Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Δημοσίευση

Ενημερωτικό δελτίο για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές

Τηλεφορτώστε το ενημερωτικό δελτίο για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές.

Η διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές θα καθοδηγήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό, διαμορφώνοντάς τον γύρω από τις αξίες της ΕΕ. Και θα διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η ψηφιακή δεκαετία.  

Η δήλωση υπεγράφη από τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2022, αντικατοπτρίζοντας την κοινή πολιτική δέσμευση για τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των ψηφιακών δικαιωμάτων και αρχών, περιγράφοντας τα 6 κεφάλαια στα οποία βασίζονται, μαζί με βασικές στατιστικές και χρονοδιάγραμμα. 

Τηλεφορτώστε το ενημερωτικό δελτίο στα αγγλικά (.pdf)

Θα ακολουθήσουν μεταφράσεις.

Τηλεφορτώσεις

BG Цифровите права и принципи
Τηλεφόρτωση 
CS Digitální práva a zásady
Τηλεφόρτωση 
DA Digitale rettigheder og principper
Τηλεφόρτωση 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Τηλεφόρτωση 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Τηλεφόρτωση 
EN Digital Rights and Principles
Τηλεφόρτωση 
ES Derechos y principios digitales
Τηλεφόρτωση 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Τηλεφόρτωση 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Τηλεφόρτωση 
FR Droits et Principes Numériques
Τηλεφόρτωση 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Τηλεφόρτωση 
HR Digitalna prava i načela
Τηλεφόρτωση 
HU Digitális jogok és elvek
Τηλεφόρτωση 
IT Diritti e i principi digitali
Τηλεφόρτωση 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Τηλεφόρτωση 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Τηλεφόρτωση 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Τηλεφόρτωση 
NL Digitale rechten en beginselen
Τηλεφόρτωση 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Τηλεφόρτωση 
PT Direitos e princípios digitais
Τηλεφόρτωση 
RO Drepturile și principiile digitale
Τηλεφόρτωση 
SK Digitálne práva a zásady
Τηλεφόρτωση 
SL Digitalne pravice in načela
Τηλεφόρτωση 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Τηλεφόρτωση