Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Δημοσίευση

Simpl: οι ομοσπονδίες από νέφος σε παρυφές και οι χώροι δεδομένων που καθίστανται απλοί

Το simpl είναι το έξυπνο ενδιάμεσο λογισμικό που θα δώσει τη δυνατότητα σε ομοσπονδίες από νέφος σε παρυφές και θα στηρίξει όλες τις σημαντικές πρωτοβουλίες για τα δεδομένα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως οι κοινοί ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων.

Το simpl θα είναι:

 • Βασίζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρήσης, καλύπτοντας ευρύ φάσμα περιπτώσεων, από τομεακούς χώρους δεδομένων (π.χ. γεωργία, γονιδιωματική, ενέργεια, κινητικότητα) έως τον προορισμό Γη, και από την τεχνητή νοημοσύνη κατά παραγγελία έως το ευρωπαϊκό νέφος ανοικτής επιστήμης. Το simpl θα διασφαλίσει ότι τα σύνολα δεδομένων και οι υποδομές τους μπορούν να διασυνδεθούν απρόσκοπτα και να καταστούν διαλειτουργικά.
 • Έξυπνο και σπονδυλωτό, ώστε να καταστεί δυνατή η αντικατάσταση ή η προσθήκη εξαρτημάτων χωρίς να επηρεαστεί το υπόλοιπο σύστημα, κάτι που ελπίζουμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε με την πάροδο του χρόνου.
 • Ανοικτή πηγή, η οποία επιτρέπει την κατανόηση όλων των τμημάτων της αρχιτεκτονικής (χωρίς αξιώσεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας) και την απλή ανάπτυξη.
 • Πράσινη, κλιμακούμενη και ελαστική, επιτρέποντας την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της και την προσθήκη νέων χρηστών χωρίς να επηρεάζονται οι επιδόσεις.
 • Ασφαλής και διαλειτουργική, όπου η εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς ενσωματώνονται στο σύστημα. Αυτό συνεπάγεται άσκοπη ανταλλαγή πόρων μεταξύ των συμμετεχόντων, ανεξάρτητα από το περιβάλλον επεξεργασίας δεδομένων τους. Δημιουργεί ένα επίπεδο άντλησης που επιτρέπει τη ροή δεδομένων μεταξύ πολλαπλών παρόχων και κρατών μελών.

Και φυσικά...

 • απλή χρήση και επέκταση! 

Βλ. επίσης τη συνημμένη δέσμη διευκρινίσεων σχετικά με τη Simpl

Χρηματοδότηση

Το simpl χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος εργασίας DIGITAL Europe, στο πλαίσιο των θεμάτων 2.1.1 (Έξυπνο ενδιάμεσο λογισμικό για μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία υπολογιστικού νέφους και για τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων, που λαμβάνει 65 εκατ. EUR από το 2021-2022), 2.1.2 (πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας για υπηρεσίες που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος), και σε ολόκληρο τον ειδικό στόχο 2 (υπολογιστικό νέφος, δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη), τα οποία θα εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης του Simpl.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι:

 • Να είναι η αναθέτουσα αρχή που προμηθεύεται το Simpl.
 • Να καταστεί η Simpl ελεύθερη και ανοικτή πηγή προς όφελος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και, εν τέλει, των ευρωπαίων πολιτών.
 • Να αναπτύξει τις δικές της περιπτώσεις Simpl ως ενεργό ενδιαφερόμενο μέρος των επικείμενων χώρων δεδομένων.
 • Να είναι ο κύριος φορέας εκμετάλλευσης ορισμένων ειδικών χώρων δεδομένων του δημόσιου τομέα.
 • Διάθεση ανοικτών περιβαλλόντων δοκιμών ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να δοκιμάσουν το Simpl πριν από την εγκατάσταση, επιπλέον της δικής της συμμετοχής σε χώρους δεδομένων (sandbox Simpl).

Προπαρασκευαστικές εργασίες

Με την υποστήριξη αναδόχου, πραγματοποιήσαμε προπαρασκευαστικές εργασίες τις οποίες δημοσιεύουμε μετά την ολοκλήρωσή τους. Ακολουθούν τα παραδοτέα:

Επιπλέον, ο ανάδοχος που διεξήγαγε τις προπαρασκευαστικές εργασίες διοργάνωσε παρουσίαση των πορισμάτων του στις 30 Μαΐου 2022, όπου παρείχαν λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό, το όραμα και την πιθανή υλοποίηση της Simpl.

