Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ekspertgruppen om sikrere internet for børn

Ekspertgruppen om sikrere internet for børn bidrager til at forbedre koordineringen og samarbejdet mellem EU's medlemsstater for at beskytte børn, når de bruger internettet.

    ""

© iStock by Getty Images -694121922 patat

Kommissionen bebudede oprettelsen af en ny ekspertgruppe om sikrere internet for børn i 2019 på Safer Internet Day 2019. Ekspertgruppen vil bidrage til at forbedre koordineringen og samarbejdet mellem EU-landene og foreslå konkrete foranstaltninger for at beskytte børn, når de bruger internettet.

Gruppen består af repræsentanter fra EU-landene, Island og Norge. Den vil drøfte en række emner, fra hvordan børn kan beskyttes mod skadeligt indhold, til hvordan man undgår urimelig handelspraksis i onlineannoncering rettet mod børn.

Et af gruppens særlige mål er at lette udvekslingen af bedste praksis mellem EU-landene om, hvordan nogle af de specifikke bestemmelser vedrørende mindreårige kan gennemføres i vigtige eksisterende retsakter. Disse omfatter foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige mod skadeligt indhold i direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMSD) og regler om krav om forældres samtykke til at få adgang til børns data, der er omfattet af den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR).

Møder

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Kommissionen sender anmodning om oplysninger til Amazon i henhold til retsakten om digitale tjenester

Europa-Kommissionen har formelt sendt Amazon en anmodning om oplysninger i henhold til forordningen om digitale tjenester. Kommissionen anmoder Amazon om at fremlægge flere oplysninger om de foranstaltninger, det har truffet for at opfylde forpligtelserne vedrørende risikovurderinger og afbødende foranstaltninger for at beskytte forbrugerne online, navnlig med hensyn til udbredelsen af ulovlige produkter og beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, samt om anbefalingssystemernes overholdelse af de relevante bestemmelser i retsakten om digitale tjenester.

PRESS RELEASE |
Kommissionen sender anmodninger om oplysninger til Meta og Snap i henhold til forordningen om digitale tjenester

Europa-Kommissionen har formelt sendt Meta og Snap anmodninger om oplysninger i henhold til forordningen om digitale tjenester. Kommissionen anmoder virksomhederne om at fremlægge flere oplysninger om de foranstaltninger, de har truffet for at opfylde deres forpligtelser vedrørende beskyttelse af mindreårige i henhold til forordningen om digitale tjenester, herunder forpligtelserne vedrørende risikovurderinger og afbødende foranstaltninger til beskyttelse af mindreårige online, navnlig med hensyn til risiciene for den mentale og fysiske sundhed, og om mindreåriges brug af deres tjenester.

Se også

Det store billede

At skabe et bedre internet for børn

Strategien for et bedre internet for børn (BIK+) vil sikre, at børn beskyttes, respekteres og styrkes online.

Se også

Forum for sikrere internet

Safer Internet Forum er den vigtigste årlige internationale konference om børns online sikkerhed i Europa.

Sikker internetdag

Safe Internet Day fremmer en sikrere og mere ansvarlig brug af onlineteknologi af børn og unge rundt om i verden.

Sikrere internetcentre

Sikrere internetcentre informerer, rådgiver og bistår børn, forældre, lærere og omsorgspersoner om digitale spørgsmål og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online.