Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

Euroopa kiibimääruse teabekoosolek

Kiibimäärusega, mis praegu läbib selle vastuvõtmise protsessi, lubatakse Euroopa pooljuhiökosüsteemi põhjalikult muuta. See avatud üritus andis sidusrühmadele ülevaate ettepaneku praegusest seisust ja võimalusest esitada küsimusi.

Mikrokiipide katsestruktuurid ränikristallidel füüsilise rikke analüüsi laboris

Pärast 29. märtsil 2022 toimunud sissejuhatavat veebipõhist teabeüritust korraldas Euroopa Komisjon põhjalikuma, interaktiivsema ja füüsilisema ürituse Euroopa kiibimääruse teemal, et jätkata paketi üle olulist avalikku dialoogi.

Teabekoosolek toimus 16. juunil 2022kell 10.00–13.00 Brüsselis Avenue de Beaulieu 25, 1160 Brüssel. See andis sidusrühmadele teavet hetkeolukorra kohta ja andis neile võimaluse esitada küsimusi mis tahes küsimuste kohta. Päevakord on esitatud allpool.

 

Päevakord

Tervitussõnad (Thomas Skordas)

Kiipide õigusakt – hetkeseis (Kilian Gross)

Teine sammas – varustuskindlus (Kilian Gross, Andreas Bergmann, Marco Ceccarelli)

Sammas – järelevalve ja kriisidele reageerimine (Laura JUGEL, Evangelos Meles)

Kohvipaus

Esimene sammas – Euroopa kiibialgatus (Francisco Ibañez, Arian Zwegers)

Üldised küsimused ja vastused

12:50 Järeldused (Colette Maloney)

 

Kiibimäärusest

Kiiresti kasvaval pooljuhtide turul on ELil ambitsioonikas eesmärk kahekordistada 2030. aastaks oma turuosa 20 %-ni. 8. veebruaril vastu võetud kiibimääruse pakett on terviklik meetmete kogum, mille eesmärk on tagada ELi varustuskindlus, vastupidavus ja tehnoloogiline juhtpositsioon pooljuhttehnoloogiate ja -rakenduste valdkonnas.

Euroopa kiibimäärusega tagatakse, et ELil on vajalik tehnoloogiline suutlikkus, vahendid ja oskused, et tugevdada oma pooljuhiökosüsteemi, vähendada sõltuvust ning kiirendada digi- ja rohepööret. Programmi peamised osad on:

  • Euroopa kiibialgatuse raames koondatakse liidu, liikmesriikide ja olemasolevate liidu programmidega assotsieerunud kolmandate riikide ning erasektori vahendid täiustatud kiipide ühisettevõtte kaudu, mis tuleneb olemasoleva peamiste digitehnoloogiate ühisettevõtte strateegilisest ümberkorraldamisest. 11 miljardit eurot eraldatakse olemasolevate teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni tugevdamiseks, kõrgetasemeliste pooljuhtvahendite kasutuselevõtu tagamiseks, uute seadmete prototüüpide loomiseks, katsetamiseks ja katsetamiseks ning mikroelektroonika oskuste ja andekuse edendamiseks. Kiibifond lihtsustab idufirmade juurdepääsu rahastusele, mis aitab neil arendada oma innovaatilisi tehnoloogiaid ja meelitada ligi investoreid.
  • Uus raamistik varustuskindluse tagamiseks, meelitades ligi investeeringuid uutesse kõrgtehnoloogilistesse tootmisrajatistesse ning kiirendades seeläbi innovatsiooni arenenud transpordisõlmedes ning uuenduslikes ja energiatõhusates kiipides.
  • Liikmesriikide ja komisjoni vahelinekooskõlastusmehhanism pooljuhtide pakkumise jälgimiseks, nõudluse hindamiseks ning nappuse ennetamiseks ja leevendamiseks.

 

 

Allalaadimiseks

20220616 Info Session
Laadi alla