Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Δημοσίευση

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» MEDIA γιορτάζει την 30ή επέτειό του το 2021!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια επικοινωνιακή εκστρατεία για τον εορτασμό των 30 ετών στήριξης του οπτικοακουστικού τομέα. Θα ανακοινώσει επίσης το νέο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» MEDIA που θα διαρκέσει από το 2021 έως το 2027.

logo of the Creative Europe Media

European Commission

Τα τελευταία 30 χρόνια, το πρόγραμμα MEDIA «Δημιουργική Ευρώπη» έχει στηρίξει τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές βιομηχανίες, βοηθώντας τους επαγγελματίες να κάνουν τις ιστορίες τους να έρθουν σε λειτουργία και να διαδοθούν ευρέως στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Υπερήφανος για τις συλλογικές προσπάθειες και τα αξιοσημείωτα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής κοινότητας κατά τα έτη αυτά, το MEDIA παρήγαγε αυτό το βίντεο για να γιορτάσει την επέτειό του από κοινού με τη βιομηχανία.

Απευθυνόμενο στο ευρύ κοινό, αυτό το δεύτερο βίντεο δείχνει τους λόγους για τους οποίους το πρόγραμμα MEDIA στηρίζει τον οπτικοακουστικό κλάδο εδώ και 30 χρόνια. Παρά το ανεκτίμητο ευρωπαϊκό ταλέντο, πολλές παραγωγές δυσκολεύονται να προσεγγίσουν το κοινό τους. Τα μέσα ενημέρωσης βοηθούν τις ιστορίες να φτάνουν στους ανθρώπους, επειδή «οι ιστορίες προορίζονται να διαδοθούν».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εκστρατεία επικεντρώνεται στην επεξήγηση της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, ιδίως μέσω θεματικών επεισοδίων της νέας σειράς Instagram «Πώς οι σκηνές του ευρωπαϊκού περιεχομένου μετατρέπονται σε ιστορίες». Στόχος είναι να βοηθηθούν οι θεατές να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ στηρίζει επί τόπου οπτικοακουστικά και κινηματογραφικά έργα.

Σχετικά με το MEDIA

Το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» στηρίζει τις ευρωπαϊκές κινηματογραφικές και οπτικοακουστικές βιομηχανίες στην ανάπτυξη, τη διανομή και την προώθηση του έργου τους. Συμβάλλει στη δρομολόγηση και τη διανομή έργων με ευρωπαϊκή διάσταση και διεθνείς δυνατότητες μετακίνησης πέραν των εθνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Οι χρηματοδοτικές του δράσεις παρέχουν στήριξη σε οπτικοακουστικά έργα, συμπεριλαμβανομένων ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, ντοκιμαντέρ, βιντεοπαιχνιδιών και εμβυθιστικού περιεχομένου, καθώς και σε κινηματογράφους, φεστιβάλ και αγορές. Συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών ταλέντων μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και στην κινηματογραφική εκπαίδευση, την πολιτιστική κληρονομιά και την ανάπτυξη κοινού.

Ο αντίκτυπος του MEDIA κάθε χρόνο έχει ως αποτέλεσμα...

 • Κατάρτιση περισσότερων από 2400 επαγγελματιών
 • Ανάπτυξη περισσότερων ταινιών, τηλεοπτικών σειρών και βιντεοπαιχνιδιών
 • Διανομή περισσότερων από 300 ταινιών
 • Προσέγγιση 3.5 εκατομμυρίων ανθρώπων σε φεστιβάλ
 • Στήριξη περισσότερων από 1100 κινηματογράφων σε 34 χώρες
 • Που αγγίζουν 65 εκατομμύρια ανθρώπους σε διασυνοριακό επίπεδο

Το νέο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» MEDIA 2021-2027

Τα μέσα ενημέρωσης ενισχύθηκαν ιδίως με την εστίαση στην αύξηση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της στήριξης σε συμπαραγωγές, δομημένα δίκτυα και εταιρικές σχέσεις, προκειμένου να επεκταθούν οι οπτικοακουστικές επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής παραγωγής σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η στήριξη των μέσων ενημέρωσης θα λάβει υπόψη τις νέες τάσεις, για παράδειγμα συνοδεύοντας την αύξηση του διασυνοριακού κοινού για τηλεοπτικές σειρές υψηλής ποιότητας και τις αυξανόμενες ευκαιρίες για εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας.

Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα θα εισαγάγει ορισμένες καινοτομίες, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον πλαίσιο και τις προκλήσεις του τομέα:

 • COVID-19: στήριξη της βραχυπρόθεσμης ανάκαμψης και του μετασχηματισμού της οπτικοακουστικής βιομηχανίας μέσω του σχεδίου δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα.
 • Οριζόντια ζητήματα, όπως ο οικολογικός προσανατολισμός (λήψη ενθαρρυντικών μέτρων για τη συμβολή σε έναν κλιματικά ουδέτερο οπτικοακουστικό τομέα) και η πολυμορφία και η συμμετοχικότητα σε όλα τα στάδια της αξιακής αλυσίδας.

Νέα δομή για νέο πρόγραμμα

Για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία στις υποστηριζόμενες δράσεις και να ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της οπτικοακουστικής αλυσίδας αξίας, οι προτεραιότητες του νέου προγράμματος διαρθρώνονται γύρω από τέσσερις ομάδες που ορίζονται γύρω από τον απώτερο στόχο που προτίθενται να επιδιώξουν, και συγκεκριμένα:

 • Περιεχόμενο: Ενθάρρυνση της συνεργασίας και της καινοτομίας για τη δημιουργία και την παραγωγή ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων υψηλής ποιότητας, ενίσχυση της ικανότητας των ανεξάρτητων παραγωγών να διατηρούν δικαιώματα και να τα εκμεταλλεύονται παγκοσμίως, ενισχύοντας έτσι τα σήματα μέσων ενημέρωσης της ΕΕ.

  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, της επεκτασιμότητας και των ταλέντων στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η θέση του έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών του.

 • Ακροατήριο: Ενίσχυση της προσβασιμότητας και της προβολής των έργων για το δυνητικό κοινό τους μέσω διαύλων και πλατφορμών διανομής.

 • Πολιτική: Στήριξη μέσω συζητήσεων πολιτικής/φόρουμ ανταλλαγής απόψεων, μελετών και εκθέσεων. Προώθηση δραστηριοτήτων προβολής και οριζόντιων ζητημάτων, όπως ο οικολογικός προσανατολισμός, η πολυμορφία, το φύλο, η ένταξη, η καινοτομία.

Περαιτέρω πληροφοριών