Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Δημοσίευση

Έκθεση δραστηριοτήτων 2023-24 του δικτύου ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας

Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει τις κύριες δραστηριότητες, τους τομείς εστίασης και τα κυριότερα σημεία του ετήσιου προγράμματος 2023-24 του δικτύου των ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας (BCO).

The 2023-24 Activity Report of the European Broadband Competence Offices Network

The European Broadband Competence Offices Network

Η έκθεση δραστηριοτήτων του δικτύου BCO για την περίοδο 2023-24 παρουσιάζει και εξετάζει το ετήσιο πρόγραμμα ανταλλαγής γνώσεων και ανάπτυξης ικανοτήτων του δικτύου. Αυτό το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και πόρων έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες ώστε να προσφέρουν ευρυζωνική πρόσβαση υψηλής ταχύτητας σε όλους τους πολίτες και να επιτύχουν τους στόχους συνδεσιμότητας της ψηφιακής δεκαετίας. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση τις ανάγκες των BCO και περιλαμβάνει βασικές πολιτικές, κανονιστικές και χρηματοδοτικές εξελίξεις της ΕΕ, τις οποίες συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υλοποιείται από ειδικό μηχανισμό στήριξης σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στιγμιότυπα της περιόδου 2023-24

Ένα ιδιαίτερο γεγονός για το Δίκτυο BCO φέτος ήταν η ευκαιρία να συναντηθούμε αυτοπροσώπως για ένα ειδικό διήμερο εργαστήριο στο Βερολίνο, τον Ιούνιο του 2023. Το εργαστήριο αυτό, το οποίο συνδιοργανώθηκε από την BCO Γερμανίας στο Υπουργείο Ψηφιακών Υποδομών του Βερολίνου, προσέφερε στους BCO την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις κρατικές ενισχύσεις (ένα από τα πιο συστηματικά ζητούμενα θέματα κατάρτισης από την ίδρυση του δικτύου το 2017) και στα συστήματα πράσινων προμηθειών και κινητών επικοινωνιών για δίκτυα σιδηροδρομικών μεταφορών.

Το ετήσιο συνέδριο, σε συνδυασμό με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ευρυζωνικότητας, ήταν άλλη μια πολύ ιδιαίτερη και πολύτιμη διά ζώσης ευκαιρία της χρονιάς. Φιλοξενούμενη από τη ΓΔ Ανταγωνισμού και με τη συμμετοχή εκπροσώπων υψηλού επιπέδου από τη ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, τη ΓΔ Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών και τη ΓΔ Ανταγωνισμού, η συνεχής στήριξη και ενθάρρυνση του έργου των BCO από την Επιτροπή είναι τόσο σημαντική και αποτιμάται σε περιόδους πολλών πολιτικών αλλαγών, όταν πολλές αρχές ανακατανέμουν κονδύλια και προτεραιότητες που προβλέπονται για τη συνδεσιμότητα.

Αυτό το υψηλότερο επίπεδο προσοχής από την Επιτροπή στις ανησυχίες των BCO για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών για όλους τονίστηκε περαιτέρω στις αρχές του 2024 με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Πώςνα αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της Ευρώπης σε ψηφιακές υποδομές»και, παράλληλα, με τη σύσταση για «Ασφαλείςκαι ανθεκτικές υποδομές υποβρυχίων καλωδίων»,η οποία εξετάζει ειδικά την ανάγκη διασφάλισης επιλεγμένων υποδομών ζωτικής σημασίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι δημοφιλείς εβδομαδιαίες διαδικτυακές συνεδρίες κατάρτισης του δικτύου κάλυψαν τις ανάγκες ενημέρωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων των BCO, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ορθών πρακτικών και παραδειγμάτων περιπτώσεων χρήσης που παρουσίασαν τα ίδια τα μέλη του δικτύου. Οι φετινοί τομείς ιδιαίτερης εστίασης περιλάμβαναν τον νέο νόμο για τις υποδομές Gigabit (GIA), τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις, το επικαιροποιημένο εγχειρίδιο για τις ευρυζωνικές επενδύσεις, τη νέα έκθεση για την ψηφιακή δεκαετία, το 5G - και ιδίως την ασφάλεια, το θέμα των υποβρύχιων καλωδίων, καθώς και μια σειρά πολύτιμων παρουσιάσεων που μοιράστηκαν οι BCO της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Αυστρίας.

Τον Οκτώβριο του 2023, ο μηχανισμός στήριξης δικτύων BCO αξιοποίησε την ευκαιρία για να διοργανώσει εργαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών 2023: «Αναγέννησητης υπαίθρου και ανάπτυξη ταλέντων μέσω της ψηφιακής συνδεσιμότητας». Το εργαστήριο είχε ως στόχο να τονίσει τη σημασία της ψηφιοποίησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναζωογόνηση των αγροτικών κοινοτήτων, με την ευρυζωνική συνδεσιμότητα ως βασική προϋπόθεση. Μια σειρά από πολύτιμες πρωτοβουλίες και διδάγματα μοιράστηκαν η BCO Ireland, η BCO Portugal, η Skillnet Ireland και ο Όμιλος Adecco, ακολουθούμενες από δυναμικές συνεδρίες ξεμπλοκαρίσματος.

Ο μηχανισμός στήριξης BCO κλήθηκε να παρουσιάσει το δίκτυο και να συμμετάσχει στο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αγροτική πολιτική σχετικά με τη διαμόρφωση του μέλλοντος των αγροτικών περιοχών, το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της ισπανικής Προεδρίας, με τη ΓΔ AGRI και το αδελφό δίκτυο του δικτύου BCO, την κοινότητα του αγροτικού συμφώνου, στην αγροτική ισπανική πόλη Siguënza.

