Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Δημοσίευση

Ιστορίες για το WiFi4EU: Ψηφιοποίηση που οδηγεί τους πολίτες και την τουριστική συνδεσιμότητα στο Lanusei, Ιταλία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασικό στόχο του δήμου Lanusei στη Σαρδηνία της Ιταλίας και η παροχή δωρεάν σύνδεσης Wi-Fi αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου οράματος για την αξιοποίηση του δυναμικού της περιοχής.

Προβολή Lanusei με λογότυπο WiFi4EU

Στην καρδιά της Σαρδηνίας, στις πλαγιές της οροσειράς Gennargentu, βρίσκεται ο δήμος Lanusei. Με πληθυσμό λίγο μεγαλύτερο των 5,000 κατοίκων, το Lanusei είναι η κύρια πόλη Ogliastra, μια περιοχή πλούσια στην ιστορία και τη φυσική ομορφιά, η οποία συνδυάζει αγροτικές ορεινές περιοχές με χαλαρές άγριες ακτές.

Ο δήμος ήταν ένας από τους πρώτους δικαιούχους της πρωτοβουλίας WiFi4EU.  Ο κύριος λόγος για την εγκατάσταση δημόσιου δικτύου Wi-Fi ήταν η ενίσχυση της συνδεσιμότητας των δημόσιων φορέων στην περιοχή και η παροχή δωρεάν σύνδεσης Wi-Fi σε πολίτες και τουρίστες σε συγκεκριμένες τοποθεσίες ενδιαφέροντος.

Στην εικόνα: Davide Burchi, δήμαρχος Lanusei· Renato Pilia, Συμβούλιο του Lanusei· Franco Accordino, προϊστάμενος της μονάδας «Επενδύσεις σε δίκτυα υψηλής χωρητικότητας» — Ευρωπαϊκή Επιτροπή· Giorgio Altieri,προϊστάμενος του περιφερειακού γραφείου γενικών υποθέσεων Lanusei.

Η συμμετοχή του Lanusei στο έργο WiFi4EU αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την ψηφιακή ανάπτυξη της περιοχής. Ο δήμος έχει συμμετάσχει σε άλλες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας της πόλης, όπως το έργο «Cloud Italia», το οποίο χρηματοδοτείται με κονδύλια του Next Generation EU, για την ενσωμάτωση δεδομένων και διαδικασιών σε ένα σύστημα υπολογιστικού νέφους για τη δημόσια διοίκηση, και το έργο «Piazza Wi-Fi Italia», το οποίο προωθείται από το ιταλικό Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (MISE).

Τα σημεία πρόσβασης WiFi4EU βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία, για παράδειγμα κοντά σε σχολεία και κοντά στο νοσοκομείο Lanusei, το οποίο παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρη την περιοχή Ogliastra. 

Οκ. Renato Pilia, Σύμβουλος Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Τεχνολογικών Υπηρεσιών και Πολιτικών για τη Νεολαία αντικατοπτρίζει:

«Το έργο WiFi4EU έχει σίγουρα συμβάλει στην προσέγγιση των πολιτών με τα θεσμικά όργαναΔίνειθετική εικόνα του έργου που επιτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος και την παροχή καλύτερης συνδεσιμότητας».

Ο δήμος επέλεξε να δημιουργήσει 4 σημεία πρόσβασης στο δίκτυο WiFi4EU στον αρχαιολογικό χώρο του Seleni. Ενώ ο χώρος βρίσκεται σε λίγα χιλιόμετρα από κατοικημένες περιοχές, αποτελεί βασικό τουριστικό προορισμό, καθώς και δημοφιλή χώρο εκδηλώσεων της πόλης. 

Η διαδικασία εγκατάστασης του δικτύου WiFi4EU δεν παρουσίαζε ιδιαίτερα προβλήματα, ακόμη και αν η σύνδεση με τη ραχοκοκαλιά του δικτύου απαιτούσε την υλοποίηση δακτυλίου οπτικών ινών. Ωστόσο, ορισμένες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Seleni, συνδέονται ασυρματικά λόγω της ιδιαίτερης τοπογραφίας τους.

Τα τελευταία χρόνια, όπως και σε άλλες ορεινές περιοχές, το Lanusei πάσχει από έλλειψη συνδεσιμότητας λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου MISE «Aree Bianche», το οποίο θα δει την εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών FTTP, παρέχοντας άμεση σύνδεση μεταξύ ενός παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου με τον τελικό χρήστη. Εν τω μεταξύ, πρωταρχικός στόχος του δήμου παραμένει η διασφάλιση υψηλής ποιότητας διαδικτυακής σύνδεσης με όλα τα σπίτια και τις κοινωνικοοικονομικές οντότητες, εν αναμονή της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μακροπρόθεσμα, η βασική ιδέα είναι να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρουν το 5G και το διαδίκτυο των πραγμάτων στους τομείς της γεωργίας, των υπηρεσιών υγείας και των νομικών υπηρεσιών.

Αυτό το μακρόπνοο όραμα περιλαμβάνει την προθυμία της δημοτικής διοίκησης να συμμετάσχει στις επόμενες φάσεις του έργου WiFi4EU για τη συνέχιση μιας διαδικασίας ψηφιοποίησης που διευρύνει ακόμη περισσότερο τις ευκαιρίες για το Lanusei, επενδύοντας στην ποιοτική συνδεσιμότητα, όπως προβλέπεται στο νέο πρόγραμμα πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία.