Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Interessentgruppen for cybersikkerhedscertificering

Interessentgruppen for cybersikkerhedscertificering blev oprettet for at yde rådgivning om strategiske spørgsmål vedrørende cybersikkerhedscertificering.

    Logo for interessentgruppen for cybersikkerhedssamarbejde

Om gruppen

Interessentgruppen for cybersikkerhedscertificering (SCCG) har til opgave at støtte og lette de strategiske spørgsmål vedrørende den europæiske ramme for cybersikkerhedscertificering. Gruppen vil efter anmodning rådgive ENISA om generelle og strategiske spørgsmål vedrørende ENISA's opgaver vedrørende markeds-, standardiserings- og cybersikkerhedscertificering.  

Gruppen vil også bistå Europa-Kommissionen med udarbejdelsen af Unionens rullende arbejdsprogram, jf. artikel 47 i Cybsercurity Act. Den vil afgive en udtalelse om Unionens rullende arbejdsprogram og i hastetilfælde rådgive Kommissionen og Den Europæiske Cybersikkerhedscertificeringsgruppe (ECCG) om behovet for yderligere certificeringsordninger, der ikke er omfattet af Unionens rullende arbejdsprogram.

I overensstemmelse med forordningen om cybersikkerhed vil Europa-Kommissionen sammen med ENISA være medformand for møderne i interessentgruppen for cybersikkerhedscertificering. ENISA varetager også gruppens sekretariat. I princippet skal gruppen mødes tre gange om året. 

Europa-Kommissionen stiller mødedagsordener og mødereferater til rådighed.

Medlemmer

SCCG består af op til 50 medlemmer fra forskellige organisationer, herunder bl.a. akademiske institutioner, forbrugerorganisationer, overensstemmelsesvurderingsorganer, standardudviklingsorganisationer, virksomheder og brancheorganisationer og andre medlemsorganisationer, der er aktive i Europa med interesse i cybersikkerhedscertificering.

Gruppen omfatter medlemmer udpeget fra de europæiske standardiseringsorganisationer, såsom CEN-Den Europæiske Standardiseringsorganisation, Cenelec-Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering, ETSI-Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation. Gruppen er også involveret i internationale standardiseringsorganer såsom Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC) og Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), det europæiske samarbejde om akkreditering (EA) og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB).

Få adgang til den fulde liste over medlemsorganisationer (.pdf)

Møder

SCCG-dokumenter

Seneste nyheder

DIGIBYTE |
Cybersecurity: EU holds 8th dialogue with the United States

On 15 and 16 December 2022, the European Union and United States held the eighth EU-U.S. Cyber Dialogue in Washington, DC. This took place in the context of a dramatically deteriorated cyber threat environment due to Russia’s illegal military aggression against Ukraine, which has underlined the need for enhanced transatlantic cooperation and coordination to prevent, detect and respond to malicious cyber activities and highlighted the need to ensure that critical infrastructure is secure and resilient.

PRESS RELEASE |
Cybersecurity: EU launches first phase of deployment of the European infrastructure of cross-border security operations centres

The Commission, in coordination with the European Cybersecurity Competence Centre (ECCC), is launching a call for expression of interest to select entities in Member States which will host and operate cross-border cyber threat detection platforms, each bringing together relevant public entities from several Member States, as well as private entities.

Related Content

Big Picture

Cybersikkerhedspolitik

Den Europæiske Union arbejder på forskellige fronter for at fremme cyberrobusthed, beskytte vores kommunikation og data og holde onlinesamfundet og økonomien sikker.

See Also

EU's lov om cybersikkerhed

Forordningen om cybersikkerhed styrker EU's Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) og fastlægger en ramme for cybersikkerhedscertificering af produkter og tjenester.