Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Projects story | Δημοσίευση

Στο επίκεντρο των υποστηριζόμενων από την ΕΕ ευρωπαϊκών δικτύων και φορέων εκμετάλλευσης VOD

Επτά έργα θα λάβουν στήριξη από την ΕΕ για την ενίσχυση της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων και της πρόσβασης σε αυτά σε όλες τις περιοχές.

photo of a person holding a remote control in front of a wall of tv screens

© simpson33 - iStock

Ως αντανάκλαση του πολιτιστικού πλούτου και της πολυμορφίας της Ευρώπης, τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ευρύ κοινό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ΕΕ στηρίζει τις πλατφόρμες βίντεο κατά παραγγελία (VOD) για να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να φέρουν το ευρωπαϊκό περιεχόμενο πιο κοντά στο κοινό τους.

Τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA «Δημιουργική Ευρώπη», αξίας 4 εκατ. EUR, με σκοπό την αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων ευρωπαϊκών υπηρεσιών VOD. Τα έργα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2022 και θα διαρκέσουν μεταξύ 12 και 18 μηνών.

Επιλεγμένα έργα

USP Plus

Το «έργο ενοποιημένου εξορθολογισμού» (USP Plus) είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών VOD που λειτουργούν σε 14 εδάφη: Universciné στη Γαλλία, νωρίτερα πλατφόρμες στην Μπενελούξ, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία και Pickbox στην Κροατία, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Σλοβενία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βουλγαρία. Συνολικά, οι κατάλογοι αυτοί συγκεντρώνουν πάνω από 10.000 ταινίες και 2.000 ώρες τηλεοπτικών εκπομπών, οι οποίες αποτελούνται κυρίως από ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα και καλύπτονται από ποιοτικά πρότυπα σύνταξης.

Οι στόχοι του ΦΠΚΥ + είναι η ενίσχυση της θέσης αυτών των υπηρεσιών συνεχούς ροής και, ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός δικτύου βιώσιμων ανεξάρτητων φορέων με ευρύ κατάλογο που θα απευθύνεται σε δυνητικό κοινό 220 εκατομμυρίων θεατών. Για τον σκοπό αυτό, το σχέδιο θα δρομολογήσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Συγκέντρωση πόρων για την από κοινού διάθεση 24 ανεξάρτητων ευρωπαϊκών ταινιών σε διάστημα 12 μηνών·
 • Διοργάνωση διαδικτυακού φεστιβάλ για την προβολή των 24 τίτλων και πρόσθετων ταινιών·
 • Δραστηριότητες μάρκετινγκ για τους τίτλους και το φεστιβάλ μέσω διαεδαφικών εκδηλώσεων·
 • Να δρομολογήσουν ένα κοινό πρόγραμμα αφοσίωσης για όλους τους χρήστες των υπηρεσιών τους·
 • Συγκροτεί μεικτές ομάδες από όλους τους εταίρους, αναπτύσσει νέες διαδικασίες και εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις VOD·
 • Αμοιβαιοποίηση των εξελίξεων στον τομέα της ΤΠ με σκοπό την αξιοποίηση ενός ενοποιημένου συστήματος για την επεξεργασία περιουσιακών στοιχείων, τη διάδοση περιεχομένου, την ανάλυση επιδόσεων και την υποβολή εκθέσεων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: 850,000 EUR

VODCOLAB

Η VODCOLAB είναι μια πρωτοβουλία που σχεδιάστηκε από κοινού από επτά φορείς εκμετάλλευσης VOD για την αντιμετώπιση κοινών αναγκών μέσω συλλογικού πειραματισμού και κοινής μάθησης. Η κοινοπραξία αποτελείται από διάφορους εταίρους, από την ίδρυση έως τα νέα εμπορικά σήματα με διαφορετικές εμπειρίες και γνώσεις, που καλύπτουν διαφορετικές περιοχές και διαθέτουν εκτεταμένο και ποικίλο συγκεντρωτικό κατάλογο, συγκεκριμένα την Triart Film AB (Σουηδία), σε συνεργασία με τη Vega Scene AS (Νορβηγία), τη Levelk APS (Δανία), την ABC Theatrical Distribution BV (Κάτω Χώρες), την Cinobo idiotiki Kefalaiouchki Etaireia (Ελλάδα), 7 ART LTD (Βουλγαρία) και Viesoji Istaiga Kino Pasaka (Λιθουανία).