Οι παρουσιάσεις βίντεο είναι διαθέσιμες εδώ:

Πρόσκληση υποβολής προσφορών (Νέα Φεβρουάριος 2023)

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών προκηρύχθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2023. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο TED eTendering, μεταξύ άλλων σχετικά με τον τρόπο υποβολής ερωτήσεων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 24 Απριλίου 2023 στις 17: 00 (ώρα Βρυξελλών).

Κάθε αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προσφορών πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς μόνο μέσω του ιστότοπου TED eTendering στην καρτέλα «Ερωτήσεις — Απαντήσεις», κάνοντας κλικ στο «Δημιουργία ερώτησης» (για να είναι δυνατή η δημιουργία και η υποβολή ερώτησης απαιτείται εγγραφή στο TED eTendering).

 

Μελλοντικά βήματα (επικαιροποίηση Φεβρουαρίου 2023)

Η τρέχουσα εκτίμηση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των επαγγελματικών υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν είναι:

 1. η ανάπτυξη του SIMPL-Open. Αυτή θα είναι η καπνοδόχος λογισμικού ανοικτού κώδικα, όπως προβλέπεται στην ανωτέρω προκαταρκτική μελέτη, σχετικά με την οποία οι προσφέροντες θα είναι σε θέση να επεξεργαστούν τη δική τους πρόταση.
 2. την παροχή και διαχείριση εργαστηρίων SIMPL-Labs, ενός προεγκατεστημένου περιβάλλοντος επίδειξης/παιδότοπων, στο οποίο τρίτα μέρη (συνήθως τομεακοί χώροι δεδομένων στα πρώτα στάδια ίδρυσής τους) μπορούν να πειραματίζουν την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την υποστήριξη της καπνοδόχου λογισμικού ανοικτού κώδικα πριν από την εγκατάστασή της για τις δικές τους ανάγκες.
 3. παροχή αρκετών περιπτώσεων της στοίβας λογισμικού SIMPL-Open με τη μορφή εξατομικευμένων περιβαλλόντων παραγωγής για τομεακούς χώρους δεδομένων, όπου η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαχείρισή τους (ονομάζονται Simpl-Live).

Σχεδιάζουμε τον χάρτη πορείας υψηλού επιπέδου για την εφαρμογή της Simpl ως εξής:

 • Μια ελάχιστη ζωντανή πλατφόρμα που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2024.
 • Παράλληλα και ξεκινώντας όσο το δυνατόν νωρίτερα το 2024, το ανοικτό περιβάλλον δοκιμών (Simpl-Labs) θα τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερόμενων μερών για πειραματισμό.
 • Σταδιακά θα ενσωματώσουμε και θα ενσωματώσουμε τις περιπτώσεις χρήσης, βοηθώντας τις να προσαρμόσουν τη Simpl στις ειδικές ανάγκες τους (χωρίς να διακυβεύεται ο γενικός χαρακτήρας της). Θα δοθεί προτεραιότητα στη χρήση υποθέσεων που χρηματοδοτούνται με άλλο τρόπο στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας DIGITAL Europe.
 • Ως έργο ανοικτής πηγής, θα πραγματοποιήσουμε περαιτέρω εξελίξεις με ανοικτό τρόπο, ακούγοντας τις ανάγκες των χρηστών και υποδεχόμενοι εξωτερικές συνεισφορές. Ο χάρτης πορείας προβλέπει σημαντικές νέες εκδόσεις κάθε 6 μήνες.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες τρίτων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και ακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως η Gaia-X, η Διεθνής Ένωση για τον Χώρο Δεδομένων και το Ίδρυμα Eclipse, μεταξύ άλλων.

Το simpl είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Simpl, μείνετε συντονισμένοι για πρόσθετες, επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Για προτάσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση cnect-simpl@ec.europa.eu (οι ανακοινώσεις σχετικά με τις εν εξελίξει δημόσιες συμβάσεις θα ανακατευθύνονται στους κατάλληλους διαύλους).