Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredbånd i Slovakiet

Slovakiet har fastsat et langsigtet mål om at give alle husstande adgang til ultrahurtigt internet senest i 2030.

Oversigt over bredbåndsudviklingen i Slovakiet

Senest i 2030 omfatter Slovakiets nationale bredbåndsplan dækning af alle husstande med en hastighed på mindst 100 Mbps, der kan opgraderes til 1 Gbps, samt dækning af socioøkonomiske drivkræfter med gigabitkonnektivitet.

National bredbåndsstrategi og -politik

Ansvarlige myndigheder

Vigtigste mål og foranstaltninger for bredbåndsudvikling

Slovakiets nationale bredbåndsplan, der blev godkendt i marts 2021, sigter mod dækning af alle husstande med en hastighed på mindst 100 Mbps med mulighed for opgradering til 1 Gbps samt dækning af socioøkonomiske drivkræfter (skoler, institutioner, kontorer, transportknudepunkter) med en hastighed på mindst 1 Gbps senest i 2030. Ifølge planen opfyldes målene bedst ved at yde støtte til anlæg af passive fiberoptiske net.

Investeringsunderskuddet anslås til 960 mio. EUR. Omkostningerne vil hovedsagelig blive dækket af private kilder, om nødvendigt også af offentlige kilder og de europæiske fonde (genopretnings- og resiliensfaciliteten og ESI-fondene). Planen omfatter støtte til operatører til at bygge infrastrukturen, hvor den hidtil ikke har været økonomisk attraktiv for dem. Dette kan også kombineres med andre incitamenter såsom værdikuponer til husholdninger til at købe moderne telekommunikationstjenester eller opfordringer til kommuner om at opbygge den nødvendige infrastruktur med statsstøtte og derefter udleje den til operatører.

Det strategiske dokument Støtte til udvikling af 5G-net i Slovakiet for årene 2020-2025 fastsætter en vision og mål for udrulningen af 5G.

Data om bredbåndsudvikling og -teknologier i Slovakiet

For de seneste data om bredbåndsdækning, abonnementer og penetrationer, dækning af forskellige bredbåndsteknologier og omkostninger henvises til resultattavlerapporterne og landerapporterne fra indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI).

Frekvensopgaver til trådløst bredbånd

Nærmere oplysninger om harmoniserede frekvenstildelinger findes i det europæiske 5G-observatorium.

Nationale publikationer og EU-publikationer og pressedokumenter

engelsk

slovakisk

Kontaktoplysninger

BCO Slovakiet (det nationale bredbåndskompetencekontor):  Den Slovakiske Republiks ministerium for investeringer, regional udvikling og information (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

Adresse: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovakiet
Kontakt via e-mail
Telefon: +421 2 20 92 83 28
Websted

Den Slovakiske Republiks transportministerium (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)

Adresse: Hvad er Námestie Slobody? 6, 810 05 Bratislava 15, Slovakiet
Kontakt via e-mail
Telefon: +421 2 5949 4111
Websted

Det nationale agentur for netværk og elektroniske tjenester (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby)

Adresse: Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovakiet
Kontakt via e-mail
Telefon: +421 2 3278 0700
Websted

Tilsynsmyndigheden for elektronisk kommunikation og posttjenester (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

Adresse: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24, Slovakiet
Kontakt via e-mail
Telefon: +421 2 5788 1111
Hjemmeside

Seneste nyheder

Aktivitetsrapporten for 2023-24 fra netværket af europæiske bredbåndskompetencekontorer

Denne brochure præsenterer de vigtigste aktiviteter, fokusområder og højdepunkter fra det europæiske netværk af bredbåndskompetencekontorers (BCO) årlige program for 2023-24.

Se også

Det store billede

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Se også

Bredbånd i Sverige

Sveriges nationale bredbåndsplan, der blev vedtaget i 2016, har visionen om et fuldt forbundet Sverige og har mål for både mobildækning og højhastighedsbredbåndsforbindelser for husholdninger og virksomheder.

Bredbånd i Spanien

Digital konnektivitet og udrulning af 5G er blandt de ti strategiske prioriteter i Spaniens digitale 2025-dagsorden.

Bredbånd i Slovenien

Slovenien vælger teknologineutralitet og markedsdynamik i udviklingen af bredbåndsnet, navnlig infrastruktur- og tjenestebaseret konkurrence.

Bredbånd i Rumænien

Rumænien fokuserer på at opbygge et nationalt bredbåndsnet som et skridt i retning af at nå EU's konnektivitetsmål.

Bredbånd i Portugal

Den digitale dagsorden for Portugal og den nationale strategi for konnektivitet i elektroniske kommunikationsnet med meget høj kapacitet for 2023-2030 former udviklingen af en digital infrastruktur i Portugal.

