Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Το 5G είναι η κρίσιμη τεχνολογία δικτύου νέας γενιάς που θα επιτρέψει την καινοτομία και θα υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

© Ευρωπαϊκή Επιτροπή

5G για την Ευρώπη: από σταθερούς και κινητούς διαδρόμους και πανεπιστημιουπόλεις μεταφοράς

fix-empty

5G παρέχει σχεδόν καθολική, εξαιρετικά υψηλό εύρος ζώνης, και χαμηλή λανθάνουσα «συνδεσιμότητα» όχι μόνο σε μεμονωμένους χρήστες αλλά και σε συνδεδεμένα αντικείμενα. Αναμένεται να εξυπηρετήσει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και τομέων, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών χρήσεων. Για παράδειγμα, συνδεδεμένη αυτοματοποιημένη κινητικότητα, ηλεκτρονική υγεία, διαχείριση ενέργειας, ενδεχομένως εφαρμογές ασφάλειας και πολλά άλλα.

Το 5G θα αποτελέσει επίσης βασικό παράγοντα διευκόλυνσης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς θα παρέχει συλλογή και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Ταυτόχρονα, θα φέρει το υπολογιστικό νέφος σε μια νέα διάσταση, επιτρέποντας τη διανομή της υπολογιστικής και της αποθήκευσης, όπως το υπολογιστικό νέφος ακρών και το κινητό υπολογιστικό άκρο, σε ολόκληρη την υποδομή,

Η Ευρώπη διαμορφώνει το όραμα του 5G

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσδιόρισε εγκαίρως τις ευκαιρίες 5G, καθιερώνοντας μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για το 5G (5G-PPP) το 2013 για την επιτάχυνση της έρευνας και της καινοτομίας στην τεχνολογία 5G. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμεύσει δημόσια χρηματοδότηση ύψους άνω των 700 εκατ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020» για τη στήριξη αυτής της δραστηριότητας.

Οι δραστηριότητες αυτές συνοδεύονται από ένα διεθνές σχέδιο για τη διασφάλιση της παγκόσμιας συναίνεσης με βάση το 5G. Οι επενδύσεις της ΕΕ στην έρευνα και τα πρότυπα 5G είναι απαραίτητες για τη στήριξη του αναμενόμενου όγκου κυκλοφορίας έως το 2025. Οι επενδύσεις της ΕΕ θα ενισχύσουν επίσης τα δίκτυα και τις αρχιτεκτονικές του Διαδικτύου σε αναδυόμενους τομείς, όπως η επικοινωνία μηχανής προς μηχανή (M2M) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). 

Το 2016 η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης 5G για την Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη ανάπτυξη των υποδομών 5G σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχος του σχεδίου δράσης ήταν να ξεκινήσει η έναρξη λειτουργίας των υπηρεσιών 5G σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ το αργότερο έως το τέλος του 2020. Στη συνέχεια, προτείνει ταχεία ανάπτυξη για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης κάλυψης 5G στις αστικές περιοχές και κατά μήκος των κύριων διαδρομών μεταφοράς έως το 2025.

Η ψηφιακή πυξίδα: Ο ευρωπαϊκός τρόπος για την ψηφιακή δεκαετία που εγκρίθηκε το 2021 θέτει τον πρόσθετο στόχο για την κάλυψη όλων των κατοικημένων περιοχών με 5G έως το 2030.

Για την παρακολούθηση της προόδου του σχεδίου δράσης 5G και της στρατηγικής για την ψηφιακή δεκαετία, η Επιτροπή υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G. Το Παρατηρητήριο είναι ένα εργαλείο παρακολούθησης που καλύπτει σημαντικές εξελίξεις της αγοράς στην Ευρώπη σε παγκόσμιο πλαίσιο. Υποβάλλει επίσης εκθέσεις σχετικά με τις προπαρασκευαστικές ενέργειες που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη, όπως οι δημοπρασίες ραδιοφάσματος και οι εθνικές στρατηγικές 5G.

