Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

Digitaalne projektikonkurss, mis on pühendatud energiasäästurakenduste ühisele Euroopa võrdlusraamistikule

Selle vahendusürituse eesmärk on luua võimalikele taotlejatele foorum ideede ja koostöövõimaluste arutamiseks ning võimalike küsimuste selgitamiseks konkursikutse teksti kohta.

Mobile-background-with-elements-connected-internet

Image by Freepik

18. oktoobril 2022 vastu võetud energia digiteerimise tegevuskavas kutsuti üles töötama välja ühine Euroopa võrdlusraamistik, sealhulgas avatud lähtekoodiga võrdlusrakendus, et kasutada tarbijarakendust, mis võimaldab energiatarbimist vabatahtlikult vähendada ja aitab seeläbi vähendada energiakulusid.

Selle töö toetamiseks algatas sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat ELi energiasäästu võrdlusraamistiku konkursi, mis käivitati 11. mail 2023 ja on avatud 26. septembrini 2023. Käesoleva konkursikutse eesmärk on luua ja edendada Euroopa ühise võrdlusraamistiku (CERF) laialdast vastuvõtmist energiasäästurakenduste jaoks kogu ELis. See raamistik hõlmab avatud lähtekoodiga võrdlusrakendust energia- ja kulusäästlike tarbijarakenduste jaoks. See võrdlusraamistik on mõeldud integreerimiseks nii kaubanduslikesse kui ka mitteärilistesse rakendustesse.

Vahendusürituse esimene osa on pühendatud kutse tutvustamisele Euroopa Komisjoni esindajate poolt, millele järgneb küsimuste ja vastuste voor. Ürituse teises osas julgustatakse osalejaid jagama konkursikutsega seotud ettepanekuid, mis võivad anda võimaluse konsortsiumide moodustamiseks, ning tutvustama väljapanekuid, samuti teavet organisatsioonide kohta, kes soovivad osaleda ettepanekute ettevalmistamises.

Palun teavitage meid 26.juuniks 2023 oma valmisolekust (3 minutit) ja/või teavet oma organisatsiooni kui võimaliku konsortsiumipartneri kohta (1 minut) e-posti aadressil CNECT-E4@ec.europa.eu.

Ajastamine

Juuni 2023 kell 14.00–16.00 Kesk-Euroopa aja järgi

Päevakorra kavand

15 minutit

Euroopa Komisjoni konkursikutse sissejuhatus ja tutvustamine

Sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat

55 minutit

Küsimuste ja vastuste ning väljakute esitlused

Üritustel osalejad ja Euroopa Komisjoni talitused

50 minutit

Arutelud ja kontaktide loomine

Üritusel osalejad

Täiendav teave