Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Belgien i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Belgien, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

2022 publikationer

Grafisk oversigt over Belgien i DESI, der viser en placering på 16 og en score på 50,3

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Udgivelser 2018

Europas digitale statusrapport 2017

Rapporten om Europas digitale statusrapport (EDPR) kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og give en vigtig feedbacksløjfe for politikudformningen på EU-plan.

EDPR-profil for Belgien: Download PDF (EN) eller Download PDF (FR) eller Download PDF (NL)

Faktablade om EDPR-telekommunikation: Download PDF (DA)

Desi profil af Belgien: Download fuld profil PDF (EN) eller download resumé PDF (DE), download resumé PDF (NL)

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Belgien er nr. 6 i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) 2017. Belgien rangerer højest inden for konnektivitet (3.) og virksomheders integration af digital teknologi (5.), mens digitale offentlige tjenester er landets største relative svaghed. Landets største udfordring er løbende at forbedre sin mobile konnektivitet.

Desi profil af Belgien: Download fuld profil PDF (EN) eller download resumé PDF (FR), download resumé PDF (NL)

Udgivelser 2016

Download landeprofilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) resumé pdf (FR) (NL)

Download landets vigtigste indikatorer som power point-præsentation (EN)

Download den europæiske digitale statusrapport (EDPR*) som pdf (EN) (FR) (NL)

Download EDPR-faktabladene om telekommunikation som pdf (EN)

* EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

Se også

Det store billede

Landenes resultater inden for digitalisering

Landerapporterne om det digitale årti for 2023 skitserer, hvordan hver medlemsstat gør med hensyn til kardinalpointene for det digitale årti: Digitale færdigheder, digitale infrastrukturer, digitalisering af virksomheder og digitalisering af offentlige tjenester.

Se også