Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni päevad 2022

Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni päevad on Euroopa Komisjoni iga-aastane teadusuuringute ja innovatsiooni suurüritus, mis toob kokku poliitikakujundajad, teadlased, ettevõtjad ja üldsuse, et arutada ja kujundada teadusuuringute ja innovatsiooni tulevikku Euroopas ja mujal.

banner of the European Research and Innovation Days 2022

European Commission