Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

5G-PPPP veebiseminar: Euroopa kiireneb 6G suunas

Veebiseminar võimaldab esimest korda hinnata tööstuse erinevaid seisukohti 6G visiooni suunas Euroopast ning kirjeldab üksikasjalikult seda visiooni toetavaid tehnoloogiaid. Neid tutvustatakse 5G avaliku ja erasektori partnerluse üheksas uues 5G-projektist kaugemale ulatuvas aruka ühenduvuse projektis (5G-PPP). Need projektid algasid peamiselt 2021. aasta jaanuaris ja nendega tegeletakse peamiste edusammudega, mis ulatuvad 5G-st kaugemale 6G suunas.

Smart Connectivity beyond 5G projects

5G-PPP

See 5G-PPP veebiseminar jagatakse kahte ossa, kus kõik projektid esitavad oma nägemuse 6Gst esimeses osas oma projektide motivatsioonina ja tehniliste probleemidena, millega nad teises osas 6G suunas liikumisel kokku puutuvad.