Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bredbånd i Slovakiet

Slovakiet har sat sig det langsigtede mål at give alle husstande adgang til ultrahurtigt internet senest i 2030.

    Slovakiets flag

Oversigt over udviklingen af bredbånd i Slovakiet

Senest i 2030 forudser Slovakiets nationale bredbåndsplan dækning af alle husstande med hastigheder på mindst 100 Mbps, der kan opgraderes til 1 Gbps, samt dækning af socioøkonomiske drivkræfter med gigabitkonnektivitet.

National bredbåndsstrategi og politik

Ansvarlige myndigheder

Hovedmål og foranstaltninger til udvikling af bredbånd

Slovakiets nationale bredbåndsplan, der blev godkendt i marts 2021, har til formål at dække alle husstande med hastigheder på mindst 100 Mbps med mulighed for opgradering til 1 Gbps samt dækning af socioøkonomiske chauffører (skoler, institutioner, kontorer, transportknudepunkter) med hastigheder på mindst 1 Gbps senest i 2030. Ifølge planen opfyldes målene bedst gennem støtte til opførelse af passive fiberoptiske net.

Investeringsgabet anslås til 960 mio. EUR. Omkostningerne vil hovedsagelig blive dækket af private kilder, om nødvendigt også fra offentlige kilder og fra de europæiske fonde (RRF og ESIF). Planen omfatter støtte til operatører til at bygge infrastrukturen, hvor den hidtil ikke har været økonomisk attraktiv for dem. Dette kan også kombineres med andre incitamenter såsom vouchere til husholdninger til at købe moderne telekommunikationstjenester eller opfordrer kommunerne til at opbygge den nødvendige infrastruktur med statsstøtte og derefter udleje den til operatørerne.

Det strategiske dokument Støtte til udvikling af 5G-net i Slovakiet for årene 2020-2025 fastsætter en vision og mål for 5G-udrulningen.

Data om udvikling af bredbånd og teknologier i Slovakiet

For de seneste data om bredbåndsdækning, abonnementer og penetrationer, dækning af forskellige bredbåndsteknologier og omkostninger tjek resultattavlens rapporter og landerapporterne fra indekset for den digitale økonomi og samfundet (DESI).

Frekvenstildelinger til trådløst bredbånd

Nærmere oplysninger om harmoniserede frekvenstildelinger findes i Det Europæiske 5G-observatorium.

Nationale og EU-publikationer og pressedokumenter

Engelsk

Slovakisk

Kontaktoplysninger

BCO Slovakiet (nationalt kompetencekontor for bredbånd):  Ministeriet for investeringer, regional udvikling og informering af Den Slovakiske Republik (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)

Adresse: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovakiet Kontakt via e-mail Telefon: + 421 2 20 92 83 28 Websted

Den Slovakiske Republiks transportministerium (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)

Adresse: Der er ingen anmeldelser af Námestie slobody. 6, 810 05 Bratislava 15, Slovakiet Kontakt via e-mail Telefon: + 421 2 5949 4111 Websted

Det nationale agentur for net og elektroniske tjenester (Národná agentúra pre sieаové a elektronické služby)

Adresse: Kollárova 8, 917 02 Trnava, Slovakiet Kontakt via e-mail Telefon: + 421 2 3278 0700 Websted

Tilsynsmyndigheden for Elektronisk Kommunikation og Posttjenester (Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb)

Adresse: Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24, Slovakiet Kontakt via e-mail Telefon: + 421 2 5788 1111 Websted

Seneste nyheder

Værktøjskasse for landdistrikterne: finde EU-finansiering og støttemuligheder for digital infrastruktur i landdistrikterne

Værktøjskassen for landdistrikterne hjælper med at identificere og drage fordel af EU-finansiering og støtter initiativer til fremme af udviklingen af digital infrastruktur i landdistrikterne. Skræddersy din søgning for at finde passende finansielle instrumenter, tilskud eller teknisk bistand.

CONSULTATION |
Høring om hvidbogen: "Hvordan beherskes Europas behov for digital infrastruktur?"

Kommissionen har til hensigt at indsamle synspunkter om de scenarier, der er skitseret i hvidbogen, og stille oplysninger til rådighed for alle interessenter: Medlemsstaterne, civilsamfundet, industrien og akademikere har mulighed for at bidrage til Kommissionens fremtidige forslag på dette område.

PRESS RELEASE |
Kommissionen fremlægger nye initiativer for morgendagens digitale infrastrukturer

Kommissionen har fremlagt en række mulige foranstaltninger til fremme af innovation, sikkerhed og modstandsdygtighed i digitale infrastrukturer. Den europæiske økonomis fremtidige konkurrenceevne afhænger af disse avancerede digitale netinfrastrukturer og -tjenester, da hurtig, sikker og udbredt konnektivitet er afgørende for udbredelsen af de teknologier, der vil bringe os ind i morgendagens verden: telemedicin, automatiseret kørsel, prædiktiv vedligeholdelse af bygninger eller præcisionslandbrug.

