Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Næste generations Internet-initiativ

Next Generation Internet-initiativets mission er at reimagine og ombygge fremtidens internet, hvilket afspejler grundlæggende menneskelige værdier.

    "Næste generation af internet"

I dag er internettet nøglen til næsten enhver social eller økonomisk aktivitet. Det er en sand værdiskaber, der har omformet økonomien og samfundet. Denne tendens er irreversibel, og internettets afgørende rolle for samfundet og økonomien på verdensplan vil fortsætte med at stige.

Covid-19-pandemiens krise viste betydningen af internettets modstandsdygtighed. Problemfri, sikker og privatlivsbevarende konnektivitet var afgørende for at imødegå hidtil usete udfordringer.

Der er dog stadig bekymring omkring personoplysninger og gennemsigtighed. Der er også behov for, at internettet leverer bedre tjenester og større brugerindflydelse i udformningen af deres egen onlineoplevelse. Det er afgørende, at den næste generation af internettet sætter folk i centrum, så det kan opfylde sit fulde potentiale for både samfundet og økonomien.

Initiativet Next Generation Internet (NGI) har til formålat etablere de vigtigste teknologiske byggesten i morgendagens internet og forme det fremtidige internet som et interoperabelt platformsøkosystem, der afspejler de værdier, som Europa holder af: åbenhed, inklusivitet, gennemsigtighed, privatlivets fred, samarbejde og beskyttelse af data. Målet er at give brugerne mulighed for at vælge mellem en række open source decentrale digitale løsninger.

Med henblik herpå yder NGI finansiel støtte til græsrodsprojekter, der dækker alle lag af internettet: fra åben hardware, netværks- og transportteknologier, firmware, operativsystemer og virtualisering, elektroniske identiteter og middleware, decentrale hovedbøger, softwareproduktivitetsværktøjer, trafikovervågningsværktøjer, op til over-the-top internet og vertikale applikationer.

Opbygning af et NGI-økosystem

Banebrydende forskere, udviklere, højteknologiske SMV'er og nystartede virksomheder udviklede de vigtigste byggesten i internettet, som vi kender det i dag. NGI stræber efter at revitalisere og vedligeholde dette økosystem af innovatører til at bygge fremtidens internet.

Gennem en række igangværende NGI -projekteranvendes kaskadefinansieringsmekanismen til at finansiere et stort antal talentfulde græsrodsinnovatorer, der rent faktisk ændrer internettets forløb.

Støtte til suverænitet, tillid og europæiske værdier

NGI-initiativet bidrager til beskyttelsen af europæiske værdier, der kommer til udtryk i den europæiske erklæring om digitale rettigheder og principper — såsom beskyttelse af privatlivets fred, brugerkontrol og -valg, inklusion, decentralisering — og visionen om et åbent, frit, globalt, interoperabelt, pålideligt og sikkert internet som fastsat i erklæringen om internettets fremtid

NGI er blandt de EU-initiativer, der direkte bidrager til udvikling og udbredelse af digitale commons inden for internetteknologier.

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Avancerede digitale teknologier

EU ansporer til at udvikle og udbrede avancerede teknologier, så borgere og virksomheder kan udnytte det fulde potentiale i den digitale verden.

Grav dybere

Udvidet virkelighed

Udvidet virkelighed går mainstream, gavner flere industrier og sektorer, herunder digital læring, underholdning, sundhed, fremstilling og meget mere.

Top-level domain.eu

Topdomænet.eu giver Europa sin egen internetidentitet, øger EU's synlighed, øger brugernes valgmuligheder af domænenavne og fremmer e-handel.

Se også

EU's politik om tingenes internet

EU samarbejder aktivt med industrien, organisationer og den akademiske verden om at frigøre potentialet i tingenes internet i og uden for Europa.

Blockchain strategi

EU ønsker at være førende inden for blockchainteknologi og blive en innovator inden for blockchain og hjemsted for vigtige platforme, applikationer og virksomheder.