Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνική προς την κοινωνία των Gigabit στοχεύει στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

  σημαία Ιταλίας

Περίληψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνική προς την κοινωνία των Gigabit εγκρίθηκε τον Μάιο του 2021 και σχεδιάζει παρέμβαση σε διάφορους τομείς για την παροχή συνδεσιμότητας σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας μέχρι στιγμής. Τα κονδύλια για την εφαρμογή των μέτρων διατέθηκαν μέσω του ιταλικού εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Τον Αύγουστο του 2020 υπεγράφη εκτελεστικό διάταγμα για το «Σχέδιο για τα σχολεία» και το «Σχέδιο οικογενειακών κουπονιών», με 600 εκατ. ευρώ να δαπανηθούν.

Οι δημοπρασίες ζώνης 5G για φάσμα 700 MHz, 3,5 GHz και 26 GHz πραγματοποιήθηκαν το 2018, με άδειες που ισχύουν μέχρι το τέλος του 2037. Η Vodafone και η TIM ξεκίνησαν τις υπηρεσίες 5G τον Ιούνιο του 2019, την Wind Tre τον Οκτώβριο του 2020 και την Ιλιάδα τον Δεκέμβριο του 2020.

Εθνικό σχέδιο και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

 • Το τμήμα τηλεπικοινωνιών (Comunicazioni) του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης (MiSE, Ministero dello Sviluppo Economico) είναι ο κύριος φορέας που είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου ευρυζωνικότητας της Ιταλίας. Η MES είναι υπεύθυνη για τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, θεσπίζει μέτρα που ορίζονται στο SNBUL και συντονίζει τις δραστηριότητες όλων των εμπλεκόμενων φορέων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Διαχειρίζεται επίσης το ιταλικό εθνικό μητρώο υποδομών (SINFI).
 • Ο Οργανισμός για την Ψηφιακή Ιταλία (AgID) συνδράμει σε τομείς που σχετίζονται με ζητήματα δημόσιας διοίκησης, ψηφιακής συνδεσιμότητας με δημόσια γραφεία και ειδικούς δημόσιους χρήστες, και ενσωματώνει τη συνδεσιμότητα με προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες.
 • Ο ρόλος του δημόσιου τομέα στην ανάπτυξη ολόκληρης της υπερευρυζωνικής πολιτικής στην Ιταλία συντονίζεται από την Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου (PCM) μέσω της επιτροπής για τη διάδοση ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας (COBUL), η οποία αποτελείται από το PCM, το MiSE, το Infratel Italia Spa και το AgID.
 • ΗAGCOM, η ρυθμιστική αρχή του τομέα, έχει συμβουλευτικά καθήκοντα και ενεργεί στον τομέα της ρύθμισης της πρόσβασης σε NGA, των όρων τιμών και των τεχνικών προτύπων.

Κύριοι στόχοι και μέτρα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνική προς την κοινωνία των Gigabit, Μάιος 2021, περιλαμβάνει επτά τομείς παρέμβασης: α) Σχέδιο για λευκές περιοχές, β) Σχέδιο κουπονιών, γ) Σχέδιο Ιταλίας 1 Giga, δ) Σχέδιο Ιταλίας 5G, ε) Σχέδιο Συνδεδεμένων Σχολείων, ζ) Συνδεδεμένο Σχέδιο Υγείας και η) Σχέδιο Μικρών Νήσων.

Το σχέδιο Italy 1 Giga, με προγραμματισμένη χορήγηση 3,8 δισ. ευρώ, έχει ως στόχο να παρέχει 1 Gbps σε τηλεφόρτωση και ταχύτητες αναφόρτωσης 200 Mbps σε γκρίζες περιοχές και περιοχές ανεπάρκειας της αγοράς, οι οποίες θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας χαρτογράφησης. Σύμφωνα με την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, προβλέπεται να καλυφθούν συνολικά 8,5 εκατομμύρια νοικοκυριά έως το 2026.

Το σχέδιο 5G της Ιταλίας, με κονδύλιο 2,02 δισ. ευρώ, αποσκοπεί στην παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G σε τομείς ανεπάρκειας της αγοράς.

Εθνικά και περιφερειακά χρηματοδοτικά μέσα και μέτρα για ευρυζωνικά δίκτυα

Το ιταλικό εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας διαθέτει 6,7 δισ. ευρώ για την εφαρμογή της στρατηγικής για την υπερευρυζωνική ζώνη. Το σχέδιο προβλέπει κονδύλια για τα ακόλουθα πέντε έργα:

 • Ιταλία 1 Giga,
 • Ιταλία 5G,
 • Συνδεδεμένα σχολεία, με στόχο την παροχή αιχμής συνδεσιμότητας (τουλάχιστον 1 Gbps) με τα περίπου 9.000 σχολεία,
 • Συνδεδεμένες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες έχουν ως στόχο να καλύψουν περίπου 12.000 νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης (τουλάχιστον 1 Gbps και συνδεσιμότητα έως 10 Gbps), και
 • Συνδεδεμένα μικρότερα νησιά, με στόχο την παροχή επαρκούς συνδεσιμότητας σε 18 μικρότερα νησιά μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών.

