Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Digibyte | Δημοσίευση

Υπογραφή σύμβασης υποδοχής για τον πρώτο υπερυπολογιστή εξακλίμακας της Ευρώπης

Η σύμβαση υποδοχής για τον πρώτο υπερυπολογιστή εξακλίμακας της Ευρώπης: Η Jupiter έχει υπογραφεί μεταξύ της κοινής επιχείρησης για την ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (ΚΕ EuroHPC) και του κέντρου υπερυπολογιστικής Jülich στη Γερμανία, με παρουσία του Robert Viola, γενικού διευθυντή της ΓΔ Connect της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

photo of a supercomputer at the Jülich Supercomputing Centre, Germany

Jülich Forschungszentrum

Η Jupiter θα είναι ο πρώτος υπολογιστής εξακλίμακας της Ευρώπης, με δυνατότητα υπολογισμού άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ανά δευτερόλεπτο. Μόλις εγκατασταθεί πλήρως και τεθεί σε λειτουργία στις εγκαταστάσεις του Forschungszentrum Jülich (κέντρο υπερυπολογιστικής Jülich) το 2023, η ευρωπαϊκή υπερυπολογιστική θα καταλάβει την πρώτη θέση στον κόσμο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για την υπερυπολογιστική στην Ευρώπη και για ένα τεράστιο μοχλό της ευρωπαϊκής επιστήμης.

Ως εκ τούτου, με τη μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στη γη, η JUPITER θα υποστηρίξει την ανάπτυξη μοντέλων υψηλής ακρίβειας σύνθετων συστημάτων.  Τα μοντέλα αυτά θα προσομοιώσουν συνθήκες και λύσεις σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και η ανακάλυψη φαρμάκων, η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου εγκεφάλου, η ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, καθώς και η συμβολή στη δημιουργία βιώσιμης παραγωγής ενέργειας.

Θα καταστήσει επίσης δυνατή την εντατική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάλυση εξαιρετικά μεγάλων όγκων δεδομένων, μεταξύ άλλων για την πρωτοβουλία «Προορισμός Γη». Η πρωτοβουλία αυτή θα αναπτύξει σε παγκόσμια κλίμακα ένα εξαιρετικά ακριβές ψηφιακό δίδυμο της Γης για την καλύτερη κατανόηση της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων και των επιπτώσεών τους, καθώς και για την παρακολούθηση και πρόβλεψη της αλληλεπίδρασης μεταξύ φυσικών φαινομένων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε πρωτοφανή κλίμακα.

Αυτή η μαζική υπολογιστική ισχύς θα σχεδιαστεί λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη βιωσιμότητα και τους οικολογικά ευαισθητοποιημένους υπερυπολογιστές. Θα τροφοδοτείται με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και θα ψύχεται από ένα ενεργειακά αποδοτικό σύστημα ψύξης νερού.

Το Jupiter θα είναι διαθέσιμο για την εξυπηρέτηση ευρέος φάσματος ευρωπαίων χρηστών, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται στην Ευρώπη, στις επιστημονικές κοινότητες, καθώς και στη βιομηχανία και στον δημόσιο τομέα. Την πρόσβαση στους υπολογιστικούς πόρους της νέας μηχανής θα διαχειρίζονται από κοινού η ΚΕ EuroHPC και η Γερμανία. 

Ο υπερυπολογιστής αυτός θα έχει μέγιστο προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 50 % από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 50 % από τη γερμανική κυβέρνηση (σε ίσα μέρη από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF) και το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών της πολιτείας της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (MKW NRW).

Τα επόμενα βήματα

Η σύμβαση υποδοχής, η οποία έχει πλέον υπογραφεί, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για τον εν λόγω νέο υπερυπολογιστή θα τελεί υπό τη διαχείριση της ΚΕ EuroHPC και θα ξεκινήσει σύντομα.

Ιστορικό

Τον Ιούνιο του 2022, η κοινή επιχείρηση EuroHPC ανακοίνωσε την επιλογή νέων χώρων για τη φιλοξενία νέων υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης στη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα και την Ουγγαρία. Οι εν λόγω οντότητες υποδοχής επιλέχθηκαν ως αποτέλεσμα δύο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκαν τον Δεκέμβριο του 2021.

Προκειμένου να εξοπλιστεί η Ευρώπη με κορυφαία παγκοσμίως υποδομή υπερυπολογιστικής, η ΚΕ EuroHPC έχει ήδη προμηθευτεί οκτώ υπερυπολογιστές, που βρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έξι υπερυπολογιστές είναι πλέον σε λειτουργία:  LUMI στη Φινλανδία, LEONARDO στην Ιταλία, Vega στη Σλοβενία, MeluXina στο Λουξεμβούργο, Discoverer στη Βουλγαρία και Karolina στην Τσεχική Δημοκρατία. Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη δύο ακόμη υπερυπολογιστές:  MareNore5 στην Ισπανία και Deucalion στην Πορτογαλία. 

Για περισσότερες πληροφορίες