Se også

Det store billede

Bredbånd i EU-landene

Find aktuelle oplysninger om bredbåndsudviklingen i hvert land samt nationale strategier og politikker for udvikling af bredbånd.

Se også

Bredbånd i Sverige

Sveriges nationale bredbåndsplan, der blev vedtaget i 2016, har en vision om et fuldt forbundet Sverige og har mål for både mobildækning og højhastighedsbredbåndsforbindelser for husholdninger og virksomheder.

Bredbånd i Spanien

Digital konnektivitet og 5G-udrulning er blandt de ti strategiske prioriteter i Spaniens digitale 2025-dagsorden.

Bredbånd i Rumænien

Rumæniens bredbåndsplan fokuserer på at opbygge et nationalt bredbåndsnet som et første skridt i retning af at nå EU's konnektivitetsmål.

Bredbånd i Portugal

Dagsordenen Portugal Digital sigter mod at udvikle en digital infrastruktur, der gør det muligt for borgerne at udnytte de nye muligheder, som teknologierne giver.

Bredbånd i Polen

Polens nationale bredbåndsplan 2025 er i overensstemmelse med EU's mål for gigabitsamfundet.

Bredbånd i Holland

Alle husstande i Nederlandene bør have mulighed for at få adgang til bredbåndsnet på mindst 100 Mbps, og langt de fleste bør udnytte 1 Gbps senest i 2023.

Bredbånd i Malta

Maltas bredbåndspolitik er teknologineutral og fremmer et konkurrencepræget marked.

Bredbånd i Luxembourg

Udvikling af en kommunikationsinfrastruktur med et mål om adgang til gigabitbredbånd i hele landet er en af prioriteterne i Luxembourgs regeringsprogram.

Bredbånd i Litauen

Litauen sigter mod at levere 100 Mbps senest i 2027 til landdistrikterne samt støtte gigabitsamfundets mål 2025.

Bredbånd i Letland

Letland støtter gigabitsamfundets mål og sigter mod 100 Mbps, der kan opgraderes til gigabit, for by- og landområder samt 5G-dækning for alle store byområder.

Bredbånd i Italien

Den italienske strategi for ultrabredbånd mod gigabitsamfundet har til formål at give gigabitforbindelser til alle inden 2026.

Bredbånd i Irland

Ifølge den nationale bredbåndsplan for Irland vil alle lokaler i Irland senest i 2026 have adgang til højhastighedsbredbånd.

Bredbånd i Ungarn

Ungarns udkast til national digitaliseringsstrategi 2021-2030 sigter mod at nå et mål om, at 95 % af husstandene skal være omfattet af gigabitnet senest i 2030.

Bredbånd i Grækenland

Den græske Digital Transformation Bible 2020-2025 fremhæver konnektivitet som en af de fem strategiske akser og anerkender Gigabit Society 2025-målene.

Bredbånd i Tyskland

Koalitionsaftalen fra 2021, den digitale strategi og den tyske forbundsregerings gigabitstrategi 2022 prioriterer den landsdækkende forsyning af FTTH- og 5G-netværk.

Bredbånd i Frankrig

Det nationale bredbåndsprogram France Très Haut Débit sætter et mål om hurtig bredbåndsadgang for alle husstande senest i 2022 og fiber for alle inden 2025.

Bredbånd i Finland

De finske myndigheder går ind for en konkurrencebaseret, fiberbaseret netudrulning, der bistås af offentlige midler til underforsynede områder, og rådgivning til lokale kommuner om, hvordan bredbåndsnet kan etableres.

Bredbånd i Estland

Estland har etableret grundlæggende bredbåndsdækning i hele landet. Den estiske digitale dagsorden fastsætter ambitiøse mål for 2030.

Bredbånd i Danmark

En række politiske initiativer, der sigter mod landsdækkende fastnet- og mobilbredbåndsdækning, understøtter danske bredbåndsmål. Regeringen arbejder for at gøre Danmark til en digital frontløber ved at skabe et fundament for danske virksomheders udnyttelse af digitale...

Bredbånd i Tjekkiet

Den nationale plan for udvikling af netværk med meget høj kapacitet, der blev godkendt i marts 2021, fastlægger Den Tjekkiske Republiks strategiske tilgang til opførelsen af VHCN.

Bredbånd på Cypern

Cyperns bredbåndsplan fastsætter strategiske mål for 2021-2025 og omfatter lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige indgreb samt praktisk støtte til udvikling af bredbåndsinfrastruktur.

Bredbånd i Kroatien

Kroatiens nationale plan for bredbåndsudvikling 2021-2027 opfylder målene for det europæiske gigabitsamfund 2025 og delvis de digitale mål for 2030.

Bredbånd i Belgien

Belgiens bredbåndsstrategi er indarbejdet i en bredere politisk strategi Digital Belgium. Formålet med den nationale plan for fast og mobilt bredbånd er at fjerne de resterende hvide områder, hvor højhastighedstjenester ikke er tilgængelige. Ved at sænke omkostningerne og...

Bredbånd i Østrig

Østrigs bredbåndsstrategi fokuserer på den landsdækkende forsyning af gigabitforbindelser (faste og mobile) inden 2030.