Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fotonik: Industriel innovation og samarbejde

Kommissionen oprettede et offentlig-privat partnerskab (OPP) under Horisont 2020 for at forbedre fotoniksektoren.

    Ottekantede prismer tessellated, alle sorte med en tændt op og nå fremad.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Fotonik er af afgørende betydning for Europa. Der blev derfor oprettet et offentlig-privat partnerskab (OPP) under Horisont 2020 for at forbedre sektoren. Hovedformålet med OPP er at fastholde og øge Europas industrielle førerposition inden for fotonik ved at fremme fotonikfremstilling og fremskynde Europas innovationsproces.

Cementering af Europas industrielle lederskab inden for fotonik vil igen sænke tidsplanen for markedet for produkter, hvilket giver mulighed for en generel fordel i form af jobskabelse og vækst i Europa.

Formålet er navnlig at:

  • stimulere investeringer i forskning, udvikling og innovation i den private sektor
  • fremme forskning og innovation med en forretningsdrevet dagsorden
  • fremskynde udviklingen af fotoniske teknologier.

OPP vil behandle hele forsknings- og innovationsværdikæden fra avancerede materialer til fremstilling til produkter og tjenesteydelser. Den vil også omfatte avanceret forskning, pilotlinjer og markeder. OPP vil fokusere på markedssektorer, hvor den europæiske fotonikindustri er særlig stærk, såsom belysning, medicinsk fotonik og optiske komponenter og systemer.

På europæisk plan findes der allerede andre former for samarbejdsprojekter. Photonics Regional Clusters, nationale teknologiplatforme og den europæiske teknologiplatform Photonics21 er nogle vellykkede eksempler.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
EU investerer 216 mio. EUR til fremme af forskning og innovation inden for halvledere

Fællesforetagendet for halvledere (fællesforetagendet for mikrochips) bebudede i dag lanceringen af 216 mio. EUR i indkaldelser af forslag til støtte for forsknings- og innovationsinitiativer inden for halvledere, mikroelektronik og fotonik. Denne meddelelse følger efter en første runde af indkaldelser af forslag til innovative pilotlinjer, der blev bebudet i november 2023, og som sikrede 1.67 mia. EUR i EU-finansiering.

DIGIBYTE |
Nye europæiske partnerskaber iværksat for at opfylde EU's ambitioner for det digitale årti

For at fremme investeringer i forskning og innovation på det digitale område har Kommissionen lanceret nye europæiske partnerskaber sammen med erhvervslivet og den akademiske verden under Horisont Europa-programmet. Partnerskaberne vil tilstræbe innovative løsninger i stor skala og samle ressourcer og investeringer i bestræbelser, ressourcer og investeringer, som vil skabe en langsigtet positiv virkning, styrke den europæiske konkurrenceevne og teknologiske suverænitet samt skabe arbejdspladser og vækst.

Se også

Det store billede

Fotonik

Vi er på randen af en ny fotonik æra, og Europa-Kommissionen arbejder på at sikre, at borgere og virksomheder får det fulde udbytte af denne teknologi.