Η ανάπτυξη δικτύων 5G εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα, τη βάση των ασύρματων τεχνολογιών. Καθώς αυξάνεται ο ρυθμός των συνδεδεμένων συσκευών και η χρήση τους, οι πόροι του ραδιοφάσματος και οι χρήσεις τους πρέπει να εναρμονιστούν σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των υποδομών. Αυτή είναι η βάση για ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που παρέχονται με 5G για τους καταναλωτές, όπως νέες εφαρμογές smartphone, και επαγγελματικές υπηρεσίες για διάφορους βιομηχανικούς τομείς.

Πέρα από το 5G, προς το 6G

Η τεχνολογία και τα πρότυπα 5G θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια με την πρόοδο της ανάπτυξης. Οι πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας (Ε & Κ) για τις τεχνολογίες 6G ξεκινούν τώρα σε όλο τον κόσμο, με τα πρώτα προϊόντα και υποδομές να αναμένονται για το τέλος αυτής της δεκαετίας.

Τα συστήματα 6G θα μας μεταφέρουν από το Gigabit στις ικανότητες Terabit και τους χρόνους απόκρισης υπο-millisecond. Αυτό θα επιτρέψει νέες εφαρμογές όπως η αυτοματοποίηση σε πραγματικό χρόνο ή η εκτεταμένη αντίληψη πραγματικότητας («Internet of Senses»), συλλέγοντας δεδομένα για ένα ψηφιακό δίδυμο του φυσικού κόσμου.

Στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της ΣΔΙΤ 5G δρομολογήθηκε μια πρώτη δέσμη έργων 6G αξίας 60 εκατ. ευρώ. Η ναυαρχίδα Hexa-X αναπτύσσει μια πρώτη ιδέα συστήματος 6G που συμπληρώνεται από 8 έργα που διερευνούν συγκεκριμένες τεχνολογίες για το 6G.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νομοθετική της πρόταση για μια στρατηγική ευρωπαϊκή εταιρική σχέση για τα έξυπνα δίκτυα και τις υπηρεσίες ως κοινή επιχείρηση τον Φεβρουάριο του 2021, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 30 Νοεμβρίου2021Ο κανονισμόςπεριλαμβάνει δημόσια επένδυση Ε & Κ ύψους 900 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027.

Τον Δεκέμβριο, η νεοσυσταθείσα κοινή επιχείρηση για τα έξυπνα δίκτυα και τις υπηρεσίες προς το 6G ενέκρινε το πρώτο πρόγραμμα εργασίας της για την περίοδο 2021-2022 με προβλεπόμενη δημόσια χρηματοδότηση ύψους περίπου 240 εκατ. EUR. Η ΚΕ SNS διοργάνωσε την εναρκτήρια εκδήλωση «On the Road to 6G» στο Mobile World Congress 2022, στη Βαρκελώνη την 1η Μαρτίου 2022.

Η κοινή επιχείρηση συντονίζει ερευνητικές δραστηριότητες σχετικά με την τεχνολογία 6G στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», καθώς και πρωτοβουλίες ανάπτυξης 5G στο πλαίσιο της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλων προγραμμάτων.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες, με την πρόταση για την υποδομή Gigabit

Στις 23 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή παρουσίασε σειρά δράσεων με στόχο να καταστεί η συνδεσιμότητα Gigabit διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030.

PRESS RELEASE |
ΕΕ-Ινδία: το νέο Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας θα ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού, των πράσινων τεχνολογιών και του εμπορίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία ενίσχυσαν τη σχέση τους ως στρατηγικών εταίρων με τη σύσταση νέου Συμβουλίου Εμπορίου και Τεχνολογίας (ΣΕΤ).

DIGIBYTE |
Η Ευρώπη εγκαινιάζει τη δεύτερη φάση του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 6G

Η κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες» (ΚΕ SNS) ενέκρινε το δεύτερο πρόγραμμα εργασίας της για την έρευνα και την καινοτομία (2023) για την προώθηση της έρευνας 6G στην Ευρώπη.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Συνδεσιμότητα

Στόχος της ΕΕ είναι να καταστεί η Ευρώπη η πλέον διασυνδεδεμένη ήπειρος έως το 2030.