Οι στόχοι του σχεδίου είναι η βελτίωση της ποιότητας και της ελκυστικότητας των ευρωπαϊκών φορέων εκμετάλλευσης VOD και η βελτίωση της προσβασιμότητας και της φήμης του ευρωπαϊκού περιεχομένου. Με τη μορφή ενός «εργαστηρίου συνεργασίας», το πρόγραμμα εργασίας θα επιτρέψει:

 • Αξιοποίηση του δυναμικού των αμοιβαίων προσπαθειών και του επιμερισμένου κόστους για την απόκτηση, τον εντοπισμό και την κυκλοφορία περιεχομένου στις διάφορες αγορές που καλύπτονται από τους εταίρους·
 • Διευκόλυνση συλλογικών διαδικασιών συλλογής πληροφοριών και καινοτομίας με βάση την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών·
 • Διερεύνηση κοινών εκστρατειών επικοινωνίας και εξατομικευμένων διαύλων εμπορικής προώθησης και ανάπτυξης εμπορικού σήματος για την ανάπτυξη κοινού στο πλαίσιο του πρωταρχικού θέματος του ευρωπαϊκού περιεχομένου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: 600,000 EUR

ΜΠΕΤΌΒΕΝ

η medici.tv είναι μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες VOD παγκοσμίως για τις τέχνες του θεάματος, η οποία ανήκει στη γαλλική εταιρεία Museec. Με κατάλογο 3.000 προγραμμάτων, εκ των οποίων το 96 % είναι ευρωπαϊκά, και 150 ζωντανές εκδηλώσεις ετησίως, φθάνει σε λάτρεις της μουσικής σε 192 χώρες. Η πλατφόρμα προσπαθεί να προστατεύσει την αλυσίδα αξίας και την εμπιστοσύνη στις πληρωμές με μια ισχυρή και δημιουργική προσφορά ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Εγγυάται τη νόμιμη και αποτελεσματική διαθεσιμότητα παγκοσμίως μέσω ενός αξιόπιστου και μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού μοντέλου.

Μέσω του «BEETHOVEN», η medici.tv θα αναπτύξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Εφαρμογή νέων εργαλείων, όπως σύστημα συστάσεων και ενημερωτικά γραφήματα·
 • Εγκατάσταση εργαλείων χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα με αναπηρία·
 • Να διαφοροποιήσει το περιεχόμενό του με την παραγωγή μιας πρώτης σειράς podcast 12 επεισοδίων·
 • Να δημιουργήσει νέους μορφότυπους για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·
 • Να βελτιώσει την εκπαιδευτική πλατφόρμα της (τεχνικές, εμπορικές και συντακτικές επενδύσεις).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: 400,000 EUR

LaCinetek Across Borders

Η LaCinetek είναι μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα VoD που αναπτύχθηκε από τη La Cinémathèque des Réalisateurs και είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην κινηματογραφική κληρονομιά από τον 20ο αιώνα έως το 2005. Ο κατάλογος περιλαμβάνει περισσότερες από 1.600 ταινίες και 600 πριμοδοτήσεις, εκ των οποίων το ένα τρίτο δεν κυκλοφόρησε ποτέ στο VOD και διατίθεται στη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και την Αυστρία. Βασιζόμενο σε ισχυρές εταιρικές σχέσεις με ευρωπαϊκές κινηματογραφικές αίθουσες, κινηματογραφικά αρχεία και ιδρύματα, κινηματογράφους και φεστιβάλ, το «LaCinetek Across Borders» αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασυνοριακής επέκτασης και της πρόσβασης στην κινηματογραφική κληρονομιά μέσω των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

 • Διεύρυνση του τμήματος των θησαυρών Hidden, προβολή ταινιών που έχουν αποκατασταθεί από διάφορα κινηματογραφικά ινστιτούτα· 
 • Να βελτιώσει την προσφορά υπότιτλων της·
 • Να δημιουργήσετε ένα τμήμα καταλόγων εγγραφής στην πλατφόρμα·
 • Ανάπτυξη ειδικών εργαλείων για το κοινό με αναπηρία·
 • Διοργάνωση διαδικτυακών φεστιβάλ κινηματογράφου και διαδικτυακών/φυσικών κινηματογραφικών αιθουσών·
 • Διανομή δώρων αρχείων/πρωτότυπων βίντεο σε ιδρύματα κινηματογραφικής εκπαίδευσης·
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για πιο πράσινη μετάδοση·
 • Δημιουργία στοχευμένων εκστρατειών εμπορικής προώθησης και επικοινωνίας, οι οποίες θα απευθύνονται ιδίως σε νεανικό κοινό·
 • Εκπόνηση τεσσάρων μελετών σκοπιμότητας σχετικά με την υλοποίηση μιας πανευρωπαϊκής/παγκόσμιας προσφοράς για ιδρύματα κινηματογράφου, οικολογικές τεχνολογίες και σήματα, εκπαιδευτικές δράσεις και εταιρικές σχέσεις με άλλες ευρωπαϊκές πλατφόρμες VOD.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: 360,000 EUR

Qwest TV SHIFT

Από το 2018 ως υπηρεσία βίντεο συνεχούς ροής αποκλειστικά για το jazz, η Qwest TV έχει πλέον δημιουργήσει γέφυρες με ηλεκτρονική, ποπ/ροκ και κλασική μουσική. Ο κατάλογός της περιλαμβάνει περισσότερα από 1.600 βίντεο συναυλιών και ντοκιμαντέρ, εκ των οποίων το 70 % είναι ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα.

