnetiske felter

Den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation spiller en central rolle med hensyn til at sikre konsekvente 5G-udrulningsbetingelser og samtidig beskytte folkesundheden.

5G-handlingsplan

5G-handlingsplanen er et strategisk initiativ, der vil gøre 5G til en realitet for alle borgere og virksomheder i hele EU.

Opkoblet og automatiseret mobilitet

Opkoblet og automatiseret mobilitet giver en enestående mulighed for at gøre vores transportsystemer sikrere, renere, mere effektive og mere brugervenlige.

5G grænseoverskridende korridorer

EU-landene og industrien samarbejder om at forberede den omfattende udbredelse af 5G-korridorer for netforbundet og automatiseret mobilitet på europæiske transportveje.