Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Internationalt opsøgende initiativ til menneskecentreret kunstig intelligens

Den internationale opsøgende indsats for menneskecentreret kunstig intelligens vil bidrage til at fremme EU's vision om bæredygtig og pålidelig kunstig intelligens.

Hvad er International Outreach for human-centreret kunstig intelligens initiativ?

Europa-Kommissionens Tjeneste for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI) og Generaldirektoratet for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi (GD CONNECT) iværksatte i samarbejde med Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) et stort udenrigspolitisk instrumentprojekt med henblik på at samarbejde med internationale partnere om reguleringsmæssige og etiske spørgsmål og fremme ansvarlig udvikling af pålidelig kunstig intelligens på globalt plan.

Det internationale outreachprojekt for menneskecentreret tilgang til kunstig intelligens (InTouchAI.eu) har til formål at støtte Europa-Kommissionen i at etablere en ramme for etik og tillid for at muliggøre væksten af kunstig intelligens. Dette er i overensstemmelse med EU's værdier og bør bane vejen for en global koalitionsopbygning på dette område.

For at nå dette mål er projektets specifikke mål at støtte Kommissionen i at:

  1. udvikle ansvarligt lederskab i globale drøftelser om kunstig intelligens
  2. skabe betingelser for anvendelse af politikker og god praksis og standarder, der sikrer en passende etisk og retlig ramme for kunstig intelligens
  3. øge offentlighedens bevidsthed om de udfordringer og muligheder, der er forbundet med kunstig intelligens.

Planlagte aktiviteter

Gennem mobilisering af strategiske kommunikations- og teknologidiplomatiaktioner har InTouchAI.eu til formål at supplere de igangværende internationale processer. Med henblik herpå vil den udvikle fælles initiativer med vigtige interesserede partnere og ligesindede lande.

Projektet forventer at udnytte eksisterende multilaterale og bilaterale initiativer inden for rammerne af internationale fora, såsom G20 og G7. Den vil navnlig bidrage til Kommissionens aktiviteter som en del af den nyligt oprettede platform for kunstig intelligens under global politik. Denne platform blev lanceret af centrale internationale organisationer og relevante institutioner, der er aktive inden for fremme af menneskecentreret kunstig intelligens på globalt plan.

InTouchAI.eu-projektet vil gennemføre følgende aktiviteter i gennemførelsesfasen:

  1. Dialog og fælles initiativer med ligesindede partnere: havde til formål at støtte politikdialog og videnudvekslingsaktiviteter for målrettede interessenter, der beskæftiger sig med menneskecentreret kunstig intelligens, og at lette konvergensen mellem lovgivningsmæssige tilgange og fremme bevidstheden om EU's politiske initiativer.
  2. Offentligt outreach- og teknologidiplomati: med det formål at gennemføre politisk og offentlig formidling og kommunikation om teknologidiplomati, øge synligheden af EU's aktiviteter og lederskabsposition med henblik på at fremme etableringen af en global koalition om menneskecentreret kunstig intelligens.
  3. Forskning, indsamling af efterretninger og overvågning af udviklingen inden for kunstig intelligens: at gennemgå fremskridtene med AI-initiativer på globalt plan samt lette udvekslingen af viden, øge bevidstheden og fremme forståelsen og accepten af en fælles tilgang til en ansvarlig og pålidelig kunstig intelligens.

Fremme af EU's vision om bæredygtig og pålidelig kunstig intelligens i verden

Den Europæiske Union forventer, at kunstig intelligens (AI) i væsentlig grad forbedrer borgernes liv og medfører store fordele for samfundet og økonomien. Den vigtigste vision, der kendetegner EU's tilgang, er skabelsen af menneskecentreret kunstig intelligens, som sikrer, at kunstig intelligens fungerer for mennesker og beskytter de grundlæggende rettigheder. EU's tilgang til kunstig intelligens indebærer også at støtte EU's teknologiske og industrielle kapacitet og udbredelsen af kunstig intelligens i hele økonomien og forberede sig på socioøkonomiske ændringer.

Som led i EU's koordinerede plan for kunstig intelligens fra 2021 sigter Europa-Kommissionen og medlemsstaterne mod at fremme EU's vision for bæredygtig og pålidelig kunstig intelligens i verden. Kommissionen vil deltage i internationale, multilaterale og bilaterale drøftelser for at opbygge en stærk koalition af lande, der deler et ønske om reguleringsmæssige garantier og demokratisk styring af kunstig intelligens.

Kontakt

InTouchAI.eu Projektteam: info@intouchai.eu

Gianluca Misuraca, InTouchAI.eu Team Leader og nøgleekspert i internationale relationer og strategisk kommunikation: gianluca.misuraca@gfa-group.de

Gry Hasselbalch, InTouchAI.eu Key Expert i AI-etik: Gry.Hasselbalch@gfa-group.de

Servicekontrakt 2020/418 042 gennemført af et konsortium ledet af GFA Consulting Group med CARSA, DFKI og PwC for Europa-Kommissionens Tjeneste for Udenrigspolitiske Instrumenter (FPI) og GD CONNECT. De synspunkter, der er givet udtryk for, kan under ingen omstændigheder betragtes som udtryk for en officiel holdning fra Den Europæiske Union.

Se også

Det store billede

Europæisk tilgang til kunstig intelligens

EU's tilgang til kunstig intelligens er centre for ekspertise og tillid, der har til formål at fremme forskning og industriel kapacitet og samtidig garantere sikkerhed og grundlæggende rettigheder.

Se også

Lov om kunstig intelligens

AI-retsakten er den første retlige ramme for kunstig intelligens nogensinde, som tager højde for risiciene ved kunstig intelligens og sætter Europa i stand til at spille en ledende rolle på globalt plan.

Koordineret plan for kunstig intelligens

Den koordinerede plan for kunstig intelligens har til formål at fremskynde investeringer i kunstig intelligens, gennemføre strategier og programmer for kunstig intelligens og tilpasse politikken for kunstig intelligens for at forhindre fragmentering i Europa.

Den europæiske AI-alliance

Den europæiske AI-alliance er et initiativ fra Europa-Kommissionen til at etablere en åben politisk dialog om kunstig intelligens. Siden den blev lanceret i 2018, har AI-alliancen engageret omkring 6000 interessenter gennem regelmæssige arrangementer, offentlige høringer og...

Relaterede politikker