Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Δημοσίευση

Συγγραφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο: υποστήριξη της συγγραφής στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα

Δύο συνεργατικά έργα θα λάβουν στήριξη από την ΕΕ για τη δημιουργία κόμβων συγγραφέων οπτικοακουστικών μέσων.

A group of people working together in an informal setting.

iStock Getty Images Plus

Τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή δημοσίευσε μια πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πιλοτικό έργο «Writing European». Στόχος είναι να υποστηριχθεί η επίτευξη υψηλού επιπέδου αριστείας στον ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα όσον αφορά την ανάπτυξη και τη σύνταξη θεατρικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας, μέσω της αύξησης των δεξιοτήτων των δημιουργικών ταλέντων που εργάζονται σε σειρές μυθοπλασίας και της προώθησης της ανάδυσης ισχυρών και ποικιλόμορφων ομάδων.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η πρόσκληση θα στηρίξει έργα που διευκολύνουν δημιουργικούς κόμβους που θα λειτουργούν ως επιταχυντές ή εκκολαπτήρια ταλέντων. Οι ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες κλήθηκαν να παρουσιάσουν καινοτόμες μεθόδους για την επιλογή και καθοδήγηση ταλαντούχων συγγραφέων, από τη σύλληψη έως τη σύνταξη έργων σειράς μυθοπλασίας και την πιθανή αντιστοίχιση με τους αγοραστές.

Τα δύο επιλεγμένα έργα θα λάβουν 70 % συγχρηματοδότηση από την ΕΕ κατά τη διάρκεια 16 μηνών, αρχής γενομένης από το καλοκαίρι του 2022.

Ευρωπαϊκή Λέσχη Συγγραφέων

Η «Ευρωπαϊκή Λέσχη Συγγραφέων» (ΕΕΕ) έχει ως στόχο να πυροδοτήσει και να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ δημιουργών, συγγραφέων, ραδιοτηλεοπτικών φορέων και παραγωγών ευρωπαϊκών τηλεοπτικών σειρών για την τόνωση της δημιουργικότητας και της πρωτοτυπίας. Πρωταρχικός στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία νέων πρωτότυπων ιδεών που υπερβαίνουν τα εθνικά και ευρωπαϊκά σύνορα και έχουν τη δυνατότητα ταχείας πρόσβασης στις αγορές και, ως εκ τούτου, ανταγωνίζονται το περιεχόμενο των παγκόσμιων ταινιών.

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕΕ θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επαγγελματιών του κλάδου. Θα εισαγάγει νέες μεθόδους δημιουργίας ιστοριών με τη διοργάνωση ειδικά προσαρμοσμένων καταυλισμών μπότες με επίκεντρο τις συλλογικές και συνεργατικές διαδικασίες. Το έργο θα διασφαλίσει τη συνεργασία όχι μόνο σε διάφορους τομείς της δασοκομίας και σε τμήματα της αλυσίδας αξίας, αλλά και πέρα από τα γλωσσικά σύνορα, γεγονός που αποτελεί γόνιμο έδαφος για επιτυχείς συμπαραγωγές.

Η κοινοπραξία αποτελείται από εταίρους από 4 περιφερειακές περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη:

  • Ο Σκανδιναβικός Κόμβος, εκπροσωπούμενος από την Εθνική Σχολή Κινηματογράφου της Δανίας, με έδρα την Κοπεγχάγη, η οποία καλύπτει τη Δανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία και την Ισλανδία.
  • Ο Νότιος Κόμβος, εκπροσωπούμενος από την AGADIC, με έδρα τη Γαλικία, ο οποίος καλύπτει την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γαλλία.
  • Ο Eastern Hub, εκπροσωπούμενος από το Εσθονικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, με έδρα το Ταλίν, που εκπροσωπεί τις χώρες της Βαλτικής.
  • Ο δυτικός κόμβος που εκπροσωπείται από την Screen Ireland με έδρα το Δουβλίνο, η οποία καλύπτει την Ιρλανδία.

Κάθε κόμβος θα διευκολύνει τη δημιουργία ενός καταυλισμού ενώθησης (boot camp), είτε θα ενισχύει τις ιδέες, είτε θα ενισχύει τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, και θα διευκολύνει την τοπική βιομηχανία, μέσω της κοινής ιστοσελίδας, με συνεχή προβολή σε όλη την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Στήριξη της ΕΕ: 1 εκατ. ευρώ

Η δημιουργική σύνδεση

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας υβριδικής και καινοτόμου δεξαμενής προβληματισμού για συγγραφείς και παραγωγούς με την ονομασία The Creative Connection. Στόχος της είναι η ενίσχυση νέων και έμπειρων ταλέντων στον τομέα της συγγραφής στην Ευρώπη, η βελτίωση της ποιότητας των σειρών υψηλής ποιότητας και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης. Για τον σκοπό αυτό, η κοινοπραξία εταιρειών παραγωγής θα προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ένα μείγμα νεοεμφανιζόμενων και έμπειρων ταλέντων στην τηλεόραση και την ταινία στην ΕΕ.

Οι επιλεγμένοι επαγγελματίες θα εμπνευστούν από άλλους συμμετέχοντες, επαγγελματίες του κλάδου και εμπειρογνώμονες από άλλους τομείς που μπορούν να διευρύνουν το όραμά τους. Οι πιο καθιερωμένοι συγγραφείς και παραγωγοί θα καθοδηγούν επίσης αναδυόμενους επαγγελματίες ανταλλάσσοντας την εμπειρία τους στον τομέα.

Επικεφαλής της Lemming Film (Κάτω Χώρες), η κοινοπραξία περιλαμβάνει τις Razor Film (Γερμανία) και Haut — Court TV (Γαλλία) και η διαχείρισή της θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με άλλα μέλη της The Creatives και με την υποστήριξη της Le Groupe Ouest (Γαλλία).

Στήριξη της ΕΕ: 700,000 EUR