Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

En europæisk strategi for et bedre internet for børn (BIK+)

Digital deltagelse, myndiggørelse og beskyttelse er fint afbalanceret i den nye europæiske strategi for et bedre internet for børn (BIK+).

Den nye strategi for et bedre internet for børn (BIK+), der blev vedtaget den 11. maj 2022, vil sikre, at børn beskyttes, respekteres og styrkes online i det nye digitale årti i overensstemmelse med de europæiske digitale principper. En børnevenlig version af BIK+-strategien er også tilgængelig. Denne nye strategi bygger på den første europæiske strategi for et bedre internet for børn (BIK).  Da meget har ændret sig teknologisk og i EU-lovgivningen siden 2012, findes der et kompendium over relevant lovgivning.

BIK+ afspejler bidrag fra en bred vifte af synspunkter, primært fra børn. Børn vil blive inddraget i gennemførelsen og overvågningen heraf.

Vores vision er alderssvarende digitale tjenester, hvor alle børn i Europa beskyttes, styrkes og respekteres online, og ingen lades i stikken.

BIK+, som er et flagskibsinitiativ under det europæiske ungdomsår 2022, foreslår tiltag inden for tre søjler:

  1. sikre digitale oplevelser for at beskytte børn mod skadeligt og ulovligt onlineindhold, adfærd, kontakt og risici som unge forbrugere og forbedre deres trivsel online gennem et sikkert, alderssvarende digitalt miljø, der er skabt på en måde, der respekterer børns tarv
  2. digital myndiggørelse, så alle børn, også børn i sårbare situationer, tilegner sig de nødvendige færdigheder og kompetencer til at træffe sunde valg og udtrykke sig sikkert og ansvarligt i onlinemiljøet
  3. aktiv deltagelse med respekt for børn ved at give dem indflydelse i det digitale miljø med flere børnestyrede aktiviteter for at fremme innovative og kreative sikre digitale oplevelser.

Under BIK+ vil portalen Bedre internet for børn fortsat tilvejebringe et væld af ressourcer og bedste praksis i samarbejde med det EU-medfinansierede netværk af Safer Internet-centre i medlemsstaterne, som når ud til børn, forældre og lærere.

Blandt de igangværende initiativer til at levere konkrete løsninger til en bedre og sund brug af internettet for børn og unge arbejder vi hen imod en standardiseret alderssikring og kontrolmetoder i Europa, støtte til hurtig vurdering af ulovligt og skadeligt indhold og sikring af, at "116 111"-nummeret giver hjælp til ofre for cybermobning, er blot nogle få af de nye. Samarbejde og støtte fra industrien og medlemsstaterne er afgørende for at gøre disse planer til virkelighed.

Ungdomsdeltagelse er fortsat en prioritet. BIK+ støtter børns aktive deltagelse og respekterer deres synspunkter ved f.eks. at tilrettelægge en børnestyret evaluering af BIK+-strategien hvert andet år, øge peer-to-peer-aktiviteterne på nationalt, regionalt og lokalt plan og forvente, at industrien hører deres unge brugere.

Den nye strategi vil fortsat danne grundlag for politikudviklingen i alle EU's medlemsstater. Kommissionen vil fortsat udveksle erfaringer, ekspertise og værdier med internationale organisationer og partnere og støtte en fælles tilgang til digitale rettigheder for børn i hele verden.

BIK+ har været den digitale del af den omfattende EU-strategi for børns rettigheder siden 2021.

Seneste nyheder

NEWS ARTICLE |
Fejring af 2 års jubilæet for BIK+-strategien

For at markere toårsdagen for BIK+-strategien offentliggør vi "alderssikringsværktøjet", et selvevalueringsspørgeskema til industrien, den nye "BIK Policy Monitor Report" og det ajourførte "Compendium of the EU formal texts concerning children in the digital world"

Se også

Det store billede

Skab et bedre internet for børn

Strategien for et bedre internet for børn (BIK+) vil sikre, at børn beskyttes, respekteres og styrkes online.

Se også

Forum for sikrere internet

Forummet for et sikrere internet er den vigtigste årlige internationale konference om børns onlinesikkerhed i Europa.

Sikker internetdag

Safe Internet Day fremmer en sikrere og mere ansvarlig brug af onlineteknologi af børn og unge rundt om i verden.

Ekspertgruppen om sikrere internet for børn

Ekspertgruppen om sikrere internet for børn bidrager til at forbedre koordineringen og samarbejdet mellem EU's medlemsstater for at beskytte børn, når de bruger internettet.

Centre for sikkert internet

Centre for sikkert internet informerer, rådgiver og bistår børn, forældre, lærere og omsorgspersoner om digitale spørgsmål og bekæmper seksuelt misbrug af børn online.