Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» MEDIA

Το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής βιομηχανίας και άλλων οπτικοακουστικών βιομηχανιών.

    Πανό για 30 χρόνια του προγράμματος MEDIA

Τι είναι το πρόγραμμα MEDIA «Δημιουργική Ευρώπη»;

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που στηρίζει τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Το νέο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027», με προϋπολογισμό 2,44 δισ. ευρώ, θα επενδύσει σε δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική πολυμορφία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα. Οι καινοτομίες της θα συμβάλουν στην ανάκαμψη αυτών των τομέων, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους να γίνουν πιο ψηφιακές, πιο πράσινες, πιο ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία διαφορετικά σκέλη: Μέσα μαζικής ενημέρωσης, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣκαι ΣΤΟΧΟΣ — ΤΟΜΕΑΣ.

Το 2021, το πρόγραμμα MEDIA γιόρτασε 30 χρόνια στήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου και ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα για την περίοδο 2021-2027, το οποίο χωρίζεται σε 4 θεματικές ομάδες, σύμφωνα με τους στόχους που επιδιώκουν:

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ενθάρρυνση της συνεργασίας και της καινοτομίας στη δημιουργία και παραγωγή έργων υψηλής ποιότητας.
  2. για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας, της επεκτασιμότητας και των ταλέντων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έναντι των παγκόσμιων ανταγωνιστών.
  3. το κοινό: ενίσχυση της προσβασιμότητας και της προβολής των έργων για το δυνητικό κοινό τους, μέσω διαύλων διανομής και πρωτοβουλιών ανάπτυξης κοινού.
  4. η ΠΟΛΙΤΙΚΗ: υποστήριξη της πολιτικής συζήτησης/ανταλλαγής φόρουμ, μελετών και εκθέσεων. Προώθηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης.

Το σκέλος MEDIA επικεντρώνεται στα εξής:

  • ενθάρρυνση της συνεργασίας τόσο σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας όσο και σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να επεκταθούν οι οπτικοακουστικές επιχειρήσεις και το ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο·
  • την καλλιέργεια ταλέντων, όπου και αν προέρχονται, και τη διεύρυνση της συμμετοχής και της συνεργασίας μεταξύ των χωρών·
  • ενίσχυση της παγκόσμιας κυκλοφορίας, προώθηση και διανομή των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων, λαμβάνοντας υπόψη το νέο ψηφιακό περιβάλλον·
  • στήριξη της συμμετοχής και της ανάπτυξης κοινού όλων των ηλικιών, ιδίως των νέων, σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.

Μέσα ενημέρωσης το 2022

Κάθε χρόνο, οι επιτροπές καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για την υλοποίηση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Ο προϋπολογισμός για το 2022 «Δημιουργική Ευρώπη» ανέρχεται σε 385,6 εκατ. EUR, εκ των οποίων 226,5 εκατ. EUR θα διατεθούν στο υποπρόγραμμα MEDIA, αύξηση κατά 31 % σε σύγκριση με το 2021.

Με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του οικονομικού δυναμικού του τομέα των οπτικοακουστικών μέσων και των μέσων ενημέρωσης, το πρόγραμμα MEDIA ενισχύθηκε με την προσθήκη νέων δράσεων στο πρόγραμμά του και με την εστίαση στην ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της στήριξης των συμπαραγωγών, των δομημένων δικτύων και των εταιρικών σχέσεων.

Δείτε το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2022

Οι προσκλήσεις για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» του2022 θα δημοσιευθούν εδώ

Γιατί;

Η ψηφιακή επανάσταση και η κρίση COVID-19 έχουν αναδιαμορφώσει τον οπτικοακουστικό τομέα. Νέα ζητήματα ανέκυψαν ως βασικές προκλήσεις, όπως η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, η εξασφάλιση πρόσβασης στη χρηματοδότηση σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο τομέα και η εξασφάλιση της ορθής διανομής των έργων.

Στόχος του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» είναι να επικεντρωθεί σε πρωτοβουλίες που μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στον τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο αντίκτυπος αυτός μπορεί να προέλθει είτε από την υποστήριξη μεμονωμένων έργων και πρωτοβουλιών που προωθούν νέες δεξιότητες στον τομέα είτε από πρωτοβουλίες υπέρ της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα.

Επιπλέον, το πρόγραμμα προωθεί τις προσπάθειες και τις βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην επίτευξη βασικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η Πράσινη Συμφωνία, η συμμετοχικότητα και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Σε μια εποχή που τα μουσεία, οι κινηματογράφοι, οι χώροι πολιτιστικής κληρονομιάς, τα θέατρα, όλα αρχίζουν να ξανανοίγονται, θέλω να επαναλάβω τη στήριξη της Επιτροπής προς τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Με αυξημένο προϋπολογισμό, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» θα προσπαθήσει να ενισχύσει την ανάκαμψη των τομέων, προωθώντας παράλληλα την τεράστια ποικιλομορφία και δημιουργικότητα που μας προσφέρουν.

Mariya Gabriel, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας

Πού μπορώ να μάθω περισσότερα;

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Επιτυχημένα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2022: Οι ταινίες που υποστηρίζονται από το MEDIA κέρδισαν διάφορα βραβεία, μεταξύ των οποίων και ο καλύτερος ευρωπαϊκός κινηματογράφος

Οι νικητές της 35ης διοργάνωσης των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών βραβείων ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2022 στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, ενώ οι ταινίες που υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα MEDIA της ΕΕ ήταν πολύ επιτυχείς.

PRESS RELEASE |
Δεκαέξι ταινίες που υποστηρίζονται από την ΕΕ διαγωνίζονται στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2022

Δεκαέξι ταινίες που υποστηρίζονται από την ΕΕ θα επιλεγούν για την απονομή βραβείων κατά την 35η διοργάνωση των ευρωπαϊκών κινηματογραφικών βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας.

PRESS RELEASE |
Εννέα χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ ταινίες παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2022

Εννέα χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ ταινίες θα παρουσιαστούν στην 79η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του την Τετάρτη και θα διαρκέσει έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

DIGIBYTE |
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» MEDIA στο 79ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας

Η 79η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας θα πραγματοποιηθεί από τις 31 Αυγούστου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2022, με τη συμμετοχή 9 ταινιών που υποστηρίζονται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη — MEDIA». Το MEDIA θα φιλοξενήσει επίσης 3 εκδηλώσεις με θέμα «Η Ευρώπη στο επίκεντρο» στη γέφυρα παραγωγής της Βενετίας.

Related Content

Big Picture

Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ενημέρωσης

Αυτές τις μέρες μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα αγαπημένα μας προγράμματα όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και στο διαδίκτυο. Οι εκθέσεις αυτές υπόκεινται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Dig deeper

Δημιουργική Ευρώπη MEDIA — Υποστήριξη της ανάπτυξης κοινού για ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο

Το πρόγραμμα MEDIA θα υποστηρίξει καινοτόμους τρόπους συνεργασίας με το κοινό σε όλα τα επίπεδα, ώστε να εξασφαλιστεί το ευρύτερο κοινό για τα ευρωπαϊκά οπτικοακουστικά έργα.

See Also

Η Σύγκλιση των Μέσων

Ο μετασχηματισμός του τοπίου των οπτικοακουστικών μέσων προσφέρει τις δυνατότητες για νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Θέτει επίσης πολλά ερωτήματα για εμάς.

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου είναι μια πλατφόρμα διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών στον οπτικοακουστικό τομέα.

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα

Το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα (MAAP) αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και τεχνολογικής αυτονομίας κατά την ψηφιακή δεκαετία.