Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Irland i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Irland, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

    Republikken Irlands flag

2022 publikationer

Grafisk oversigt over Irland i DESI, der viser en placering på 5 og en score på 62,7

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Udgivelser 2018

Europas digitale statusrapport 2017 

EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

EDPR-profil for Irland: Download PDF (EN) eller Download PDF (GA)

Faktablade om EDPR-telekommunikation: Download PDF (DA)

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Irland rangerer som nr. 8 i DESI 2017. Irland rangerer meget højt, når det gælder virksomheders integration af digitale teknologier, hovedsagelig fordi mange SMV'er omfavnede e-handel. Internetbrugerne drager i stigende grad fordel af højhastighedsinfrastrukturer og gør også god brug af offentlige onlinetjenester. Irlands største udfordring er at udstyre mere end halvdelen af befolkningen med mindst grundlæggende digitale færdigheder.

Desi profil af Irland: Download fuld profil PDF (EN) eller download resumé PDF (GA)

Udgivelser 2016

Download landeprofilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) oversigt pdf (GA)

Download landets vigtigste indikatorer som power point-præsentation (EN)

Download landerapporten om den europæiske digitale situationsrapport (EDPR*) som pdf (EN)

Download EDPR-faktabladene om telekommunikation som pdf (EN)

* EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

Se også

Det store billede

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund — landenes resultater inden for digitalisering

Disse rapporter indeholder data fra EU-landene på områder som menneskelig kapital, konnektivitet, integration af digital teknologi og digitale offentlige tjenester.

Se også