Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Interessentgruppen for cybersikkerhedscertificering

Interessentgruppen for cybersikkerhedscertificering blev oprettet for at yde rådgivning om strategiske spørgsmål vedrørende cybersikkerhedscertificering.

    Logo for interessentgruppen for cybersikkerhedssamarbejde

Om gruppen

Interessentgruppen for cybersikkerhedscertificering (SCCG) har til opgave at støtte og lette de strategiske spørgsmål vedrørende den europæiske ramme for cybersikkerhedscertificering. Gruppen vil efter anmodning rådgive ENISA om generelle og strategiske spørgsmål vedrørende ENISA's opgaver vedrørende markeds-, standardiserings- og cybersikkerhedscertificering.  

Gruppen vil også bistå Europa-Kommissionen med udarbejdelsen af Unionens rullende arbejdsprogram, jf. artikel 47 i Cybsercurity Act. Den vil afgive en udtalelse om Unionens rullende arbejdsprogram og i hastetilfælde rådgive Kommissionen og Den Europæiske Cybersikkerhedscertificeringsgruppe (ECCG) om behovet for yderligere certificeringsordninger, der ikke er omfattet af Unionens rullende arbejdsprogram.

I overensstemmelse med forordningen om cybersikkerhed vil Europa-Kommissionen sammen med ENISA være medformand for møderne i interessentgruppen for cybersikkerhedscertificering. ENISA varetager også gruppens sekretariat. I princippet skal gruppen mødes tre gange om året. 

Europa-Kommissionen stiller mødedagsordener og mødereferater til rådighed.

Medlemmer

SCCG består af op til 50 medlemmer fra forskellige organisationer, herunder bl.a. akademiske institutioner, forbrugerorganisationer, overensstemmelsesvurderingsorganer, standardudviklingsorganisationer, virksomheder og brancheorganisationer og andre medlemsorganisationer, der er aktive i Europa med interesse i cybersikkerhedscertificering.

Gruppen omfatter medlemmer udpeget fra de europæiske standardiseringsorganisationer, såsom CEN-Den Europæiske Standardiseringsorganisation, Cenelec-Den Europæiske Komité for Elektroteknisk Standardisering, ETSI-Det Europæiske Standardiseringsinstitut for Telekommunikation. Gruppen er også involveret i internationale standardiseringsorganer såsom Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO), Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC) og Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU), det europæiske samarbejde om akkreditering (EA) og Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB).

Få adgang til den fulde liste over medlemsorganisationer (.pdf)

Møder

SCCG-dokumenter

Seneste nyheder

Se også

Det store billede

Cybersikkerhedspolitik

Den Europæiske Union arbejder på forskellige fronter for at fremme cyberrobusthed, beskytte vores kommunikation og data og holde onlinesamfundet og økonomien sikker.

Se også

EU's lov om cybersikkerhed

Forordningen om cybersikkerhed styrker EU's Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) og fastlægger en ramme for cybersikkerhedscertificering af produkter og tjenester.