Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων και να προωθήσει έργα και στρατηγικές για τη βελτίωση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ευρώπη.

    Άτομο που πληκτρολογεί σε φορητό υπολογιστή

GETTY

Όλοι οι Ευρωπαίοι χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες για να σπουδάσουν, να εργαστούν, να επικοινωνήσουν, να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες και να βρουν αξιόπιστες πληροφορίες. Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι δεν διαθέτουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) δείχνει ότι 4 στους 10 ενήλικες και κάθε τρίτο άτομο που εργάζεται στην Ευρώπη στερούνται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Υπάρχει επίσης χαμηλή εκπροσώπηση των γυναικών σε επαγγέλματα και σπουδές που σχετίζονται με την τεχνολογία, με μόνο 1 στους 6 ειδικούς στον τομέα των ΤΠΕ και 1 στους 3 απόφοιτους των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM) να είναι γυναίκες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει στόχους στο ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων και στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 70 % των ενηλίκων θα διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2025. Οι πρωτοβουλίες αυτές αποσκοπούν στη μείωση του επιπέδου των ατόμων ηλικίας 13-14 ετών που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις στους τομείς της πληροφορικής και του ψηφιακού γραμματισμού από 30 % (2019) σε 15 % το 2030.

Η ευρωπαϊκή πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας είναι μια νέα πρωτοβουλία που δρομολογήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». Προσφέρει πληροφορίες και πόρους σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς και ευκαιρίες κατάρτισης και χρηματοδότησης.

Παρασκήνιο

Πάνω από το 70 % των επιχειρήσεων έχουν δηλώσει ότι η έλλειψη προσωπικού με επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες αποτελεί εμπόδιο για τις επενδύσεις. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης έλλειψη ψηφιακών εμπειρογνωμόνων που μπορούν να αναπτύξουν τεχνολογίες αιχμής προς όφελος όλων των πολιτών.

Μια ισχυρή ψηφιακή οικονομία που θα τροφοδοτείται από τους Ευρωπαίους με ψηφιακές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για την καινοτομία, την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών έχει τεράστιο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και στο είδος των δεξιοτήτων που απαιτούνται στην οικονομία και στην κοινωνία. Τα κράτη μέλη, οι επιχειρήσεις, οι πάροχοι κατάρτισης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλοι οργανισμοί πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων.

Για την παρακολούθηση της ανάπτυξης της ψηφιακής μετάβασης και του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων, η Επιτροπή δημοσιεύει το DESI ετησίως. Παρακολουθεί τις ψηφιακές επιδόσεις των κρατών μελών σε διάφορους τομείς για την παρακολούθηση της προόδου και τον εντοπισμό των σημείων όπου απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες.

Τελευταια ΝΕΑ

Η πρώτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας ζητεί συλλογική δράση για τη διαμόρφωση της ψηφιακής μετάβασης

Η πρώτη έκθεση για την κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας, η οποία δημοσιεύτηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση της προόδου προς την επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού για την ενδυνάμωση μιας πιο ψηφιακά κυρίαρχης, ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ΕΕ.

PRESS RELEASE |
Ψηφιακή δεκαετία 2030: Η Επιτροπή εγκρίνει δείκτες για την παρακολούθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης και εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε τους βασικούς δείκτες επιδόσεων (ΒΔΕ), ώστε να καταστεί δυνατή η μέτρηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας 2030, και εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαρθρώσουν τους εθνικούς χάρτες πορείας τους, ώστε να επιτευχθούν οι ψηφιακοί στόχοι.

PRESS RELEASE |
Ευρωβαρόμετρο: Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες θα είναι ζωτικής σημασίας για την καθημερινή τους ζωή

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, τέσσερις στους πέντε Ευρωπαίους πιστεύουν ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινή τους ζωή και ότι η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα για να διασφαλίσει έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό, επιβεβαιώνοντας έτσι το όραμα και την πολιτική της Ευρώπης για την ψηφιακή δεκαετία.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ψηφιακές δεξιότητες

Η ΕΕ έχει αναπτύξει μια σειρά πολιτικών και πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο του εργατικού δυναμικού όσο και των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή μάθηση και ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω της χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας και της προώθησης των ψηφιακών τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για τη μάθηση.

Πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές δεξιότητες

Ο συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας και άλλες πρωτοβουλίες προωθούν την αριστεία στις ψηφιακές δεξιότητες σε διάφορους οργανισμούς, τομείς και χώρες.

Σχετικο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