Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη έχει ως στόχο να επιταχύνει τις επενδύσεις στην ΤΝ, να ενεργήσει σε στρατηγικές και προγράμματα για την ΤΝ και να ευθυγραμμίσει την πολιτική για την ΤΝ ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός στην Ευρώπη.

    Ένα ρομπότ κουνάει ένα ανθρώπινο χέρι

© iStock by Getty Images - 1152951190 metamorworks

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Ευρώπης για τη δημιουργία παγκόσμιας ηγετικής θέσης στην αξιόπιστη ΤΝ. Η τελευταία επικαιροποίηση του σχεδίου δημοσιεύθηκε το 2021 και ευθυγραμμίζεται στενά με τις ψηφιακές και πράσινες προτεραιότητες της Επιτροπής, καθώς και με την αντίδραση της Ευρώπης στην πανδημία COVID-19.

Το συντονισμένο σχέδιο δημοσιεύθηκε αρχικά το 2018, ως κοινή δέσμευση μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και της Ελβετίας για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της Ευρώπης να ανταγωνιστεί παγκοσμίως. Ως πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτής της δέσμευσης, το αρχικό σχέδιο καθόρισε δράσεις και χρηματοδοτικά μέσα για την υιοθέτηση και την ανάπτυξη της ΤΝ σε όλους τους τομείς. Παράλληλα, τα κράτη μέλη ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν τις δικές τους εθνικές στρατηγικές

Το συντονισμένο σχέδιο του 2021 αποσκοπεί στη μετατροπή της στρατηγικής σε δράση προτρέποντας:

  • επιτάχυνση των επενδύσεων σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την προώθηση ανθεκτικής οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης με τη βοήθεια της υιοθέτησης νέων ψηφιακών λύσεων
  • να ενεργήσει σχετικά με τις στρατηγικές και τα προγράμματα για την ΤΝ με την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ επωφελείται πλήρως από τα πλεονεκτήματα των υιοθετούντων την πρώτη πρωτοβουλία.
  • ευθυγράμμισητης πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη για την εξάλειψη του κατακερματισμού και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων

Για να επιτευχθεί αυτό, το επικαιροποιημένο σχέδιο καθορίζει τέσσερις βασικές δέσμες στόχων πολιτικής, οι οποίες υποστηρίζονται από συγκεκριμένες δράσεις και υποδεικνύουν τον πιθανό μηχανισμό χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα για:

  1. καθορισμός πρόσφορων συνθηκών για την ανάπτυξη και την υιοθέτηση της ΤΝ στην ΕΕ
  2. να καταστήσει την ΕΕ τον τόπο όπου η αριστεία ευδοκιμεί από το εργαστήριο στην αγορά
  3. διασφάλιση ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης λειτουργούν για τους ανθρώπους
  4. οικοδόμηση στρατηγικής ηγεσίας σε τομείς υψηλού αντικτύπου

Μπλε κύκλος με κείμενο που περιγράφει το σχέδιο συντονισμού για την τεχνητή νοημοσύνη

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η Επιτροπή πρότεινε να επενδύσει η ΕΕ στην ΤΝ τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ ετησίως από τα προγράμματα «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη». Η χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ για την ΤΝ θα πρέπει να προσελκύει και να συγκεντρώνει επενδύσεις για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου με τη συνένωση δυνάμεων.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρέχει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία εκσυγχρονισμού και επενδύσεων στην ΤΝ. Μέσω αυτού, η ΕΕ μπορεί να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη και υιοθέτηση ανθρωποκεντρικών, αξιόπιστων, ασφαλών και βιώσιμων τεχνολογιών ΤΝ.

Παρασκήνιο

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάστηκαν στενά και συνεδριάζουν τακτικά για να εργαστούν για τις κύριες δράσεις που προτείνονται στο συντονισμένο σχέδιο του 2018. Σημείωσαν πρόοδο σε όλους τους τομείς του σχεδίου, μεταξύ άλλων προτείνοντας μια στρατηγική για τα δεδομένα, στηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και δημιουργώντας συνθήκες αριστείας στην έρευνα και ανάπτυξη και την υιοθέτηση της ΤΝ στην Ευρώπη.

Συνολικά, τα δύο πρώτα έτη εφαρμογής επιβεβαίωσαν ότι οι κοινές δράσεις και η διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής είναι καίριας σημασίας για την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και ηγετική θέση της ΕΕ στην ανάπτυξη και υιοθέτηση της ΤΝ. Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει εθνικές στρατηγικές για την ΤΝ και έχουν αρχίσει να τις εφαρμόζουν. Οι επενδύσεις στην ΤΝ έχουν αυξηθεί και η ΕΕ ήταν σε θέση να κινητοποιήσει κρίσιμους πόρους για τη στήριξη αυτών των διαδικασιών.

