Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Værktøj til finansiering af audiovisuelle medier og nyhedsmedier

Formålet med det interaktive kortlægningsværktøj er at lette adgangen til EU-relaterede finansielle støttemekanismer. Den indeholder oplysninger om finansieringsmuligheder for enheder fra både den audiovisuelle sektor og nyhedsmediesektoren. Det vil hjælpe mediemarkedsaktørerne med at identificere og ansøge om den mest hensigtsmæssige kilde til EU-støtte blandt de programmer og instrumenter, de har til rådighed.

    nyhedsbilleder på en smartphone

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Behov og muligheder i den audiovisuelle sektor og nyhedsmediesektoren

Dette interaktive værktøj skitserer de vigtigste EU-relaterede støttemuligheder for den audiovisuelle sektor og nyhedsmediesektoren fra juli 2021. Den dækker finansieringsstrømme uden for det sektorspecifikke program Et Kreativt Europa, såsom Horisont Europa, InvestEU og andre.

Det er den første praktiske vejledning til operatører fra de forskellige sektorer i medieværdikæden om, hvor de kan finde EU-støtte til deres aktiviteter og behov.

Det interaktive værktøj forklarer logikken i EU-programmerne. Medier og fagfolk, der er interesseret i andre finansieringsmuligheder, kan finde åbne indkaldelser på vores dedikerede side for nyhedsmediesektoren. Organisationer og fagfolk, der er aktive i andre kulturelle og kreative sektorer end audiovisuelle, kan anvende det interaktive onlineværktøj CulturEU-finansieringsvejledning.

Hvordan navigerer man i guiden?

Åbn det interaktive værktøj

Start med at klikke på knudepunktet i centrum Hvem er du? og navigere trin for trin ved at påpege den type enhed og den sektor af aktivitet, du repræsenterer, og de vigtigste behov, du forsøger at få støtte til.

Vejledningen vil fremhæve de EU-finansieringsmuligheder, der er relevante for dine forespørgsler. Det endelige resultat vil være en detaljeret beskrivelse af det mest relevante instrument, du vil kunne ansøge om.

Tjek også FAQ'en

Se også

Det store billede

Den europæiske handlingsplan for medier og audiovisuelle medier

Handlingsplanen for medier og audiovisuelle medier har til formål at styrke de europæiske medier og bidrage til at bevare europæisk kulturel og teknologisk autonomi i det digitale årti.

Se også

"Nyhedsinitiativet"

Et frit, levedygtigt og pluralistisk mediemiljø er nøglen til at holde borgerne informeret, drage magt til ansvar og styrke åbne, demokratiske samfund.