Ο μηχανισμός στήριξης προσκλήθηκε επίσης στη διάσκεψη EUSALP 2023, κατά την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη της περιοχής των Άλπεων συζήτησαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ορεινές περιοχές. Η ανάπτυξη, η βιωσιμότητα και η ζωτικότητα των ορεινών κοινοτήτων και οικονομιών επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από την απομακρυσμένη και δύσκολη τοπογραφία τους. Όπως συζήτησαν οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της ομάδας για τις ψηφιακές προκλήσεις και τις προκλήσεις συνδεσιμότητας, οι ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες μπορούν να έχουν πολύ σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση των αποτελεσμάτων και των προοπτικών για τις εν λόγω περιφέρειες και τους κατοίκους τους.

Επιδιώκοντας την παροχή μεγαλύτερης στήριξης στους περιφερειακούς BCO, ο μηχανισμός στήριξης συμμετείχε επιπλέον σε διάφορες συνεδριάσεις με τους περιφερειακούς BCO της Ιταλίας, ιδίως στην εξαμηνιαία συνεδρίαση των περιφερειακών ψηφιακών συντονιστών στο Μιλάνο, για να συζητήσει τις εξελίξεις στην υποβολή εκθέσεων για την ψηφιακή δεκαετία, καθώς και για να παράσχει κατάρτιση σε επιλεγμένους περιφερειακούς σχεδιαστές και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε δύο περιπτώσεις. Τα εργαστήρια αυτά αποτέλεσαν πολύτιμη ευκαιρία για να εξεταστεί η σημασία της συνδεσιμότητας με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, κυρίως δημάρχους και δημοτικούς σχεδιαστές, που ασχολούνται με τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ. Τα εργαστήρια αυτά, που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (EIPA), με στόχο τη συνεργασία με περιφερειακούς BCO και ενδιαφερόμενους φορείς, κατέδειξαν την ανάγκη συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Η Λευκή Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Πώςνα καλύψουμε τις ανάγκες της Ευρώπης σε ψηφιακές υποδομές»και η σύσταση σχετικά με «Ασφαλείςκαι ανθεκτικές υποδομές υποβρυχίων καλωδίων»αποτελούν δύο βασικά ορόσημα που θα διαμορφώσουν τις συζητήσεις και τα εργαστήρια για το δίκτυο BCO για τους επόμενους μήνες.

Την άνοιξη του 2024 αναμένεται η δημοσίευση του νέου προγράμματος εργασιών του ΜΣΕ2, το οποίο θα επηρεάσει στενά ορισμένα από αυτά τα βασικά θέματα, ιδίως τις υποβρύχιες υποδομές, καθώς και τη διερεύνηση πιθανών χρηματοδοτικών μέσων για την κλιμάκωση των απαιτούμενων επενδύσεων.

Επιπλέον, το 2024 θα εγκριθεί η πράξη για τις υποδομές Gigabit, η οποία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο έργο των BCO στις χώρες και τις περιφέρειές τους, ιδίως μέσω της απαίτησης για εξορθολογισμένη αδειοδότηση και ενιαίες πλατφόρμες. Ως εκ τούτου, το θέμα αυτό θα παραμείνει ψηλά στην ημερήσια διάταξη των εργαστηρίων και των συζητήσεων.

Κατά την περίοδο 2024-25, το δίκτυο θα συνεχίσει το πρόγραμμα διαδικτυακών εργαστηρίων για την αντιμετώπιση διαφόρων θεμάτων σε ειδικές συνεδρίες. Επιπλέον, το ιρλανδικό BCO κάλεσε το Δίκτυο να συνεδριάσει στις 18-19 Ιουνίου στο Δουβλίνο για να διερευνήσει αυτά τα ταχέως εξελισσόμενα ζητήματα πολιτικής που επηρεάζουν το έργο μας. Η επικείμενη εκδήλωση, μαζί με την ετήσια διάσκεψη στις Βρυξέλλες αυτό το φθινόπωρο, πρόκειται να αποτελέσει σημαντική συγκέντρωση για πολλούς BCO και εκπροσώπους της Επιτροπής. Θα παρέχει μια πλατφόρμα για τη συζήτηση ευρέος φάσματος θεμάτων προτεραιότητας, υποστηρίζοντας το έργο των BCO.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα στην έκθεση δραστηριοτήτων του δικτύου BCO για την περίοδο 2023-24 και στη σύνοψη του ετήσιου προγράμματος εργασίας για την περίοδο 2024-25. Εξερευνήστε τους παρακάτω συνδέσμους για να ανακαλύψετε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα BCO συμβάλλουν στην ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα και την περιφέρειά σας και μπορεί να είναι σε θέση να υποστηρίξουν το έργο σας.

Το παρόν φυλλάδιο καταρτίστηκε στο πλαίσιο του έργου του δικτύου των ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας (BCO)για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε ευρυζωνικά έργα. Ανακαλύψτε περισσότερες συνεντεύξεις στη λίστα αναπαραγωγής YouTube του δικτύου BCO και περισσότερες ευρυζωνικές ορθές πρακτικές, ειδήσεις και πόρους στη βιβλιοθήκη του δικτύου BCO.

Τηλεφορτώσεις

BCO Network Activity Report 2023-24
Τηλεφόρτωση 
Activity Report Cover Page
Τηλεφόρτωση 

Contributor

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Γραφείων Αρμοδιότητας για τα Ευρυζωνικά Δίκτυα