Ο εθνικός χάρτης πορείας της Ιταλίας για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας περιλαμβάνει διάφορες μεταρρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τον εξορθολογισμό των διαδικασιών χορήγησης αδειών για τεχνικά έργα, τη βελτίωση της διαφάνειας και την ενίσχυση των ικανοτήτων του ενιαίου σημείου πληροφόρησης, καθώς και την επέκταση του δικαιώματος πρόσβασης σε υφιστάμενες υλικές υποδομές.

Το ιταλικό καθεστώς κουπονιών συνολικού ύψους 610 εκατ. ευρώ θα παράσχει ενίσχυση με τη μορφή κουπονιών σε ΜΜΕ που θα εγγραφούν σε ευρυζωνικές υπηρεσίες ικανές να εξασφαλίσουν ταχύτητες τηλεφόρτωσης τουλάχιστον 30 megabits ανά δευτερόλεπτο (Mbps).

Δεδομένα για την ανάπτυξη και τις τεχνολογίες ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ιταλία

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και δαπανών, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ και ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΥΠΟΥ

Ελληνικά

Ιταλικά

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Italy (εθνικό γραφείο ευρυζωνικών ικανοτήτων): Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, Τμήμα Πολιτικής Συνοχής, Γραφείο Επιχειρησιακού Προγραμματισμού

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Largo Chigi 19, 00187 Roma, Ιταλία Επικοινωνία μέσω email Τηλέφωνο: + 39 06 6779 6803 Δικτυακός τόπος

Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης (Ministero dello Sviluppo Economico)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μέσω Veneto 33, 00187 Ρώμη, Ιταλία Επικοινωνία μέσω email Τηλέφωνο: + 39 06 47051 Δικτυακός τόπος

Οργανισμός για την Ψηφιακή Ιταλία (Agenzia per l’Italia Digitale, AgID)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μέσω Liszt 21, 00144 Ρώμη, Ιταλία Επικοινωνία μέσω email Τηλέφωνο: + 39 06 852 641 Δικτυακός τόπος

Αρχή Εγγύησης Επικοινωνιών (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, AGCOM)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μέσω Isonzo 21/b, 00198 Ρώμη, Ιταλία Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο: + 39 06 696 441 11 Δικτυακός τόπος

Τελευταια ΝΕΑ

Πράσινο φως για τα IRIS²: δορυφορικές ευρυζωνικές συνδέσεις για αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε το IRIS² (υποδομή για ανθεκτικότητα, διασυνδεσιμότητα και ασφάλεια μέσω δορυφόρου) στις 7 Μαρτίου 2023 και έδωσε το τελικό πράσινο φως για τη νέα δορυφορική συστοιχία της ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Η Επιτροπή παρουσιάζει νέες πρωτοβουλίες, με την πρόταση για την υποδομή Gigabit

Στις 23 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή παρουσίασε σειρά δράσεων με στόχο να καταστεί η συνδεσιμότητα Gigabit διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ έως το 2030.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του θεματολογίου της Ισπανίας για το ψηφιακό 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Ρουμανία

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Ρουμανίας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως πρώτο βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Πορτογαλία

Η Ατζέντα Πορτογαλίας Ψηφιακή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής υποδομής που επιτρέπει στους πολίτες να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να επωφεληθεί από 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση των gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Λιθουανία

Η Λιθουανία έχει ως στόχο να παράσχει 100 Mbps έως το 2027 στις αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας επίσης τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιρλανδία

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ουγγαρία

Το σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση 2021-2030 της Ουγγαρίας αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Broadband - Ελλάδα

Το Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους του Gigabit Society 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην πανεθνική προμήθεια δικτύων FTTH και 5G.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο ταχείας ευρυζωνικής πρόσβασης για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και οπτικών ινών για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών με γνώμονα τον ανταγωνισμό, επικουρούμενη από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές και συμβουλές για τους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά την κατασκευή του VHCN.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κύπρο

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για την πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Βέλγιο

Η ευρυζωνική στρατηγική του Βελγίου ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής «Ψηφιακό Βέλγιο». Στόχος του εθνικού σχεδίου για σταθερές και κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες υψηλής...

Ευρυζωνική σύνδεση στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.