Διαβάστε περισσότερα

5G Έρευνα & Πρότυπα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με τη βιομηχανία στο πλαίσιο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 5G ως όχημα έρευνας και καινοτομίας για τη διάρθρωση και καθοδήγηση της ευρωπαϊκής έρευνας για το 5G.

5G και ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Ο ευρωπαϊκός κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαδραματίζει καίριο ρόλο στη διασφάλιση συνεπών συνθηκών εγκατάστασης 5G, με παράλληλη προστασία της δημόσιας υγείας.

5G Παρατηρητήριο

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G επιτρέπει στην ΕΕ να αξιολογήσει την πρόοδο του σχεδίου δράσης 5G και να αναλάβει δράση για την πλήρη εφαρμογή του.

Σχέδιο δράσης 5G

Το σχέδιο δράσης 5G είναι μια στρατηγική πρωτοβουλία που θα καταστήσει το 5G πραγματικότητα για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ.

Διασυνοριακοί διάδρομοι 5G

Οι χώρες και η βιομηχανία της ΕΕ συνεργάζονται για την προετοιμασία της μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης διαδρόμων 5G για συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη κινητικότητα στις ευρωπαϊκές διαδρομές μεταφορών.

Βλ. επίσης

ΑΝΟΙΚΤΟ Ιντερνετ

Οι κανόνες της ΕΕ κατοχυρώνουν την αρχή της ανοικτής πρόσβασης στο διαδίκτυο: η κίνηση στο Διαδίκτυο αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις, φραγμούς, στραγγαλισμό ή ιεράρχηση προτεραιοτήτων.

ΤΠΕ και τυποποίηση

Οι προδιαγραφές ΤΠΕ διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα μπορούν να συνδεθούν και να διαλειτουργούν μεταξύ τους, ενισχύοντας την καινοτομία και διατηρώντας τις αγορές ΤΠΕ ανοικτές και ανταγωνιστικές.

Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΕΕ

Η πολιτική της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες βελτιώνει τον ανταγωνισμό, προωθεί την καινοτομία και ενισχύει τα δικαιώματα των καταναλωτών εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας

Η εργαλειοθήκη συνδεσιμότητας παρέχει καθοδήγηση για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών και δικτύων 5G. Τα δίκτυα αυτά θα προσφέρουν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες.

Ραδιοφάσμα: η βάση των ασύρματων επικοινωνιών

Οι ασύρματες επικοινωνίες, μέσω δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων, χρησιμοποιούν ραδιοφάσμα, δηλαδή ένα φάσμα ραδιοκυμάτων, για τη μεταφορά πληροφοριών. Μια τέτοια επικοινωνία μπορεί να είναι μεταξύ ανθρώπων, ανθρώπων και μηχανών ή συστημάτων («πράγματα» γενικότερα) ή μεταξύ πραγμάτων...

112: Αριθμός έκτακτης ανάγκης της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια; Το 112 είναι ο σωτήριος αριθμός σου! Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης, διαθέσιμος παντού στην ΕΕ, δωρεάν.

Περιαγωγή: συνδεδεμένος οπουδήποτε στην ΕΕ χωρίς επιπλέον χρέωση

Καθώς ταξιδεύετε σε ολόκληρη την ΕΕ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για να καλέσετε, να γράψετε και να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα όπως κάνετε στο σπίτι σας. Τα πρακτικά των κλήσεων, των μηνυμάτων SMS και των δεδομένων που χρησιμοποιείτε στο εξωτερικό στην ΕΕ...

Δορυφορικό ευρυζωνικό δίκτυο

Οι δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις είναι διαθέσιμες για την παροχή ταχείας συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε κάθε χώρα της ΕΕ.