Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sikrere internetdag

Safer Internet Day fremmer en sikrere og mere ansvarlig brug af onlineteknologi blandt børn og unge over hele verden.

    Safer Internet Day 2023 fejrer 20 udgaver

I årenes løb er Safer Internet Day (SID) blevet en skelsættende begivenhed i online sikkerhedskalenderen. Den startede i 2004 under den første handlingsplan for sikrere internet som et initiativ fra det EU-finansierede SafeBorders-projekt. Det blev derefter overtaget af Insafe, netværket af Safer Internet Centres. Nu er Safer Internet Day vokset ud over sin traditionelle geografiske zone og fejres i omkring 200 lande og territorier på tværs af alle kontinenter og når ud til millioner af mennesker verden over.

Hvert år opfordrer SID til handling fra de mange aktører, der er involveret i at skabe et sikrere og bedre digitalt miljø for unge brugere, herunder:

  • beslutningstagere på EU-plan, nationalt og internationalt plan
  • repræsentanter for industrien
  • civilsamfundsorganisationer
  • undervisere og forældre
  • de unge selv

Internettet er et effektivt redskab med enorme muligheder for læring, forbedring af færdigheder og erhvervelse af nye evner og viden, som fremhævet under covid-19-pandemien. Men med muligheder kommer der risici. Målet med SID er at øge bevidstheden og samtidig træffe konkrete foranstaltninger for at sikre beskyttelse og styrkelse af børn og unge online.

Den digitale verden kender ingen grænser, og vi har brug for alle til at deltage i og arbejde med andre på en måde, der sikrer en bedre digital oplevelse for os alle, især yngre brugere.

"Sammen for et bedre internet"

I år, som også er det europæiske år for færdigheder, fandt fejringen af Safer Internet Day sted den 7. februar under det velkendte slogan "Sammen om et bedre internet".

Europa-Kommissionen markerede dagen med at gøre den børnevenlige strategi for bedre internet for børn tilgængelig på alle EU-sprog og uden for EU, herunder ukrainsk. Og den offentliggjorde en børnevenlig version af erklæringen om digitale rettigheder og principper sammen med et videospil om principperne

Næstformand Šuica og kommissær Breton optog begge videomeddelelser, der fejrede 20 udgaver af Safer Internet Day.

 

Tidligere udgaver

For Safer Internet Day 2022 afholdt Europa-Kommissionen et live Twitter Spaces-arrangement om, hvordan EU hjælper unge med at føle sig sikrere online gennem lovgivning og bevidstgørelse. Det offentliggjorde en række videoer med Better Internet for Kids (BIK) ungdomsambassadører og ungdomspanelmedlemmer fra forskellige dele af Europa, der talte om deres prioriteter online, betydningen af digitale færdigheder og deres vision for bedre onlineoplevelser i fremtiden.

I 2021 blev resultatet af ungdomstilsagnet, der blev lanceret om SID 2020, fremlagt, efterfulgt af en rundbordsdiskussion om vejen frem for en mere troværdig digital omstilling.

I forbindelse med SID 2020 afholdt Europa-Kommissionen en ekspertworkshop for at undersøge potentialet ved kunstig intelligens i kampen mod onlinemateriale om seksuelt misbrug af børn og var vært for lanceringen af ungdomserklæringen, en ungdomsledet samskabelsesproces med industriens partnere.

SID 2019 var en af milepælene i #SaferInternet4EU -kampagnen, som havde nået over 30 millioner mennesker i 2018 med over 1800 nye ressourcer til onlinesikkerhed, mediekendskab og cyberhygiejne.

2018 temaet "Opret, forbinde og dele respekt: Et bedre internet starter med, at dufremhæver hver brugers ansvar og rolle i at engagere sig med andre på en respektfuld måde online. Kampagnen #SaferInternet4EU blev lanceret.

Sloganet for 2017 "Bliv ændringen: Forenet for et bedreinternet, understregede betydningen af samarbejde og enhed.  Industrialliancen for bedre at beskytte mindreårige online blev etableret.

Safere Internet Day 2016 opfordrede os alle til at spille vores egenrolle — med andre ord at tage ansvaret i egne hænder.

På Safer Internet Day 2015 blev alle interessenters samarbejdstilgang fremmet — "Lad os skabe bedre internet sammen"

Flere oplysninger

For at finde ressourcer om onlinesikkerhed og mere information om netværket af europæiske centre for sikrere internet besøger webstedet Better Internet for Kids.

For at finde ud af, hvad der sker i dit land, skal du tjekke Safer Internet Day hjemmeside.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Digitale rettigheder og principper: en digital omstilling for EU's borgere

Kommissionen glæder sig over den aftale, der er indgået med Parlamentet og Rådet om den europæiske erklæring om digitale rettigheder og principper. Erklæringen, der blev foreslået i januar, fastlægger et klart referencepunkt for den form for menneskecentreret digital omstilling, som EU fremmer og forsvarer både hjemme og i udlandet.

Se også

Det store billede

At skabe et bedre internet for børn

Strategien for et bedre internet for børn giver foranstaltninger til at styrke unge, når de udforsker den digitale verden.

Se også

Ekspertgruppen om sikrere internet for børn

Ekspertgruppen om sikrere internet for børn bidrager til at forbedre koordineringen og samarbejdet mellem EU's medlemsstater for at beskytte børn, når de bruger internettet.

Sikrere internetcentre

Sikrere internetcentre informerer, rådgiver og bistår børn, forældre, lærere og omsorgspersoner om digitale spørgsmål og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online.