Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Interessentcybersikkerhedscertificeringsgruppen

Interessentgruppen for cybersikkerhedscertificering blev nedsat for at rådgive om strategiske spørgsmål vedrørende cybersikkerhedscertificering.

    Logo for interessentgruppen for cybersikkerhed

Om gruppen

Den overordnede mission for cybersikkerhedscertificeringsgruppen for interessenter (SCCG) er at støtte og lette de strategiske spørgsmål vedrørende den europæiske ramme for cybersikkerhedscertificering. Gruppen rådgiver efter anmodning ENISA om generelle og strategiske spørgsmål vedrørende ENISA's opgaver i forbindelse med markeds-, standardiserings- og cybersikkerhedscertificering.  

Gruppen vil også bistå Europa-Kommissionen med udarbejdelsen af EU's rullende arbejdsprogram, jf. artikel 47 i forordningen om cybersikkerhed. Den vil afgive en udtalelse om Unionens rullende arbejdsprogram og i hastetilfælde rådgive Kommissionen og Den Europæiske Cybersikkerhedscertificeringsgruppe (ECCG) om behovet for yderligere certificeringsordninger, der ikke er omfattet af Unionens rullende arbejdsprogram.

I overensstemmelse med forordningen om cybersikkerhed vil Europa-Kommissionen sammen med ENISA være medformand for møderne i interessentgruppen for cybersikkerhedscertificering. ENISA varetager også gruppens sekretariat. Gruppen skal i princippet mødes tre gange om året. 

Europa-Kommissionen stiller mødedagsordener og referater til rådighed.

Medlemmer

SCCG består af op til 50 medlemmer fra forskellige organisationer, herunder bl.a. akademiske institutioner, forbrugerorganisationer, overensstemmelsesvurderingsorganer, standardudviklingsorganisationer, virksomheder og brancheorganisationer og andre medlemsorganisationer, der er aktive i Europa med interesse i cybersikkerhedscertificering.

Gruppen omfatter medlemmer udpeget af de europæiske standardiseringsorganisationer, såsom CEN — Den Europæiske Standardiseringsorganisation, Cenelec — Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering, ETSI-European Telecommunications Standards Institute. Også involveret i gruppen er internationale standardiseringsorganer såsom Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC) og Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), det europæiske samarbejde om akkreditering (EA) og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB).

Få adgang til den fulde liste over medlemsorganisationer (.pdf)

Møder

SCCG-dokumenter

Seneste nyt

PRESS RELEASE |
Kommissionen offentliggør henstilling om post-Quantum Cryptography

Kommissionen har i dag offentliggjort en henstilling om postkvantekryptografi for at tilskynde medlemsstaterne til at udvikle og gennemføre en harmoniseret tilgang i takt med EU's overgang til postkvantekryptografi. Dette vil bidrage til at sikre, at EU's digitale infrastrukturer og tjenester er sikre i den næste digitale tidsalder.

Se også

Det store billede

Cybersikkerhedspolitik

Den Europæiske Union arbejder på forskellige fronter for at fremme cyberrobusthed, beskytte vores kommunikation og data og holde onlinesamfundet og økonomien sikker.

Se også

EU's lov om cybersikkerhed

Forordningen om cybersikkerhed styrker EU's Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) og fastlægger en ramme for cybersikkerhedscertificering af produkter og tjenester.