Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ettevõtetevaheline andmete jagamine: Küsimused ja vastused

Ettevõtete ja valitsuste vahelise andmevahetuse aruandes keskenduti sellele, kuidas edendada erasektori valduses olevate andmete kasutamist avalikus sektoris, ning esitati soovitused komisjoni poliitika kujundamiseks.

Ettevõtetevaheline andmete jagamine (B2G)

Related content