Το έργο «Qwest TV SHIFT» σχεδιάζει να βελτιώσει τις τρεις κύριες υπηρεσίες του:

 • Προβολή των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων στην πλατφόρμα SVOD μέσω επιμελημένων καταλόγων αναπαραγωγής·
 • Να προσεγγίσει το ευρύτερο κοινό των 3 καναλιών FAST (δωρεάν και υποστηριζόμενη Streaming Television) — Qwest TV Jazz, Qwest TV Mix και Qwest TV Classical — μέσω της αύξησης των εταιρικών σχέσεων με τους φορείς εκμετάλλευσης·
 • Να ενισχύσει την εκπαιδευτική πλατφόρμα Qwest TV EDU αυξάνοντας την προσφορά της, αναπτύσσοντας νέες εταιρικές σχέσεις με ιδρύματα και προσεγγίζοντας περισσότερους σπουδαστές·
 • Επιπλέον, θα ανταλλάξει βέλτιστες πρακτικές με άλλους παράγοντες του κλάδου για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: 300,000 EUR

DAF

Το DAFilms.com είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα VOD για τη διανομή δημιουργικών ντοκιμαντέρ με έμφαση στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Έχει τρεις εκδόσεις για την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία, και τρεις εθνικές εκδόσεις για την Τσεχική Δημοκρατία, την Πολωνία και τη Σλοβακία. Ο κατάλογος ταινιών προσφέρει περισσότερες από 3.300 ταινίες, εκ των οποίων τα δύο τρίτα είναι ευρωπαϊκές. Το DAFilms τροφοδοτείται από την Doc Alliance, ένα συνεργατικό έργο επτά μεγάλων ευρωπαϊκών φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων το CPH: DOX (Δανία), Doclisboa (Πορτογαλία), Docs Against Gravity Film Festival (Πολωνία), DOK Leipzig (Γερμανία), FIDMarseille (Γαλλία), Ji.hlava IDFF (Τσεχική Δημοκρατία) και Vision du Réel (Ελβετία).

Το όραμα του DAF για το 2022 είναι η ανάπτυξη εργαλείων για την ποιοτική συνεργασία με φεστιβάλ κινηματογράφου και κινηματογραφικά ιδρύματα, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της αμοιβαίας προώθησης, να απευθυνθεί στη μεγαλύτερη δυνατή ομάδα νέων θεατών και να διαχειριστεί σωστά τις παρουσιαζόμενες ταινίες.

Οι στόχοι του σχεδίου είναι:

 • Ενίσχυση των δυνατοτήτων συνεργασίας με φεστιβάλ κινηματογράφου και κινηματογραφικά ιδρύματα μέσω της προβολής εμπορικού σήματος, της επιμέλειας, του διαδικτυακού φεστιβάλ και της προώθησης της τοπικής κινηματογραφικής τέχνης·
 • Συνέχιση της παραγωγής του DAFilms Live Streams, ζωντανές συνομιλίες με αναγνωρισμένους ή αναδυόμενους Ευρωπαίους σκηνοθέτες·
 • Εγκαινίαση του DAFilms Junior, μιας νέας έκδοσης του DAFilms για παιδιά και νέους, η οποία θα επικεντρωθεί στην παροχή μιας ασφαλούς πλατφόρμας για τη μάθηση, την εξερεύνηση και την ψυχαγωγία του νεανικού κοινού.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: 273,000 EUR

FILMINXCHANGE

ΗFilmin είναι μια ισπανική πλατφόρμα VOD που εγκαινιάστηκε το 2007 και προσφέρει τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο κατάλογο ταινιών που διατίθεται στο SVOD σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Διαθέτει περισσότερες από 15.000 ταινίες και σειρές, πάνω από το 60 % του καταλόγου του είναι ευρωπαϊκός και περίπου το 20 % είναι ισπανικές παραγωγές ή συμπαραγωγές.

Το «FILMINXCHANGE» είναι μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της ανάγκης βελτίωσης της διασυνοριακής κυκλοφορίας των ευρωπαϊκών παραγωγών μεταξύ περιοχών και στη μόχλευση σχετικών αλλαγών επενδύοντας στην καινοτομία και σχεδιάζοντας κοινές δράσεις για την κλιμάκωση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών.

Το σχέδιο:

 • Να μελετηθεί η συμπεριφορά των καταναλωτών και να χαρτογραφηθούν οι αναξιοποίητες δυνατότητες προβολής του νέου κοινού, ιδίως όσον αφορά τους εξειδικευμένους πελάτες μεγαλύτερης ηλικίας μέσω δραστηριοτήτων FilminSenior, μετατρέποντας τα πορίσματα σε τεχνολογικές εξελίξεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της συμμετοχής·
 • Σχεδιασμός και δοκιμή ενός προγράμματος συνεργασίας με την ονομασία Festival Exchanges, με στόχο την ενίσχυση της κυκλοφορίας και της κατανάλωσης ευρωπαϊκού περιεχομένου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: 250,000 EUR

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2022 για ευρωπαϊκά δίκτυα και φορείς εκμετάλλευσης VOD

Η φετινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2022 με προθεσμία την 2 Ιουνίου 2022. Στις 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο για δυνητικούς αιτούντες, το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε και ήταν διαθέσιμο εδώ.