Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Webtilgængelighed i medlemsstaterne

Medlemsstaterne skal fremme webtilgængelighed gennem uddannelsesprogrammer, bevidstgørelse og foranstaltninger til fremme af tilgængelighed.

    Et tastatur med Enter-knappen erstattet af en blå knap, der læser "tilgængelighed' og et handicapikon ved siden af det.

© iStock by Getty Images -1149465351 GOCMEN

Ud over at skulle vedtage nationale love og administrative foranstaltninger for at gennemføre de forpligtelser, der er fastsat i direktivet om webtilgængelighed, i national ret, skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger til yderligere at forbedre webtilgængeligheden.

Ifølge direktivet skal medlemsstaterne:

  • fremme og lette uddannelsesprogrammer for relevante interessenter og personale i offentlige organer
  • øge kendskabet til tilgængelighedskravene og deres fordele for brugere og ejere af websteder og mobilapplikationer
  • informere brugerne om muligheden for at give feedback, hvis de støder på utilgængeligt indhold
  • træffe foranstaltninger til at lette anvendelsen af tilgængelighedskravene på andre typer websteder eller mobilapplikationer, bortset fra offentlige organers.

Denne webside indeholder en samling af links til medlemsstaternes ressourcer om webtilgængelighed, såsom generelle oplysninger, forklaringer, retningslinjer, vejledning, relevant lovgivning og administration, som modtaget fra medlemsstaterne. Listen opdateres regelmæssigt med nye oplysninger, efterhånden som Europa-Kommissionen modtager yderligere ressourcer fra medlemsstaterne. Offentliggørelse på websiden betyder ikke, at Europa-Kommissionen støtter eller er enig i indholdet.

Denne side kan indeholde henvisninger til nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktivet. Der henvises til alle nationale foranstaltninger på EUR-Lex' websted.

Medlemsstaterne er opført i den officielle protokolorden (alfabetisk rækkefølge på medlemsstaternes egne sprog).

Hvis du har yderligere links til at anbefale, så skriv til CNECT-WAD@ec.europa.eu.

Spanien

Frankrig

Kroatien

Sverige

Se også

Det store billede

Web tilgængelighed

Hvad er webtilgængelighed? Webtilgængelighed giver alle, herunder personer med handicap, mulighed for at opfatte, forstå, navigere og interagere med internettet.

Se også