Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Fotonik: Industriel innovation og samarbejde

Kommissionen oprettede et offentlig-privat partnerskab (OPP) under Horisont 2020 for at forbedre fotoniksektoren.

    Ottekantede prismer tessellated, alle sorte med en tændt op og nå fremad.

© iStock by Getty Images - 1222436839 coffeekai

Fotonik er af afgørende betydning for Europa. Der blev derfor oprettet et offentlig-privat partnerskab (OPP) under Horisont 2020 for at forbedre sektoren. Hovedformålet med OPP er at fastholde og øge Europas industrielle førerposition inden for fotonik ved at fremme fotonikfremstilling og fremskynde Europas innovationsproces.

Cementering af Europas industrielle lederskab inden for fotonik vil igen sænke tidsplanen for markedet for produkter, hvilket giver mulighed for en generel fordel i form af jobskabelse og vækst i Europa.

Formålet er navnlig at:

  • stimulere investeringer i forskning, udvikling og innovation i den private sektor
  • fremme forskning og innovation med en forretningsdrevet dagsorden
  • fremskynde udviklingen af fotoniske teknologier.

OPP vil behandle hele forsknings- og innovationsværdikæden fra avancerede materialer til fremstilling til produkter og tjenesteydelser. Den vil også omfatte avanceret forskning, pilotlinjer og markeder. OPP vil fokusere på markedssektorer, hvor den europæiske fotonikindustri er særlig stærk, såsom belysning, medicinsk fotonik og optiske komponenter og systemer.

På europæisk plan findes der allerede andre former for samarbejdsprojekter. Photonics Regional Clusters, nationale teknologiplatforme og den europæiske teknologiplatform Photonics21 er nogle vellykkede eksempler.

Seneste nyheder

DIGIBYTE |
Nye europæiske partnerskaber iværksat for at opfylde EU's ambitioner for det digitale årti

For at fremme investeringer i forskning og innovation på det digitale område har Kommissionen lanceret nye europæiske partnerskaber sammen med erhvervslivet og den akademiske verden under Horisont Europa-programmet. Partnerskaberne vil tilstræbe innovative løsninger i stor skala og samle ressourcer og investeringer i bestræbelser, ressourcer og investeringer, som vil skabe en langsigtet positiv virkning, styrke den europæiske konkurrenceevne og teknologiske suverænitet samt skabe arbejdspladser og vækst.

PRESS RELEASE |
Kommission investerer sammen med industrien 22 mia. EUR i nye europæiske partnerskaber for at levere løsninger på de store samfundsmæssige udfordringer

Kommissionen har sammen med industrien lanceret 11 nye europæiske partnerskaber for at fremme investeringer i forskning og innovation og overvinde store klima- og bæredygtighedsudfordringer, gøre Europa til den første klimaneutrale økonomi og gennemføre den europæiske grønne pagt. I overensstemmelse med målene for den "dobbelte" grønne og digitale omstilling vil partnerskaberne også opfylde EU's digitale ambitioner for det næste årti, Europas digitale årti.

Se også

Det store billede

Fotonik

Vi er på randen af en ny fotonik æra, og Europa-Kommissionen arbejder på at sikre, at borgere og virksomheder får det fulde udbytte af denne teknologi.