Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

Ühine põllumajanduspoliitika hoogustab ELi maapiirkondade digiüleminekut

Ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kaudu muudab EL maapiirkonnad ja põllumajanduse konkurentsivõimelisemaks ja kestlikumaks.

Text over cartoon illustration of a farmer smiling at the viewer as she holds up and points to her smart phone, while standing next to a greenhouse in a sunny countryside setting: “The Common Agricultural Policy as a driver for rural digital transformation”.

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Osa sellest on liikmesriikide ÜPP strateegiakavade raames investeerimine digipöördesse.

Digitehnoloogia võib mitmel viisil parandada põllumajandust ja muud maapiirkondade tegevust. Kiire lairibataristu, IT-seadmed ning digivahendite ja -teenuste kasutuselevõtt võivad suurendada põllumajandustootjate tootlikkust ja sissetulekut, tagades samal ajal maakogukondadele hea elatustaseme. Digitehnoloogia võib aidata põllumajandusel muutuda keskkonnahoidlikumaks, vastupidavamaks ja kestlikumaks kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega.

Seetõttu sisaldab iga liikmesriigi ÜPP strateegiakava kohandatud digistrateegiat, milles võetakse arvesse riiklikke olusid ja kohalikke vajadusi. Selle strateegia kaudu selgitavad liikmesriigid, kuidas nad kasutavad maapiirkondade ja põllumajanduse digiteerimiseks taaste- ja vastupidavusrahastu vahendeid ning rahastamist sellistest programmidest nagu programm „Digitaalne Euroopa“, programm „Euroopa horisont“, Euroopa ühendamise rahastu ja Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) koos oma riiklike vahenditega.

Lugege täiendavalt

Video loodi Euroopa pädevate lairibaühenduse asutuste (BCO) võrgustikutöö raames, mille eesmärk on suurendada teadlikkust ELi toetusest kiire lairibaühenduse kasutuselevõtuks ja jagada häid tavasid lairibaprojektides. Tutvu BCO võrgustiku YouTube’i mängunimekirjaga, mis sisaldab intervjuusid lairibaühenduse heade tavade, rahastamise ja poliitika kohta, ning tutvu värskeimate uudiste ja allikatega BCO võrgustiku raamatukogus.