Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Väljaanne

Veebiseminar: Innovatsiooni turustamine, et saada üle surmaorust

Seminaril keskendutakse sellele, kuidas toetada murrangulisi tehnoloogiaid innovatsioonihangetes, et luua uusi turge surmaorust ülesaamiseks.

Fotol on kujutatud lehetöökoja logo USAs asuva surmaoru taustal

Seminaril keskendutakse sellele, kuidas toetada murrangulist tehnoloogiat innovatsioonihangetes, et luua uusi turge, ning kuidas ületada surmaorus muude mehhanismide, näiteks riskikapitali toetamise ja kommertskasutusele eelnevate hangete kaudu. Lisaks tuuakse näiteid edukate turustamiskavade kohta. Samuti on võimalus esitada küsimusi ja aruteluks on veel ruumi.

Ajastus: 12. mai kell 9.30–12.30.

Seminari korraldab algatus „Euroopa abi innovatsioonihangetele“ (EAFIP). EAFIP toetab avaliku sektori hankijaid kogu Euroopas innovatsioonihangete väljatöötamisel ja rakendamisel.

Üksikasjalikum teave ja registreerimine