Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

2022. aasta Euroopa lairibaühenduse auhindade tseremoonia

Auhindadega tunnustatakse tipptaset ja häid tavasid lairibaühenduse kasutuselevõtu projektides kogu ELis.

European Broadband Awards logo in the shape of a prize ribbon with European Union stars, with adjacent title "European Broadband Awards Ceremony 2022"

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Euroopa Komisjon annab 27. septembril Brüsselis (kell 10.30–12.30 Kesk-Euroopa aja järgi) välja 2022. aasta Euroopa lairibaühenduse auhinna võitjad, tunnustades silmapaistvaid lairibaühenduse kasutuselevõtu projekte kogu EList, et tõsta esile ja jagada häid tavasid, et tipptasemel projektid saaksid kiire lairibaühenduse kõigile kättesaadavaks teha.

Tseremoonia toob kokku konkursi finalistid koos Euroopa Komisjoni, liikmesriikide riiklike ja piirkondlike pädevate lairibaühenduse asutuste, valitud maapiirkondade võrgustike, telekommunikatsiooniühenduste ja uurimisinstituutide kõrgetasemeliste esindajatega. 

Pärast olulisi poliitilisi teadaandeid ja 2022. aasta žürii tutvustamist annavad direktorid Mario Milouchev ja Rita Wezenbeek auhinnad parimatele projektidele järgmistes kategooriates: 

  1. Uuenduslikud rahastamis-, äri- ja investeerimismudelid 
  2. Kulude vähendamise meetmed ja kaasinvesteeringud 
  3. Sotsiaal-majanduslik mõju maapiirkondades ja äärealadel 
  4. Nõudluse loomine ja ühenduvuse kasutuselevõtt   
  5. Teenuste kvaliteet ja taskukohasus 

Tutvuge tegevuskavagajaregistreerige end nüüd.