Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Luxembourg i indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund

Her finder du de seneste analyser og data til digitalisering i Luxembourg, der dækker emner som konnektivitet, digitale færdigheder, e-forvaltning og meget mere.

    Luxembourgs flag

2022 publikationer

Grafisk oversigt over Luxembourg i DESI, der viser en placering på 8 med en score på 58,9

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Udgivelser 2018

Europas digitale statusrapport 2017

EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

EDPR-profil for Luxembourg: Download PDF (EN) eller Download PDF (FR)

Faktablade om EDPR-telekommunikation: Download PDF (DA)

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund 2017

Luxembourg rangerer som nr. 5 i DESI 2017. Luxembourg er et af de førende lande inden for konnektivitet, digitale færdigheder og anvendelse af internettet, mens virksomheders og digitale offentlige tjenesters integration af digitale teknologier er dets relative svaghed.

Desi profil af Luxembourg: Download fuld profil PDF (EN) eller download resumé PDF (FR)

Udgivelser 2016

Download landeprofilen for den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) som pdf (EN) resumé pdf (FR) Download landets vigtigste indikatorer som power point præsentation (EN)

Download landerapporten om den europæiske digitale situationsrapport (EDPR*) som pdf (EN) (FR)

Download EDPR-faktabladene om telekommunikation som pdf (EN)

* EDPR-rapporten kombinerer den kvantitative dokumentation fra DESI (Digital Economy and Society Index) med landespecifikke politiske indsigter, hvilket giver os mulighed for at holde styr på de fremskridt, der er gjort med hensyn til digitalisering i de enkelte medlemsstater, og tilvejebringe et vigtigt feedbackkredsløb for politikudformningen på EU-plan.

Se også

Det store billede

Indekset for den digitale økonomi og det digitale samfund — landenes resultater inden for digitalisering

Disse rapporter indeholder data fra EU-landene på områder som menneskelig kapital, konnektivitet, integration af digital teknologi og digitale offentlige tjenester.

Se også