Το συντονισμένο σχέδιο του 2021 καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και να επικαιροποιήσουν τις εθνικές στρατηγικές για την ΤΝ, όπως απαιτείται. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη επικαιροποιήσει τις αρχικές στρατηγικές τους.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς 23 από τις 27 χώρες της ΕΕ, καθώς και η Νορβηγία και η Ελβετία, σημείωσαν πρόοδο όσον αφορά τις εθνικές τους στρατηγικές. Οι υπόλοιπες εθνικές στρατηγικές αναμένεται επίσης να δημοσιευθούν σύντομα.

 

Χώρα

Κατάσταση στρατηγικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Σχετικά έγγραφα

Αυστρία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αύγουστος 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Βέλγιο

Σε εξέλιξη

TBC

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Βουλγαρία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού

Κροατία

Σε εξέλιξη

TBC

 

Κύπρος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα

Δημοκρατία της Τσεχίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μάιος 2019

 

Δανία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μάρτιος 2019

Στρατηγική για την ψηφιακή ανάπτυξη

Εσθονία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ιούλιος 2019

Έκθεση της ειδικής ομάδας

Φινλανδία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

Ενδιάμεση έκθεση

Γαλλία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μάρτιος 2018

Ενημέρωση στρατηγικής

Γερμανία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Ενημέρωση στρατηγικής

Στρατηγική δεδομένων

Ελλάδα

Σε εξέλιξη

TBC

Προκαταρκτική στρατηγική

Ουγγαρία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

 

Ιρλανδία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ιούλιος 2021

Στρατηγική ανοικτών δεδομένων

Ιταλία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ενημέρωση στρατηγικής

Σχέδιο δράσης ανοικτής κυβέρνησης

Λετονία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

 

Λιθουανία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μάρτιος 2019

 

Λουξεμβούργο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μάιος 2019

 

Μάλτα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Οδικός χάρτης 2025

Δεοντολογικό πλαίσιο

Κάτω Χώρες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Πρόγραμμα Ained

Νορβηγία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Ο νέος μας ψηφιακός κόσμος

Τα ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΩΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Πολωνία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Οδηγός ανοιχτών δεδομένων

Πορτογαλία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ιούνιος 2019

Στρατηγική για προχωρημένους υπολογιστές

Ρουμανία

Σε εξέλιξη

TBC

Σχέδιο εθνικής στρατηγικής

Σλοβακία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Ιούλιος 2019

Σχέδιο δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Κρατικά προγράμματα R & D

Σλοβενία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μάιος 2021

 

Ισπανία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ψηφιακό θεματολόγιο

Σχέδιο ψηφιακών δεξιοτήτων

Σουηδία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Μάιος 2018

 

Ελβετία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση

 

Τελευταια ΝΕΑ

NEWS ARTICLE |
Νέο ευρωπαϊκό έργο προ-εμπορικών δημόσιων συμβάσεων: Ψηφιακή πλατφόρμα δεδομένων για την ενίσχυση της κυκλικότητας στον δημόσιο τομέα

Η κοινοπραξία CircularPSP συγκεντρώνει 7 προμηθευτές από 7 χώρες (DE, FI, TR, SE, IE, PT, SI), οι οποίοι εκπροσωπούν 45 εκατομμύρια πολίτες, και προετοιμάζει προεμπορικές δημόσιες συμβάσεις για την αντιμετώπιση της κοινής πρόκλησης της επιτάχυνσης της ψηφιακής μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία.

PRESS RELEASE |
Ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου: Δρομολόγηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας απεικόνισης του καρκίνου

Σήμερα, σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, η Επιτροπή εγκαινιάζει την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου για τη στήριξη των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων καινοτομίας για τη βέλτιστη χρήση καινοτόμων λύσεων που βασίζονται σε δεδομένα για τη θεραπεία και την περίθαλψη του καρκίνου.

NEWS ARTICLE |
Επενδύσεις ύψους 220 εκατ. EUR σε εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού για την τόνωση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και της ρομποτικής στην Ευρώπη

Για να καταστεί η ΕΕ ο χώρος όπου η αριστεία της ΤΝ θα ευδοκιμήσει από το εργαστήριο έως την αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί εγκαταστάσεις δοκιμών και πειραματισμού (TEF) παγκόσμιας κλάσης για την ΤΝ.

Related Content

Big Picture

Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης

Η προσέγγιση της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται στην αριστεία και την εμπιστοσύνη, με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής και βιομηχανικής ικανότητας, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Dig deeper

Η αριστεία της τεχνητής νοημοσύνης ακμάζει από το εργαστήριο στην αγορά

Το συντονισμένο σχέδιο για την τεχνητή νοημοσύνη προτείνει μια συγκεκριμένη δέσμη κοινών δράσεων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη δημιουργία παγκόσμιας ηγετικής θέσης στην αξιόπιστη ΤΝ.

See Also

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΤΝ

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΤΝ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καθιέρωση ανοικτού διαλόγου πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Από την έναρξή της το 2018, η Συμμαχία για την ΤΝ έχει δεσμεύσει περίπου 6.000 ενδιαφερόμενα μέρη μέσω τακτικών εκδηλώσεων...