Bredbånd i Polen

Polens nationale bredbåndsplan for 2025 er i overensstemmelse med EU's mål for gigabitsamfundet.

Bredbånd i Holland

Alle husstande i Nederlandene bør have mulighed for at få adgang til bredbåndsnet på mindst 100 Mbps, og langt størstedelen bør udnytte 1 Gbps senest i 2023.

Bredbånd i Malta

Maltas bredbåndspolitik er teknologineutral og fremmer et konkurrencepræget markedsmiljø.

Bredbånd i Luxembourg

Udviklingen af en kommunikationsinfrastruktur med gigabitbredbåndsadgang i hele landet er en af prioriteterne i Luxembourgs regeringsprogram.

Bredbånd i Litauen

Litauen sigter mod at levere 100 Mbps senest i 2027 til landdistrikterne og støtte målene for gigabitsamfundet i 2025.

Bredbånd i Letland

Letland støtter målene for gigabitsamfundet og sigter mod 100 Mbps, der kan opgraderes til gigabit, for byområder og landdistrikter samt 5G-dækning for alle store byområder.

Bredbånd i Italien

Den italienske strategi for ultrabredbånd på vej mod gigabitsamfundet har til formål at sikre gigabitkonnektivitet for alle senest i 2026.

Bredbånd i Irland

Ifølge den nationale bredbåndsplan for Irland vil alle lokaler i Irland senest i 2026 have adgang til højhastighedsbredbånd.

Bredbånd i Ungarn

Ungarns nationale digitaliseringsstrategi 2021-2030 har til formål at nå et mål om, at 95 % af husstandene skal være dækket af gigabitnet senest i 2030.

Bredbånd i Grækenland

Den nationale bredbåndsplan for 2021-2027 fremmer anvendelsen af fastnet med meget høj kapacitet og 5G-net. Den græske digitale transformationsbibel 2020-2025 fremhæver konnektivitet som en af de fem strategiske akser og anerkender gigabitsamfundets 2025-mål.

Bredbånd i Tyskland

Koalitionsaftalen fra 2021, den tyske forbundsregerings digitale strategi og gigabitstrategien fra 2022 prioriterer det landsdækkende udbud af FTTH- og 5G-net.

Bredbånd i Frankrig

Det nationale bredbåndsprogram France Très Haut Débit fastsætter et mål om hurtig bredbåndsadgang for alle husstande senest i 2022 og fiber for alle senest i 2025.

Bredbånd i Finland

De finske myndigheder går ind for en konkurrencebaseret, fiberbaseret netudrulning støttet af offentlige midler til underforsynede områder og rådgivning til lokale kommuner om, hvordan bredbåndsnet skal etableres.

Bredbånd i Estland

Estland har etableret grundlæggende bredbåndsdækning i hele landet. Estlands digitale dagsorden fastsætter ambitiøse mål for 2030.

Bredbånd i Danmark

En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fast og mobil bredbåndsdækning, understøtter de danske bredbåndsmål. Regeringen arbejder for at gøre Danmark til en digital frontløber ved at skabe et fundament for, at danske virksomheder kan udnytte digitale...

Bredbånd i Tjekkiet

Den nationale plan for udvikling af net med meget høj kapacitet, der blev godkendt i marts 2021, fastlægger Den Tjekkiske Republiks strategiske tilgang til opførelsen af net med meget høj kapacitet.

Bredbånd i Cypern

Cyperns bredbåndsplan fastsætter strategiske mål for 2021-2025 og omfatter lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige indgreb samt praktisk støtte til udvikling af bredbåndsinfrastruktur.

Bredbånd i Kroatien

Kroatiens nationale plan for bredbåndsudvikling 2021-2027 er i overensstemmelse med målene for det europæiske gigabitsamfund 2025 og delvist med de digitale mål for 2030.

Bredbånd i Bulgarien

Den nationale bredbåndsinfrastrukturplan for næste generation af adgang "Connected Bulgaria" og politikken for elektronisk kommunikation blev ajourført og vedtaget i august 2020.

Bredbånd i Belgien

Belgiens bredbåndsstrategi er indarbejdet i en bredere politisk strategi for det digitale Belgien. Formålet med den nationale plan for fast og mobilt bredbånd er at fjerne de resterende hvide områder, hvor højhastighedstjenester ikke er tilgængelige. Ved at sænke omkostningerne...

Bredbånd i Østrig

Østrigs bredbåndsstrategi fokuserer på det landsdækkende udbud af gigabitforbindelser (faste og mobile) senest i 2030.