Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Consultation | Väljaanne

Elektroonilise side sektori ja selle taristu tulevik

Komisjon on algatanud ettevalmistava konsultatsiooni, et koguda arvamusi ühenduvussektori ja selle taristu võimalike arengute kohta.

Selle eesmärk on koguda arvamusi muutuva tehnoloogilise ja turumaastiku ning selle kohta, kuidas see võib mõjutada elektroonilise side sektorit tervikuna. Selles käsitletakse ka eri taristuliike ja seda, kui suuri investeeringuid on Euroopal vaja, et olla lähiaastatel digipöörde eestvedaja.

Digitaalsed turud ja eelkõige ühenduvusturud seisavad silmitsi murranguliste tehnoloogiliste ja turusuundumustega. Need hõlmavad pilvandmesalvestust, üleminekut servandmetöötlusele, metaversumi kasutatavust, tehisintellekti, virtuaalreaalsust ja muud.  Lisaks ei ole sellised arengud eraldatud keerulisest geopoliitilisest ja laiemast majanduslikust olukorrast.

Seepärast on nüüd hea hetk uurida ühenduvussektorit konsultatsioonide teel ja koguda sidusrühmade arvamusi selle kohta, kus elektroonilise side sektor asub ja kus see peaks tulevikus olema.

Ettevalmistav konsultatsioon on osa sidusrühmadega peetavast dialoogist selle üle, kas kõik, kes saavad digipöördest kasu, peaksid andma ka õiglase panuse vajalikesse investeeringutesse. See on keeruline küsimus, mille lahendamine eeldab asjakohaste faktide ja arvude põhjalikku mõistmist.

Täna algatatud konsultatsioon on avatud kõigile sidusrühmadele 12 nädalaks. Konsultatsiooni tulemuste põhjal kaalub komisjon elektroonilise side sektori tuleviku jaoks kõige sobivamaid meetmeid.

Kõik huvitatud ettevõtted, organisatsioonid või üksikisikud kutsutakse küsitlusele vastama. Vastuseid tuleks vajaduse korral põhjendada, eriti kvantitatiivsete andmete osas.

Vastus konsultatsioonile

Küsitlusele kaasa aitama

 

Saate PDF-vormingus alla laadida EU Survey Tooli, kui klõpsate ülaloleval lingil ilma oma vastust lõplikult vormistamata. Samuti saate alla laadida PDF-versiooni kõigis kolmes kättesaadavas keeles.

Pange tähele, et küsitlusele saab vastata ainult siis, kui täidate oma vastused veebipõhises küsimustikus.

PDF-versioonid on üksnes informatiivsed.

 

Täiendavate küsimuste korral võite ühendust võtta järgmisel aadressil: CNECT-FUTURE_OF_CONNECTIVITY@ec.europa.eu

 

Allalaadimiseks

Questionnaire - DE
Laadi alla 
Questionnaire - EN
Laadi alla 
Questionnaire - FR
Laadi alla 

Related content