Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Δημοσίευση

Μελέτη για την υποστήριξη της εκτίμησης επιπτώσεων για την αναθεώρηση του κανονισμού eIDAS

Η παρούσα μελέτη στηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αξιολόγηση του αντικτύπου των διαφόρων επιλογών πολιτικής για την αναθεώρηση του κανονισμού eIDAS, με στόχο τη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για μια εύχρηστη, ευρέως αξιοποιήσιμη, ασφαλή και διαλειτουργική ψηφιακή ταυτότητα για την ψηφιακή ενιαία αγορά.

Η μελέτη συμβάλλει στον ορισμό του προβλήματος και στην αιτιολόγηση της ανάγκης για νομοθετική παρέμβαση της ΕΕ στον τομέα αυτό, και παρέχει συγκριτική ανάλυση του κόστους και των οφελών που αναμένονται για τις σχετικές ομάδες ενδιαφερόμενων μερών που επηρεάζονται από τις διάφορες επιλογές πολιτικής, και συγκεκριμένα: δημόσιες αρχές, πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών, φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης, πάροχοι υπηρεσιών εμπιστοσύνης, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και πάροχοι εφαρμογών πορτοφολιού.

Τα δεδομένα και τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν συλλεχθεί με διάφορες μεθόδους: ανοικτή δημόσια διαβούλευση, στοχευμένες έρευνες και διεξοδικές συνεντεύξεις με τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερόμενων μερών του οικοσυστήματος eIDAS στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η μελέτη συνάγει συμπεράσματα και παρέχει μια προτιμώμενη επιλογή για τη νομοθετική παρέμβαση, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί σημαντική συμβολή για τη θέσπιση ενός πλαισίου της ΕΕ για την ψηφιακή ταυτότητα.

Τηλεφορτώσεις

Study to support the IA for revision eIDAS regulation
Τηλεφόρτωση