Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

En europæisk strategi for et bedre internet for børn (BIK+)

Digital deltagelse, styrkelse og beskyttelse er fint afbalanceret i den nye europæiske strategi for et bedre internet for børn (BIK+).

    grafik af barn ved hjælp af laptop i forgrunden, teenager i baggrunden ved hjælp af mobiltelefon

Den nye strategi for et bedre internet for børn (BIK+), der blev vedtaget den 11. maj 2022, vil sikre, at børn beskyttes, respekteres og styrkes online i det nye digitale årti i overensstemmelse med de europæiske digitale principper. En børnevenlig version af BIK±strategien er også tilgængelig. Denne nye strategi bygger på den første europæiske strategi for et bedre internet for børn (BIK).  Så meget har ændret sig teknologisk og i EU-lovgivningen siden 2012, findes der et kompendium af relevant lovgivning.

BIK+ afspejler bidragene fra en bred vifte af synspunkter, især fra børn. Børn vil blive inddraget i dens gennemførelse og overvågning.

Vores vision er for alderssvarende digitale tjenester, hvor alle børn i Europa beskyttes, har beføjelser og respekteres online, og ingen lades i stikken.

BIK+, et flagskibsinitiativ under det europæiske ungdomsår 2022, foreslår tiltag omkring tre søjler:

  1. sikre digitale erfaringer for at beskytte børn mod skadeligt og ulovligt onlineindhold, adfærd, kontakt og risici som unge forbrugere og forbedre deres trivsel online gennem et sikkert, alderssvarende digitalt miljø, der er skabt på en måde, der respekterer børns tarv
  2. digital myndiggørelse, så alle børn, også børn i sårbare situationer, erhverver de nødvendige færdigheder og kompetencer til at træffe sunde valg og udtrykke sig i onlinemiljøet på en sikker og ansvarlig måde
  3. aktiv deltagelse med respekt for børn ved at give dem indflydelse i det digitale miljø med flere børneledede aktiviteter for at fremme innovative og kreative sikre digitale oplevelser.

Under BIK+ vil portalen for bedre internet for børn fortsat tilvejebringe et væld af ressourcer og bedste praksis i samarbejde med det EU-samfinansierede netværk af centre for sikrere internet i medlemsstaterne, som når ud til børn, forældre og lærere.

En EU-kodeks for alderssvarende udformning, arbejde hen imod standardisering af alderssikring og -kontrol i Europa, støtte til hurtig vurdering af ulovligt og skadeligt indhold og sikring af, at nummeret "116 111" hjælper ofre for cybermobning. Det er blot nogle af de nye initiativer til at levere konkrete løsninger til en bedre og sund brug af internettet for børn og unge. Samarbejde og støtte fra industrien og medlemsstaterne er afgørende for at gøre disse planer til virkelighed.

Unges deltagelse er fortsat en prioritet. BIK+ støtter børns aktive deltagelse og respekterer deres synspunkter ved f.eks. at tilrettelægge en børnestyret evaluering af BIK±strategien hvert andet år, øge peer-to-peer-aktiviteterne på nationalt, regionalt og lokalt plan og forvente, at industrien vil høre deres unge brugere.

Den nye strategi vil fortsat danne grundlag for den politiske udvikling på tværs af EU's medlemsstater. Kommissionen vil fortsat udveksle erfaringer, ekspertise og værdier med internationale organisationer og partnere og støtte en fælles tilgang til digitale rettigheder for børn på verdensplan.

BIK+ er den digitale del af den omfattende EU-strategi for børns rettigheder fra 2021.

Seneste nyheder

PRESS RELEASE |
Digitale rettigheder og principper: en digital omstilling for EU's borgere

Kommissionen glæder sig over den aftale, der er indgået med Parlamentet og Rådet om den europæiske erklæring om digitale rettigheder og principper. Erklæringen, der blev foreslået i januar, fastlægger et klart referencepunkt for den form for menneskecentreret digital omstilling, som EU fremmer og forsvarer både hjemme og i udlandet.

Se også

Det store billede

At skabe et bedre internet for børn

Strategien for et bedre internet for børn giver foranstaltninger til at styrke unge, når de udforsker den digitale verden.

Se også

Sikrere internetdag

Safer Internet Day fremmer en sikrere og mere ansvarlig brug af onlineteknologi blandt børn og unge over hele verden.

Ekspertgruppen om sikrere internet for børn

Ekspertgruppen om sikrere internet for børn bidrager til at forbedre koordineringen og samarbejdet mellem EU's medlemsstater for at beskytte børn, når de bruger internettet.

Sikrere internetcentre

Sikrere internetcentre informerer, rådgiver og bistår børn, forældre, lærere og omsorgspersoner med digitale spørgsmål og bekæmper seksuelt misbrug af børn online.