Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Δημοσίευση

Εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας: Τα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με βέλτιστες πρακτικές για την προώθηση της έγκαιρης ανάπτυξης δικτύων 5G και οπτικών ινών

Στις 25 Μαρτίου 2021 τα κράτη μέλη, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, συμφώνησαν σχετικά με μια εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας σε επίπεδο Ένωσης, σύμφωνα με τη σύσταση για τη συνδεσιμότητα της 18 Σεπτεμβρίου 2020. Η εργαλειοθήκη αποτελείται από ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών που θεωρούνται οι πλέον αποτελεσματικές όσον αφορά τη δυνατότητα και την ενθάρρυνση των φορέων εκμετάλλευσης να αναπτύξουν δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας.

Οι βέλτιστες πρακτικές θα βοηθήσουν τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων να μειώσουν το κόστος ανάπτυξης ευρυζωνικών συνδέσεων gigabit και τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια αποτελεσματική προσέγγιση για την εξασφάλιση έγκαιρης και φιλικής προς τις επενδύσεις πρόσβασης στο ραδιοφάσμα 5G για τους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών και άλλους χρήστες του ραδιοφάσματος, μεταξύ άλλων για βιομηχανικές εφαρμογές. 

Η συνδεσιμότητα έχει στηρίξει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και θα αποτελέσει βασικό πυλώνα της ανάκαμψης. Η ταχεία εφαρμογή της εργαλειοθήκης για τη συνδεσιμότητα θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στις αρχές του τρέχοντος μήνα, η Επιτροπή παρουσίασε ανακοίνωση σχετικά με την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης, στην οποία ορίζεται ο στόχος να συνδεθούν όλα τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά με ταχύτητες gigabit και να διασφαλιστεί η κάλυψη όλων των κατοικημένων περιοχών της ΕΕ με δίκτυα 5G, καθώς και οι κύριες οδοί μεταφορών. Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας θα συνεχίσει να διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο, καθώς η ΕΕ προχωρά στην ψηφιακή δεκαετία.

Ο κ. Τιερί Μπρετόν, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, δήλωσε:

Κατά την ψηφιακή δεκαετία όλοι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να επωφελούνται από ταχείες και ασφαλείς συνδέσεις. Πρέπει να αρχίσουμε σήμερα να μετατρέψουμε αυτή τη φιλοδοξία σε πραγματικότητα. Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας και της δέσμευσης των κρατών μελών να άρουν τα εμπόδια και να ενισχύσουν την ανάπτυξη πολύ ταχέων δικτύων.

Μέτρα για τη μείωση του κόστους και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου 

Η ανάπτυξη σταθερών και κινητών δικτύων απαιτεί δαπανηρές τεχνικές εργασίες για την εγκατάσταση καλωδίων και στοιχείων δικτύου, καθώς και χρονοβόρες και επαχθείς διοικητικές διαδικασίες για την απόκτηση των αναγκαίων αδειών. Η εργαλειοθήκη για τη συνδεσιμότητα περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση αυτών των δαπανών, την προώθηση της πρόσβασης σε υλική υποδομή και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών χορήγησης αδειών για την εκτέλεση τεχνικών έργων. Στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας ζητεί την ενίσχυση της διαθεσιμότητας πληροφοριών σχετικά με τις υφιστάμενες υλικές υποδομές, τα προγραμματισμένα τεχνικά έργα και τις διαδικασίες αδειοδότησης μέσω των ενιαίων σημείων πληροφόρησης ή ισοδύναμων πλατφορμών, καθώς και την προώθηση της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών χορήγησης αδειών. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να διευκολύνουν την εγκατάσταση στοιχείων δικτύου, ιδίως όσον αφορά την τεχνολογία 5G, παρέχοντας στους φορείς εκμετάλλευσης μεγαλύτερη πρόσβαση σε δημόσιες υποδομές (κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που προβλέπει ήδη ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για τις μικρές κυψέλες). Επιπλέον, η εργαλειοθήκη για τη συνδεσιμότητα περιλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας της επίλυσης διαφορών μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του δικτύου. Τέλος, η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των δικτύων.

Μέτρα για τη διασφάλιση έγκαιρης και φιλικής προς τις επενδύσεις πρόσβασης στο ραδιοφάσμα για την ανάπτυξη του 5G

Για την ανάπτυξη του δικτύου 5G, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι χρήστες του ραδιοφάσματος για βιομηχανικές εφαρμογές θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση στο εναρμονισμένο σε επίπεδο ΕΕ ραδιοφάσμα υπό ευνοϊκούς για τις επενδύσεις όρους. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη χορήγηση αδειών για τη χρήση του ραδιοφάσματος και θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης ραδιοφάσματος είναι έγκαιρες και ότι ενθαρρύνουν περαιτέρω επενδύσεις σε δίκτυα 5G. Στο πλαίσιο αυτό, η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας επικεντρώνεται σε μέτρα που παρέχουν κίνητρα για τη χρήση του ραδιοφάσματος και την ανάπτυξη του 5G. Επιπλέον, η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας προωθεί συντονισμένα μέτρα που στηρίζουν την ασύρματη συνδεσιμότητα για περιπτώσεις βιομηχανικής χρήσης, μεταξύ άλλων με διασυνοριακή διάσταση. Επιπλέον, η εργαλειοθήκη για τη συνδεσιμότητα περιλαμβάνει προτάσεις προς τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση του γενικού δημόσιου συμφέροντος, ιδίως για την αύξηση της διαφάνειας και της ενημέρωσης σχετικά με το 5G και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τα κράτη μέλη δεσμεύονται να αρχίσουν να εφαρμόζουν την εργαλειοθήκη το συντομότερο δυνατόν. Ως επόμενο βήμα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στη σύσταση για τη συνδεσιμότητα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2021, τους εθνικούς χάρτες πορείας τους για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης, αντιστοιχίζοντας εγκαίρως την οριστικοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών.

Ιστορικό

Η Επιτροπή εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρωτοβουλία για την έγκριση και την εφαρμογή εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας προέρχεται από τη σύσταση της Επιτροπής για την εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2020. Η σύσταση βασίζεται στην οδηγία για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικών υπηρεσιών και στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών με στόχο τον προσδιορισμό των πλέον αποτελεσματικών μέτρων που επιτρέπουν και ενθαρρύνουν τους φορείς εκμετάλλευσης να αναπτύξουν δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών ινών και του 5G. Οι εργασίες ξεκίνησαν στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας «Συνδεσιμότητα», η οποία συνέταξε έκθεση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές που εντοπίστηκαν στο τέλος του περασμένου έτους. Παράλληλα, η Επιτροπή εργάζεται για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη μείωση του κόστους ευρυζωνικών υπηρεσιών, η οποία θα βοηθήσει περαιτέρω τα κράτη μέλη να στοχεύσουν τους σωστούς τομείς για την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας των Gigabit σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή αναμένει να υποβάλει πρόταση το πρώτο τρίμηνο του 1 2022.

Τηλεφορτώσεις

The Connectivity Toolbox.pdf
Τηλεφόρτωση