Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Η Σύγκλιση των Μέσων

Ο μετασχηματισμός του τοπίου των οπτικοακουστικών μέσων προσφέρει τις δυνατότητες για νέες εμπειρίες και ευκαιρίες. Θέτει επίσης πολλά ερωτήματα για εμάς.

    «»

Η σύγκλιση μπορεί να γίνει αντιληπτή ως η προοδευτική συγχώνευση του παραδοσιακού ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου και του διαδικτυακού περιεχομένου.

Όταν οι άνθρωποι μιλούν για τη σύγκλιση και τη συνδεδεμένη τηλεόραση, συχνά αναφέρονται σε τηλεοράσεις που είναι συνδεδεμένες στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, στις συζητήσεις πολιτικής ο όρος χρησιμοποιείται με ευρύτερη έννοια για να αντικατοπτρίζει τη σταδιακή σύγκλιση στον οπτικοακουστικό τομέα.

Οι δυνατότητες προβολής σήμερα εκτείνονται από τηλεοράσεις με πρόσθετη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο έως αποκωδικοποιητές που παρέχουν περιεχόμενο βίντεο, έως υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων που παρέχονται μέσω υπολογιστών, ταμπλετών και άλλων κινητών συσκευών. 

Η προσοχή δεν εστιάζεται πλέον σε μία μόνο οθόνη. Παράλληλα με την παρακολούθηση τηλεόρασης, οι θεατές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταμπλέτες ή smartphones για να περιηγηθούν στο Διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες ή για να συνομιλήσουν με φίλους σχετικά με την εκπομπή.

Οι εφαρμογές «δεύτερης οθόνης» σε αυτές τις συσκευές προσφέρουν την προοπτική της «κοινωνικής τηλεόρασης» που προσφέρει μια πιο διαδραστική εμπειρία για τον καταναλωτή. Προσφέρουν επίσης νέες ροές εσόδων για τον πάροχο περιεχομένου. Και, πολλές από τις σημερινές συσκευές όχι μόνο διευκολύνουν την κατανάλωση, αλλά δίνουν στους καταναλωτές μια εύκολη επιλογή να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο.

Όλες αυτές οι εξελίξεις κάνουν τη σύγκλιση όλο και πιο ορατή στην καθημερινή μας ζωή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο για την προετοιμασία ενός πλήρως συγκλίνοντος οπτικοακουστικού κόσμου: Ανάπτυξη, δημιουργία και αξίες.

Η Πράσινη Βίβλος κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να ανταλλάξουν τις απόψεις τους σχετικά με το μεταβαλλόμενο τοπίο των μέσων ενημέρωσης και το διαδίκτυο χωρίς σύνορα. Ειδικότερα, τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να ανταλλάξουν τις απόψεις τους σχετικά με τις συνθήκες της αγοράς, τη διαλειτουργικότητα, τις υποδομές και τις επιπτώσεις στους κανόνες της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο ανατροφοδότησης καθώς και σύνοψη των απαντήσεων τον Σεπτέμβριο του 2014.

Τελευταια ΝΕΑ

PRESS RELEASE |
Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων: Η Επιτροπή παραπέμπει πέντε κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Τσεχία, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και την Ισπανία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη μεταφοράς της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων («οδηγία ΥΟΑΜ», οδηγία (ΕΕ) 2018/1808), ζητώντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

PRESS RELEASE |
Οπτικοακουστικά μέσα: Η Επιτροπή καλεί κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες της ΕΕ για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αυτή την εβδομάδα αιτιολογημένη γνώμη στην Τσεχία, την Εσθονία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία, επειδή δεν παρείχαν πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων στο εθνικό τους δίκαιο. Οι νέοι κανόνες ισχύουν για όλα τα οπτικοακουστικά μέσα, τόσο τις παραδοσιακές τηλεοπτικές εκπομπές όσο και τις κατά παραγγελία υπηρεσίες, καθώς και τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο. Αποσκοπούν στη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου κατάλληλου για την ψηφιακή εποχή, το

PRESS RELEASE |
Θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία κατά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας σχετικά με την ισότητα και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και μέσων ενημέρωσης

Αυτές τις μέρες μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα αγαπημένα μας προγράμματα όχι μόνο στην τηλεόραση, αλλά και στο διαδίκτυο. Οι εκθέσεις αυτές υπόκεινται στους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Βλ. επίσης

Πρόγραμμα MEDIA «Δημιουργική Ευρώπη»

Το σκέλος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» έχει σχεδιαστεί για τη στήριξη του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και άλλων οπτικοακουστικών βιομηχανιών.

Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κινηματογράφου είναι μια πλατφόρμα διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων μερών στον οπτικοακουστικό τομέα.

Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα

Το σχέδιο δράσης για τα μέσα ενημέρωσης και τον οπτικοακουστικό τομέα (MAAP) αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης και στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και τεχνολογικής αυτονομίας κατά την ψηφιακή δεκαετία.