Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

Sihtkoht Maa: Maa digitehe, et toetada keskkonnahoidlikumat poliitikat keskkonnahoidlikuma tuleviku nimel

Registreerumine on nüüd avatud üritusele „Destination Earth“, mis toimub 2022. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsil (COP27).

Euroopa Komisjoni sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat (DG CONNECT) korraldab COP27-l ürituse oma juhtalgatuse „Destination Earth“teemal.

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat tutvustab Destination Earth veebi vaatajaskonnale ÜRO kliimamuutuste konverentsi virtuaalsel üritusel neljapäeval, 10. novembril kell 11.00 (GMT+ 2).

Istungil osalevad sõnavõtjad algatuses osalevatest organisatsioonidest, sealhulgas: 

Sihtmaa on väga oluline, et aidata meil ette näha nii loodusõnnetusi kui ka inimeste keskkonnakahjusid ning nende tulevast mõju Euroopale ja maailmale. Selle eesmärk on luua Maa väga täpne digitaalne mudel – ehk digitaalne kaksik –, et jälgida ja prognoosida keskkonnamuutusi ja nende mõju inimelule.  

Seda tehes aitab see kaasa meie jõupingutustele saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärgid ja ELi rohelise kokkuleppe eesmärgid.  

See sessioon annab osalejatele ülevaate sellest, kuidas Euroopa uus digi-, andme- ja kõrgjõudlusega andmetöötlustaristu annab tõuke sihtkoha Maa digiteisikutele ning kuidas me saame seda kasutada rohe- ja digipöörde kiirendamiseks.