Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Tjekkiet i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Tjekkiet, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

    den Tjekkiske Republiks flag

2022 publikationer

Grafisk oversigt over Tjekkiet i DESI, der viser en placering på 19 og en score på 49,1

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Udgivelser 2018

Europas digitale statusrapport 2017 

Europas digitale statusrapport (EDPR) kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og give en vigtig feedbacksløjfe for politikudformningen på EU-plan.

Den Tjekkiske Republiks EDPR-profil: Download PDF (EN) eller Download PDF (CS)

Faktablade om EDPR-telekommunikation: Download PDF (DA)

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Den Tjekkiske Republik rangerer som nr. 18 i DESI 2017. Sammenlignet med sidste år udviklede landet sig inden for digitale offentlige tjenester og forblev stabil i menneskelig kapital, men forværrede sin placering i andre dimensioner. Landet klarer sig bedst med hensyn til virksomheders integration af digitale teknologier, hovedsagelig fordi mange SMV'er omfavnede e-handel. Landets største udfordring på det digitale område er at forbedre brugen af internettjenester, navnlig til e-forvaltning og til underholdning og sociale formål.

Desi profil af Tjekkiet: Download fuld profil PDF (EN) eller download resumé PDF (CS)

Udgivelser 2016

Download landeprofilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) oversigt pdf (CS)

Download landets vigtigste indikatorer som power point-præsentation (EN)

Download landerapporten om den europæiske digitale situationsrapport (EDPR*) som pdf (EN) (CS)

Download EDPR-faktabladene om telekommunikation som pdf (EN)

* EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

Se også

Det store billede

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund — landenes resultater inden for digitalisering

Disse rapporter indeholder data fra EU-landene på områder som menneskelig kapital, konnektivitet, integration af digital teknologi og digitale offentlige tjenester.

Se også